دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی

 عنوان:

مطالعه تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر حسین علی­پور

استاد مشاور:

دکتر محمد حسن­زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل انجام گرفته می باشد. روش انجام پژوهش، عبارت از روش پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد و جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملت استان اردبیل که به تعداد 283 نفر بودند. برای تعیین تعداد نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 170 نفر محاسبه گردید. ابزار اندازه گیری این پژوهش، برای متغیر شایستگی از پرسشنامه محقق ساخته شایستگی مدیران که شامل 30 سوال با طیف لیکرت با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود و برای بهروری از پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو که شامل 26 سوال با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود بهره گیری گردید. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و…) و برای تحلیل و تجزیه فرضیه ها از ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندمتغیره بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که که انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می گردد در نتیجه می­توان گفت که هر چه شایستگی مدیران در سازمان بیشتر باشد، بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. و همچنین مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت تشخیصی، مهارت ارتباطی، مهارت تصمیم گیری و مهارت در مدیریت زمان مدیران باعث افزایش بهره­وری نیروی انسانی می گردد. ضرایب بتا در ضریب رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مهارت ارتباطی و مدیریت زمان به ترتیب با ضریب بتای 30/0 و 22/0 بیشترین سهم را در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی دارند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یکی از مسایل مهمی که همواره سازمان­های دولتی بخصوص بانک­ها بر آن تأکید دارند میزان افزایش بهره­وری کارکنان در سازمان و مسئولیت­های کاریشان می باشد. افزایش بهره­وری کارکنان در سازمان­های دولتی (بانک­ها)، به لحاظ ویژگی منحصر به فرد این سازمان­ها، از عوامل استراتژیک و خدمت­رسانی به شمار می­آید.

توفيق در ايفاى تأثیر و انجام اين مسئوليت سنگين بيش از هرچيز به توانمندى و اثربخشى مديران مربوط می باشد. اثربخشى مديران نيز، اساساً به شايستگى، مهارت، سطح دانش، بينش و توانايى­هاى آن ها بستگى دارد و به دليل اهميت اين عوامل در موفقيت مديران، جستجوى پيگير و تلاشى مستمر به مقصود يافتن و تربيت كسانى كه داراى اين نوع از شايستگى، توانايى و مهارت باشند كه آن ها را به مديرانى موثر و رهبرانى مفيد تبديل كند در جريان می باشد(نادريان، 1362: 14)

امروزه، شايستگي به يك اصطلاح چند منظوره­اي تبديل شده می باشد كه با معاني مختلف در زمينه­هاي علمي متنوع مورد بهره گیری قرار مي گيرد(مجاب وديگران، 2011 ). درادبيات مربوط به شايستگي، تعاريف متنوعي از شايستگي ها هست، اگرچه همه آن ها به گونه وسيع شبيه هم هستند و اساساً برنقش ها و مسئوليت هاي شغل متمركزند(كلارك وارميت، 2010 )، اما با بررسى آن به اين نتيجه مى رسيم كه يك تعريف واحد و اصطلاح شناسي معين در ارتباط با شايستگي وجود ندارد(كرمى، 1386 ). اما جامع ترین تعریفی که می گردد از شایستگی ارائه نمود مربوط به سانچز می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

طبق نظرسانچز ( 2010 ) شايستگي ها به عنوان يك دسته ازدانش، خصوصيات، توجه ها و مهارت هاي مرتبط به هم تعريف مي شوند كه تاثير زيادي برشغل افراد مي گذارد و با عملكرد افراد دركار همبستگي دارد، مي تواند با استانداردهاي قابل قبول ارزيابي گردد وازطريق آموزش وتوسعه بهبود يابد. شايستگي فرد را قادر مي سازد تا كار را به صورت ماهرانه (نظير تصميمات درست و انجام كارهاي اثربخش) درموقعيت هاي پيچيده و نامعين انجام دهد. همچون كارحرفه­اي، تعهدات اجتماعي و زندگي شخصي.

با در نظر داشتن مطالب فوق هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل می باشد.

1-2- اظهار مساله

امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه بمنظور اشاعه فرهنگ توجه ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت در نظر داشتن مقوله بهره‌وری به علت های مختلفی مانند حاکم نبودن فرهنگ و توجه درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده می باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار می باشد.(ساعتچی، 1378: 33)

بهره وري مفهومي می باشد كه براي نشان دادن نسبت برون داد يك فرد، واحد و سازمان به كار گرفته مي گردد. هر چه بهره وري يك سازمان بيشتر باشد هزينه توليد واحد كار در آن كمتر خواهد بود. بهره وری يك سازمان بيش از هر عامل ديگر به دانش، مهارتها، توانائيها، نگرشها و رفتار مدیران آن بستگي دارد. (ساعتچي، 1376، 29)  

واژه بهره وری برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده گردید و به گونه رسمی بهره وری را چنین تعریف نمود : (بهره وری حاصل کسری می باشد که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت نمود.) سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرده می باشد : (بهره وری عبارتست از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید : سرمایه، نیروی کار و مدیریت.) در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده می باشد.

