دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-بررسی اثر چهره‎ي سعدي در آينه‏ هاي موج‎دار

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : غبار زدايي از مسير تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات روزگار،  1386 معرفی اثر:…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-بررسی اثر چهره‎ي سعدي در آينه‏ هاي موج‎دار

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : غبار زدايي از مسير تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات روزگار،  1386 معرفی اثر:…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-بررسی اثر چهره‎ي سعدي

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : فرزانه معینی در مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی چشمه‌ی خورشید» ضمن معرفی…

ادامه خواندن

پایان نامه رشته ادبیات-بررسی اثر چهره‎ي سعدي در آينه‏ هاي موج‎دار

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی در کتاب «چشمه‌ی خورشید»…

ادامه خواندن
بستن منو