دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی MBA

عنوان/ موضوع:

مطالعه اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر احمد جعفری صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1 – فصل اول………………….. 1

1-1   مقدمه………………….. 2

1-2   اظهار مسئله………………….. 4

1-3   اهمیت موضوع………………….. 5

1-4   اهداف پژوهش…………………….. 6

1-5   قلمرو پژوهش…………………… 6

1-5-1   قلمرو زمانی…………………… 6

1-5-2   قلمرو مکانی…………………… 6

1-5-3   قلمرو موضوعی…………………… 6

1-6   پرسش‌ها و فرضیات پژوهش…………………… 7

1-7   کاربردهای پژوهش……………………. 8

2      فصل دوم………………….. 10

2-1   سرمایه فکری…………………… 11

2-1-1   مقدمه………………….. 11

2-1-2   تعاریف سرمایه فکری…………………… 12

2-1-3   مروری بر چشم‌انداز تاریخی سرمایه فکری……….. 17

2-1-4   سنجش سرمایه فکری…………………… 21

2-2   حاکمیت شرکتی…………………… 33

2-2-1   مقدمه………………….. 33

2-2-2   تعریف حاکمیت شرکتی………………….. 34

2-2-3   تئوری نمایندگی…………………… 41

2-2-4   روش‌های حاکمیت و کنترل شرکتی…………………… 46

2-3   ارزش بازار………………….. 50

2-3-1   مقدمه………………….. 50

2-3-2   انواع ارزش سهام………………….. 51

2-4  پیشینه پژوهش…………………… 52

3 فصل سوم………………….. 60

3-1   مقدمه………………….. 61

3-2   روش تحقيق…………………… 61

3-3   طرح مسئله و هدف تحقيق…………………… 64

3-4   فرضيات پژوهش…………………….. 65

3-5   روش گردآوري اطلاعات……………………. 67

3-6   جامعه‌ی آماري…………………… 67

3-7   قلمرو تحقيق…………………… 68

3-7-1   قلمرو موضوعي…………………… 68

3-7-2   قلمرو مكاني…………………… 68

3-7-3   قلمرو زماني…………………… 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-8   متغيرهاي تحقيق…………………… 69

3-8-1    متغيرهاي مستقل…………………… 69

3-8-2   متغير وابسته………………….. 71

3-8-3   متغیر کنترلی…………………… 71

3-8-4    متغیر مداخله‌گر………………….. 72

3-9   روش‌های آماري و آزمون فرضیه‌ها…………………. 73

3-9-1   معرفي مدل‌های مورداستفاده ………………….74

3-9-2   نحوه‌ی آزمون فرضیه‌های تحقيق…………………… 74

3-9-3   استنتاج آماري از رگرسيون………………….. 79

3-10   نرم‌افزارهای رایانه‌ای مورداستفاده ………………….81

3-11   اعتبار دروني و بروني تحقيق…………………… 81

3-12   بررسي فروض مدل رگرسيون خطي كلاسيك………. 82

3-12-1    وجود خودهمبستگی…………………… 84

3-12-2   وجود ناهمساني واريانس…………………….. 85

3-12-3   آزمون F و آزمون هاسمن…………………… 86

4- فصل چهارم………………….. 88

4-1     مقدمه………………….. 89

4-2   آمار توصیفی داده ‏ها…………………. 90

4-3   آزمون فرضیه ‏ها…………………. 91

4-3-1  آزمون فرضیه‏ اول………………….. 91

4-3-2    آزمون فرضیه‏ دوم………………….. 95

5 فصل پنجم………………….. 99

5-1   اختصار پژوهش…………………… 100

5-2     نتیجه گیری………………….

