تحلیل تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی-دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه : تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی قسمتی از متن پایان نامه :   3– نشد  کارگر  تیغ   بر   درع     شاه                بغرید    زنگی    چو  ابر    سیاه      (1/117)…

ادامه خواندن
بستن منو