پایان نامه رشته ادبیات-تثبیت وجود بینش عمیق عرفانی در دیوان حافظ با دلایل محکم و متقن

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شراب نوشی بهتر از زهد فروشی است البّته برای آن زاهدی که فقط ماه رمضان از خوردن شراب امتناع می ورزد. حرف دل حافظ این است که یک انسان رند و لاابالی علناً شراب خواری کند، عیبی است که خللی به دیگران وارد نمی کند البتّه در قیاس با زاهدی که می داند شراب بد است و مخفیانه می نوشد و دیگران هم می دانند و رمضان نمی نوشد و این نوع شراب نوشی عیبی است که در دین خلل ایجاد می کند. بنابراین به چنین اشخاصی می گوید که:
چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم (همان: 18)
شراب بخور زیرا فقط (من و تو) هستیم و ملّتی پشت سر ما نیستند که گمراه شوند ولی در عین حال حافظ اذعان می دارد که خود نه چون لاابالیان شراب می نوشد که عیبی است نشانه ی بی خردی و خطا است و نه چون زُهاد می نوشد که نفاق و ریا است و خلل ایجاد می کند.
ما نه مردان ریائیم و حریفان نفاق          آن که او عامل سرّ است بدین حال گواست
(همان: 18)
و خدا را هم شاهد می گیرد.
4ـ1ـ1ـ1ـ3. معاد
معاد از اصول دین است. در هستی شناسی دینی و عرفانی یکی از وجوه تضاد بین دین و عرفان از ناحیه معاد و بازگشت است. معاد در دین بر محور انسان و دیدن نتیجه اعمال به وسیله ی او است و ترغیب به بهشت، فراوان دیده می شود امّا در عرفان به جای ترغیب به بهشت (خانه)، به خداوند (صاحب خانه) ترغیب می شود. (ر. ک، یثربی، 1371: فصل سوم)
توجّه به این نکته ی مهم ضروری است که گر چه اعتقاد به بهشت در دین اسلام رکن معاد و معاد نیز از ضروریّات اسلام است ولی باید گفت که انسان موحّد و خداشناس واقعی، بهشت را در عوض خداجویی و خداخواهی رها کرده و از خدا فقط خودش را طلب می کند. بنابراین از این منظر بین دین و عرفان تفاوتی نیست.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 
این تحقیق درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است:
1ـ دلایل اصلی وجود تضادهای ظاهری بین دین و عرفان در دیوان حافظ چیست؟
2ـ آیا حافظ راه رسیدن به عرفان واقعی (حقیقت) را در گذشتن از شریعت می داند؟
3ـ آیا حافظ قصد شوخی با مقدّسات را دارد؟
4ـ چه ابیاتی از دیوان حافظ باعث شده است که برخی او را بی دین تصوّر کنند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

بستن منو