5-3   مقایسه با تحقیقات مشابه………………….. 103

5-4   محدودیت های پژوهش…………………… 104

5-5   پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………… 105

6- پیوست و ضمیمه‌ها…………………. 106

7 – منابع و مآخذ 117

8-منابع فارسی………………………………………..124

9- منابع لاتین……………………………………….126

چکیده:

در این پژوهش به مطالعه ارتباط میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها با در نظر گرفتن عاملیت حاکمیت شرکتی پرداخته گردید به‌گونه‌ای که شرکت‌ها ازلحاظ حاکمیت شرکتی خوب و بد، تفکیک شدند و ارتباط میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی به‌گونه مجزا در این شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفت. به جهت تفکیک حاکمیت شرکتی خوب و بد از 5 شاخص بهره گیری‌شده که مشتمل بر 12 سؤال می‌باشد. جامعه آماری موردنظر مربوط به 100 شرکت می‌باشد که طی سال‌های مالی 1387 الی 1391 موردبررسی قرار گرفتند که اطلاعات این شرکت‌ها از سایت کودال مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار استخراج‌شده می باشد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Eviews صورت گرفته می باشد. داده‌های موردبررسی این پژوهش از نوع پانل می‌باشد و با در نظر داشتن آزمون‌های صورت گرفته چه برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی خوب و چه بد، روش اثرات تصادفی برای داده‌های پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته می‌باشد، بهره گیری‌شده می باشد. از مقایسه نتایج برآورد الگو به روابط معناداری، بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی در شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی خوب و بد داشتند، رسیدیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

کمیته ‏بازل[1]‏ توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏مؤسسات مالی نموده می باشد. پیام اصلی کمیته ‏بازل‏ این می باشد که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می‌دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد می باشد حاکمیت شرکتی برای ضمانت سیستم مالی صحیح موردنیاز می باشد. با افزايش رقابت جهاني و پيشرفت تکنولوژي، سيستم­هاي حسابداري سنتي با مشکلاتي روبرو شده­اند. يکي از اين معضلات اساسي، عدم‌کفایت و ناتواني آن‌ها در سنجش و ملحوظ کردن سرمايه­هاي فکري در صورت­هاي مالي شرکت­ها می باشد. در عصر جديد، تنها با تکیه‌بر سرمايه­هاي فيزيکي و دارايي­هاي مشهود نمي­توان به کارایی و بهره­وري رسيد، بلکه در بدبينانه­ترين حالت توليد نيز، بايستي سرمايه­هاي فکري را مدنظر قرارداد تا از این طريق بتوان بر مزيت­هاي رقابتي شرکت­ها افزود. به تعبيري، سرمايه­هاي فكري به‌عنوان سرمايه واقعي و جزء استراتژیکی‌ترین سرمايه­هاي سازمان‌های عصر حاضر به‌ویژه براي مراكز پژوهشي و سازمان‌های دانش­محور، مطرح مي­باشند. لذا سازمان‌های دانش­محور، جهت كسب مزيت رقابتي پايدار، نيازمند شناسايي و مديريت آگاهانه و نظام­مند سرمايه­هاي فكري خود مي­باشند. ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت می باشد. ادوینسون و سولیوان كه از پيش­گامان پژوهش درزمینه سرمايه فكري به‌حساب مي‌آيند، تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري را به‌عنوان ارزش سرمايه‌هاي فكري تعريف مي­كنند. با در نظر داشتن این دیدگاه، سرمايه فكري از سرمايه انساني و سرمايه ساختاري تشکیل‌شده می باشد. به اعتقاد ادوينسون و مالونه، جایگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمايه فوق­الذکر جهت نيل به نتايج مطلوب ايجاد مي­گردند. در درون اين جایگاه ارزش، سرمايه فکري شرکت داراي خواصي به توضیح زير مي­باشد:

1- سرمايه فکري مي­تواند مانند اختراع ثابت و يا مانند ظرفيت­هاي انساني منعطف باشد.