شایستگی ها، مزایای متفاوتی برای سازمان ها و مدیران در سطوح مختلف دارند و سازمانها نیز به علت های گوناگونی، نظیر : انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی، عملکرد موثر برای همه کارکنان، تاکید بر ظرفیت های افراد (به جای شغل آنها ) به عنوان شیوه کسب مزیت رقابتی ، تقویت رفتار تیمی و متقابل از شایستگی ها بهره گیری می کنند .مفهوم شایستگی آغاز توسط پروفسور مک کله لند در دهه 70 به عنوان پیش بینی کننده توفیق کارکنان در شغل معرفی گردید. از این رو او شایستگی را مدرك گزینش توصیه نمود سپس در سال 1982 وي به همراه همکاران خود در کتاب شایستگی مدیر اولین تعریف از شایستگی را ارائه نمود(همان منبع) تعریف او از شایستگی عبارت بود از:

” ویژگی هاي ریشه یی فرد (انگیزه، خصوصیات، مهارت، تأثیر اجتماعی و مجموعه دانش) که او براي انجام وظیفه به کار می برد. ” رویکرد شایستگی از دهه 1990 در ادبیات مدیریت منابع انسانی مطرح و به سرعت مورد بهره گیری قرار گرفت. (MCcelland,1973.)

 لاولر ( 1994 ) طی مقاله ای سیر تحولی سازمانها، از سازمانهای بر اساس تحلیل شغل، به سازمانهای بر اساس شایستگی را مطالعه نمود، به گونه ای که امروزه تعداد وسیعی از سازمانها، روشهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی (Competency-based HRM Practices) را به کار می برند. با وجود بهره گیری و کاربرد آن به روشهای متفاوت، به نظر می رسد شایستگی ها از لحاظ مفهومی، نیاز به تفسیر و توضیح دارند. (خورشیدی، 1388: 97)

طبق نظر اسپنسر (1993) شایستگی، ویژگی زیربنایی فرد می باشد که به گونه کلی با عملکرد اثربخش ملاک مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت، ارتباط دارد. ازنظر بویاتزیس (1982، 1995) شایستگی به گونه کلی بر روی صفات و ویژگیهای اساسی یک شخص تاکید دارد. این صفات می توانند انگیزش، رفتار، مهارت و تصور فرد از تأثیر اجتماعی و یا مجموعه ای از دانش باشد، که فرد در انجام کارها و فعالیتها، از آنها بهره گیری می کند. این رویکرد با رویکرد رابرتسون، کالینان و بارترام ( 2003) در تقابل می باشد که شایستگی مجموعه ای از رفتارهایی می باشد که به عنوان وسیله برای رسیدن به نتایج و یا پیامدهای مطلوب به کار می رود. رویکرد نخست که در تعاریف اسپنسر (1993) و دیگران نیز دیده می گردد رویکرد صفت مدار و رویکرد دوم رویکرد رفتار مدار نامیده می گردد. به بیانی دیگر در رویکرد نخست شایستگی معادل ویژگیهای اساسی و در دومی، مجموعه ای از رفتارهاست. وار و کونور ( 1992) این تقابل دو دیدگاه را تقابل دو دیدگاه سنتی الگوی ارزیابی ویژگی های شخص (بویاتزیس، 1995) و دیدگاه جدیدتر الگوی موقعیت شغلی می دانند . (رابرتسون، کالینان و بارترام، 2002 ، به نقل از خورشیدی، 1388: 101)

با در نظر داشتن مطالب فوق آن چیز که در این پژوهش هدف ما را تشکیل می دهد پاسخگویی به این سوال می باشد که چه ارتباط ای بین شایستگی مدیران و بهره وری کارکنان بانک ملت استان اردبیل هست؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجا كه در ميان عوامل توليد، عامل نيروي انساني برخلاف سايرمنابع سازماني به عنوان ذي شعور و متناسب كننده ساير عوامل شناخته مي گردد و همچنين مهمترين اهرم اصلي در افزايش وكاهش بهره وري سازمان مي باشد لذا از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و بايد توجه خاصي به آن مبذول داشت. اين تأثیر در سازمانهاي خدماتي اهميت بيشتري مي يابد چرا كه بشر يكه تاز صحنه كار و عرصه خدمات مربوطه مي گردد. حال اگر اين بشر با انگيزه و توانمند و بهره ور باشد ميتواند ساير منابع را به نحو احسن و مطلوب به كار گيرد و انواع بهره وري را محقق سازد و نهايتا سازمان را بهره ور كند و گرنه ركود و عقب ماندگي ارمغان نيروي انساني منفعل و بي انگيزه مي باشد. (الله وردی، 1388: 81)

همچنین اهميت در نظر داشتن شايسته سالاري در مديريت اهميت مديريت جامعه، هم در هدايت آن و هم در سازندگي ابعاد مختلف آن بيش از پيش احساس شده می باشد . مديريت داراي تأثیر بسيار موثر و تعيين كننده در طریقه توسعه و رشد جوامع انساني می باشد، به طوريكه كار ساده اي را نمي توان در نظر گرفت كه انجام صحيح آن بي نياز، از برنامه ريزي، سازماندهي، به كارگماري، تصميم گيري، هماهنگي، آينده نگري، آينده پژوهي و كنترل باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 174

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو