مقاله درباره عقد اجاره، مسئولیت مدنی، ماهیت حقوقی

این بحث را به صورت روشن مطرح نکرده‌اند، اما قرائنی در خلال بحث‌های‌شان وجود دارد که نوع تلقی شان را نشانی می‌دهد. مثلاً برخی از فقها این بحث را در «کتاب الاجاره» و به عنوان یکی از فروعات بحث اجاره مطرح نموده اند (یزدی 1419، 67؛ رشتی گیلانی 1310، 246). و این خود می‌رساند که […]

مقاله درباره مسئولیت مدنی، باید و نباید، حقوق ایران

قراردادی است گاه بدون قرارداد.چون وسعتتقصیرهای قراردادی محدوداست ، شناخت آن به شناخت تقصیرهای خارج از قرارداد کمک می‌کند. تقصیر هنگامی قراردادی است که: اولاً- یک قرارداد معتبری وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه موجب از ایجاب نابجای خود عدول کند یا قرارداد باطل باشد ، تقصیر طرف را نباید تقصیر قراردادی محسوب کرد. ثانیاً- از یکی […]

مقاله درباره زیان دیده، حقوق ایران، مسئولیت مدنی

مسئول هرگونه فعالیت زیان باری است که ایجاد کرده است خواه از آن نفع مادی ببری خواه نفع معنوی. به سخن دیگر در این نظریه وسیع‌ترین مفهوم انتفاع (انتفاع مادی و معنوی) ضابطه‌ی تشخیص مسئولیت قرار داده شده است و هر گونه انتفاع مبنای آن قرار گرفته است. بر این نظریه انتقادات شدیدی وارد شده […]

مقاله درباره زیان دیده، مسئولیت مدنی، جبران خسارت

دیگران وارد می‌کند ندارند. حال به ایرادها و طرح نظریه‌های رقیب و علل پیدایش آن‌ها می‌پردازیم.3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی 3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی 1- مغایرت نظریه‌ی تقصیر سنتی با منطق حقوقی نظریه‌ی مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست. زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و […]

مقاله درباره مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت

قراردادهای متفاوتی دارد. لازم است که قانونگذار کشور ما نیز برای کاهش حجم دعاوی دادگستری قانونی در جهت بیمه مسئولیت اجباری برخی از مشاغل حرفه‌ای اقدامات لازم را بنماید. 2-7- خطای شغلی2-7-1- تعریف خطایی که در هنگام انجام حرفه معین به وجود می‌آید که غالباً از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است. […]

پایان نامه با واژه های کلیدی عقد اجاره، مسئولیت مدنی، ماهیت حقوقی

الف. تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشک فقها این بحث را به صورت روشن مطرح نکرده‌اند، اما قرائنی در خلال بحث‌های‌شان وجود دارد که نوع تلقی شان را نشانی می‌دهد. مثلاً برخی از فقها این بحث را در «کتاب الاجاره» و به عنوان یکی از فروعات بحث اجاره مطرح نموده اند (یزدی […]

پایان نامه با واژه های کلیدی مسئولیت مدنی، باید و نباید، حقوق ایران

است.3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد گاه تثصیر قراردادی است گاه بدون قرارداد.چون وسعتتقصیرهای قراردادی محدوداست ، شناخت آن به شناخت تقصیرهای خارج از قرارداد کمک می‌کند. تقصیر هنگامی قراردادی است که: اولاً- یک قرارداد معتبری وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه موجب از ایجاب نابجای خود عدول کند یا قرارداد باطل باشد ، تقصیر طرف را […]

پایان نامه با واژگان کلیدی قصه یوسف، شخصیت پردازی، ژپ لینت ولت

اسلامی و قرآن در فیلمنامه و مدل کنشگران است که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و از اواسط فصل سوم تا انتهای آن فصل شامل ترسیم پیرنگ روایی و مدل کنشگران بر اساس مبانی نظری مطرح شده است . به این طریق که از طریق مشاهده و پس از معرفی شناسنامه سریال […]

دانلود مقاله با موضوع سوره بقره، سوره نازعات، سوره حجرات

((وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ )): و فضل [و عنايت تنها] در دست ‏خداست به هر كس بخواهد آن را عطا مى‏كند. (الحدید/29) حریری در مقامه سنجاریه مینویسد: كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ: همانطوری كه كافران از صاحبان قبور ناامید شدند. (حریری، 1326، 173) این عبارت برگرفته از قسمتی از آیه 13 […]

دانلود مقاله با موضوع تحول معنایی، ادبیات عرب، دوره اسلامی

احوالي بود كه فن «مقامات» متولد گشت و راه را براي نويسندگان متصنع هموار نمود تا در قالب آن بتوانند قدرت و مهارت خويش را در بهكارگيري اسلوبهاي لغوي به نمايش بگذارند. 3-10 مقامه در لغت «مقامه» واژه عربی است و در كتابهای لغت در معانی مختلف و متعددی به كار رفته است. این کلمه […]