2- سرمايه فکري مي­تواند هم شامل ورودي­ها و هم شامل خروجي­هاي فرآيند ايجاد ارزش باشد، لذا سرمايه فکري دانشي می باشد که مي­تواند به ارزش تبديل گردد و يا محصول نهايي فرآيند انتقال دانش باشد.

3- سرمايه فکري از عمل و عکس و العمل سرمايه­هاي انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ايجاد مي­گردد.

4- ارزش مستقيماً و به‌تنهایی از طريق يکي از اين عوامل ناشي نمي­گردد، بلکه تنها از طريق برقراري تعاملي نظام­مند و بهينه ميان اين سه جزء ايجاد مي­گردد.

با ورود سرمایه‌گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می‌باشد. نتایج آنان نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی به‌گونه‌ای مثبت و معنی‌داری با عملکرد شرکت ارتباط دارد؛ یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها بهتر می گردد. زیرا این نوع از سرمایه گذارن به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند و بانفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکت‌ها به دست می‌آورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمی‌آیند. طراحی نظام راهبری شرکتی به‌عنوان راهکاری می باشد که موجب ترغیب شرکت‌ها در بهره گیری کارآمد از منابع می گردد. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های مختلف میان گروه‌های مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای طرفداری از منافع ذینفعان دوچندان می‌سازد. هر کشور با در نظر داشتن نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاص خود برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز در راستای افزایش نظارت بر بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی عام، گام‌هایی در این خصوص برداشته می باشد ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته می باشد و صرفاً آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «نظام راهبری شرکت » در سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و ارائه‌شده می باشد و هیچ‌گونه الزام و اجباری برای اجرا و به‌کارگیری آن وجود ندارد. ارزش بازار سهام شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف موردبحث و مطالعه قرارگرفته می باشد. هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به بهره گیری‌کنندگان به‌ویژه سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می باشد و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ پس ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر موردتوجه زیادی قرارگرفته، به‌عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح‌شده می باشد. لذا با در نظر داشتن اهمیت موضوع بر آن شدیم تا اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها را مطالعه کنیم.

1-2  اظهار مسئله

يکي از معضلات اساسي سيستم­هاي حسابداري سنتي، عدم‌کفایت و ناتواني آن‌ها در سنجش و ملحوظ کردن ارزش سرمايه­هاي فکري در صورت­هاي مالي شرکت­ها می باشد. امروزه در جوامع دانش‌محور کنوني، بازده سرمايه­هاي فکري به کار گرفته‌شده، بسيار بيش­تر از عملکرد مالي به کار گرفته‌شده، اهميت يافته می باشد. اين به آن معني می باشد که در مقايسه با سرمايه فکري، تأثیر و اهميت سرمايه­هاي مالي در تعيين قابليت سودآوري پايدار کاهش چشم­گيري يافته می باشد. به دليل اهميت نسبي سرمايه­هاي فکري در عملکرد شرکت­ها اين سؤال در ذهن پژوهش­گر شکل گرفت که چه ارتباط­اي بين سرمايه­هاي فکري و عملکرد شرکت­هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هست و قدرت توضیح دهندگی مدل­های مختلف تعیین سرمایه فکری در عملکرد شرکت­ها و تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر قوت این ارتباط چگونه می باشد. نظام حاکمیت شرکتی برتر منجر به بهبود در سیستم پاسخگویی، تقویت کنترل‌های داخلی، به حداقل رساندن خطر تقلب و معاملات غیرمجاز توسط مدیران شرکت می گردد، در کنار اینکه بایستی این اطمینان را به وجود آورد که تمام عملکرد و فعالیت‌های شرکت با قوانین و مقررات مربوطه تطابق دارد و ریسکی از این ناحیه متوجه شرکت نیست. داشتن یک هیئت‌مدیره‌ای قابل‌اعتماد می‌تواند در اجتناب از تعارضات خانوادگی، جذب استعداد و گسترش شهرت و ارزش سازمان مؤثر باشد. یک هیئت‌مدیره خوب می‌تواند همچنین در جذب شرکا، افزایش سرمایه و تقویت برقراری یک شراکت قابل‌اعتماد با سهامداران، سازنده باشد. صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باور هستند که نظام بنگاه‌داری کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارای چالش‌های فراوان ازلحاظ اداره، نظارت و کنترل یا به تعبیری از دیدگاه نظام حاکمیت شرکتی هستند و نهاد حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست. در بسیاری از شرکت‌ها شاهد تغییر همیشگی اعضای هیئت‌مدیره، عدم‌تغییر اعضای هیئت‌مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیررسمی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، عدم شفافیت بین اعضای هیئت‌مدیره، استقلال ناکافی در اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه در شرکت‌های هلدینگ، بی‌توجهی اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت‌های شرکت و طرفداری بی‌قیدوشرط از همه‌کاره‌ای مدیریت اجرایی هستیم. لذا با در نظر داشتن معضلات ذکرشده به مطالعه روابط میان سرمایه فکری به‌عنوان عامل مستقل، ارزش بازار شرکت‌ها به‌عنوان عامل وابسته و حاکمیت شرکتی به‌عنوان عامل مداخله‌گر پرداختیم. جامعه آماری موردنظر شرکت‌های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3 اهمیت موضوع

