منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات

ر است. در تعريف کلي، محتواي الکترونيکي ابزار موثري براي آموزش است که با ترکيبي از متن، تصوير، صدا و فيلم بستر ارتباطي را بين دانش‌آموزان و معلمان در هرنقطه از جهان فراهم مي‌کند به نحوي که بتواند زمينه آموزش نوآورانه و خلاق را براي آموزش پژوهان و دانش‌آموزان ايجاد نمود. 2-20: رعايت استانداردهاي زير […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، نرم افزار

پيشرفت‌هاي جديد علمي و واقعيت‌هاي موجود. 2-12-19: اصل توازن در تصويرگري جنسيت‌ها: اغلب اين انتقاد به كتاب‌هاي آموزشي وارد مي‌شود كه در تصويرگري كتاب‌ها، غلبه با مردسالاري است، در حالي كه نيمي از مخاطبان كتاب‌هاي آموزشي دختران هستند. توجه نكردن به جنسيت‌ها، موجب بي‌علاقگي نيمي از مخاطبان مي‌شود. مخاطبان از هر جنس كه باشند، بايد […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عشق و محبت

باشد. 2-12-3: اصل تعادل: منظور از تعادل، پراكندگي عادلانه و منطقي اجزاي جالب و جذاب تشكيل دهنده يك تصوير است. تعادل ممكن است از نوع رسمي يا غيررسمي باشد. در تعادل رسمي، هدف ايجاد اثري ساده، آرام كننده، رسمي، ساكن و كم انرژي است. براي مثال، نمايش چهره‌ي انسان و جانوران از روبه رو يا […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تارنما‌ها، سلسله مراتب، نرم افزار

رساندن پيامي خاص به بيننده انجام بپذيرد. از جمل? اين تکنيک‌ها مي‌توان به: عکاسي، اچينگ، نقاشي، روش‌هاي مختلف چاپ اشاره نمود. در هنر طراحي گرافيک از عکس، تکنيک‌هاي مختلف طراحي (مداد، کنته، ذغال، پاستل گچي، پاستل روغني، قلم و مرکب، مداد رنگي)، تکنيک‌هاي مختلف نقاشي (رنگ و روغن، آبرنگ، گواش، رنگ‌هاي آکريليک)، کلاژ، انواع روش‌هاي […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، بهره بردار، نرم افزار

ت علمي به کار برده شد در فوريه ????، بنياد ملي علوم با حمايت از کارگاهي آموزشي در موضوع “مصورسازي در محاسبات علمي”، متخصصان علوم رايانه، کارشناسان مباني ديداري رايانه، برخي دانشمندان ديگر رشته‌هاي علمي شاغل در دانشگاه‌ها و نيز اداره‌ها و صنايع حکومت فدرال را گردهم آورد. در سال ????، “مؤسسة مهندسان برق و […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدارس هوشمند، انتقال اطلاعات، رابط کاربر

1990، بر اهميت استفاده از نشانه‌ها و تصاوير در جايگزيني و پرمحتوا کردن علايم محدود الفبايي در کتاب‌هاي درسي تأکيد کرده‌اند. پژوهشگران با تأکيد بر نظريه‌هاي مختلف روان‌شناسي نظير نظريهي پردازش اطلاعات17 (اتيکينسون و شيفرين18، 1968)، رمزگرداني دوگانه19 (پاويو20، 1990)، ادراک ديداري21 (باري و رانيان22، 1995) و چندرسانه‌اي‌ها23 (ماير24، 2003) به اهميت طراحي گرافيک کتاب‌هاي […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدارس هوشمند، استان کرمانشاه، انتقال اطلاعات

15 2-5: گرافيک 16 2-6: گرافيک رايانه اي 17 2-7: مصورسازي 18 2-8: ارتباط تصويري 18 2-9: ارزش بصري تصاوير 19 2-10: چگونگي استقرار عناصر بصري 19 2-11: بهره‌گيري از مصورسازي در فعاليت‌هاي آموزشي 20 2-12: اصول و معيار‌هاي تصويرگري (مصورسازي) 20 2-12-1: اصل سادگي 20 2-12-2: اصل تأكيد 21 2-12-3: اصل تعادل 21 2-12-4: […]

منبع پایان نامه درمورد مدارس هوشمند، نرم افزار

هر يک از گزينه‌هاي چک ليست مي‌توان نتيجه گرفت در کل وضعيت وب سايت‌هاي مدارس هوشمند در حد متوسط است. اما بايد دقت کرد بر اساس اين يافته نمي‌توان دقيقا تعيين کرد که وضعيت اين وب سايت چگونه مي‌باشد؛ زيرا ممکن است عواملي چون شانس، خطاي نمونه گيري و خطاي اندازه گيري نتايج تحقيق را […]

منبع پایان نامه درمورد مدارس هوشمند، ابزار پژوهش، نرم افزار

ل مصور‌سازي به ارزياباني که بايد وب سايت مدرسه هوشمند را مورد ارزيابي قرار مي‌داددند آموزش داده شد (اين آموزش به پايايي بين ارزيابان کمک بسيار زيادي مي‌کند) و سپس چک ليستي که با آن روش‌هاي مصور سازي مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت در اختيار 10 تکنولوژيست آموزشي به عنوان ارزياب قرار گرفت. اين 10 نفر […]

منبع پایان نامه درمورد سلسله‌مراتب، مدارس هوشمند، روش پژوهش

يت مجازي80(وي.آر.ام.ال.). شکل‌‌ 2-3. داده‌هاي سه‌بُعدي • داده‌هاي چندبُعدي بسياري از مجموعه داده‌هايي كه بيش از سه خصيصه را پوشش مي‌دهند و بنابراين نمي‌توانند به صورت نمونه‌اي از مصورسازي در محورهاي دوبُعدي و يا سه‌بُعدي به نمايش درآيند، در اين بخش قرار مي‌گيرند. براي مثال مي‌توان به داده‌هايي كه داراي جداولي در پايگاه‌هاي رابطه‌اي هستند […]