تمامی سازمان‌ها علاقه‌مندند تا هزینه‌های خود را در زمینه‌های مختلف به حداقل برسانند. می‌دانیم بخشی از این هزینه‌ها مربوط به نیروی انسانی سازمان می‌باشد؛ که عامل مربوط سرمایه فکری مرتبط با نیروی انسانی که به‌نوعی جزء سرمایه‌های نامشهود موجود در سازمان می‌باشد موردبررسی قرار می‌گیرد و همچنین عامل حاکمیت شرکتی که ضعف آن مشکلاتی از قبیل تغییر همیشگی اعضای هیئت‌مدیره، عدم‌تغییر اعضای هیئت‌مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیررسمی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، عدم شفافیت بین اعضای هیئت‌مدیره، استقلال ناکافی در اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه در شرکت‌های هلدینگ، بی‌توجهی اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت‌های شرکت، به وجود آمدن مسئله تضاد نمایندگی بین مدیریت شرکت و سهامداران، ناتوانی در تفویض به‌جا و شایسته کارکنان و غیره‌ام باشد که این موارد هزینه‌های جدی را به شرکت وارد می کند. حاکمیت شرکتی چنانچه به‌درستی مستقر گردد می‌تواند اهرمی باشدکه شرکت‌ها را هدایت و کنترل کند و سبب ایجاد شفافیت، کنترل ریسک، مصرف بهینه منابع، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و درمجموع روابط بین شرکا و بهبود عملکرد بنگاه‌ها، از موضوع‌ها و وظایف حاکمیت شرکتی می باشد. در این پژوهش قصد داریم با در نظر داشتن تأثیر سرمایه‌های فکری موجود در سازمان و همچنین عامل مهم و تأثیرگذاری زیرا حاکمیت شرکتی به مطالعه روابط بین آن دو با در نظر گرفتن عاملیت ارزش بازار شرکتی به‌عنوان متغیر وابسته بپردازیم.

1-4 اهداف پژوهش

در تحقیقات این حوزه به مطالعه تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین و سرمایه‌ی فکری و ارزش بازار شرکت‌ها به‌صورت تکی مطالعه گردید اما این سه در کنار یکدیگر موردبررسی نبوده‌اند. این پژوهش به دنبال یافتن ارتباط‌ی این سه در بازار مالی ایران می باشد و به دنبال یافتن پاسخ این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکتی می‌تواند بر ارتباط و قوت ارتباط‌ سرمایه فکری و عملکرد شرکت یا همان ارزش بازار تأثیر گذارد یا خیر.

[1] BCBS= Basel Committee on Banking Supervision

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو