دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت: مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و روایات به چه نحوی صورت پذیرفته است

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موضوع پایان نامه:

مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و روایات به چه نحوی صورت پذیرفته می باشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………. 1

فصل اول: کلیّات و مفهوم شناسی……………………. 3

1- 1. کلیّات……………………. 4

1-1-1. اظهار مسئله…………………… 4

1-1-2. علت انتخاب موضوع…………………… 4

1-1-3. ضرورت و اهمیت موضوع…………………… 5

1-1-4. سابقه پژوهش…………………….. 6

1-1-5. جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…………………….. 10

1-1-6. فواید پژوهش……………………10

1-1-7. پرسش اصلی……………………. 10

1-1-8. پرسش‌های فرعی پژوهش…………………….. 11

1-1-9. فرضیه‌های پژوهش…………………….. 11

1-1-9-1. فرضیه اصلی……………………. 11

1-1-9-2. فرضیه‌های فرعی……………………. 11

1-1-10. پیش فرض‌های پژوهش…………………….. 12

1-1-11. اهداف پژوهش…………………….. 12

1-1-11-1. اصلی……………………. 12

1-1-11-2. فرعی……………………. 12

1-1-12. روش گردآوری اطلاعات……………………. 13

1-1-13. نتایج علمی و عقلی پژوهش…………………….. 13

1-2. مفهوم شناسی……………………. 14

1-2-1. معنای لغوی و اصطلاحی«مدیریت»…………………… 14

1-2-2. معنای لغوی و اصطلاحی «فرهنگ»…………………… 15

1-2-3. معنای لغوی و اصطلاحی «جامعه»…………………… 19

1-3. اهمیّت مدیریت……………………. 19

1-4. اهمیت فرهنگ……………………. 21

1-5. اهمیت و ضرورت مدیریت فرهنگی در اسلام…………………… 21

1-6. مطالعه ابعاد مدیریت فرهنگی در اسلام و غیر اسلام…………. 25

1-7. تأثیر مديريت فرهنگي در جامعه اسلامی……………………. 31

1- پذیرفتن سنت هاي نيک جامعه…………………… 32

2- ارتقاء باورهای ديني…………………… 33

3- حفظ ارزش و کرامت انسانی……………………. 35

4- در نظر داشتن اصل عدالت……………………. 37

5- در نظر داشتن اصل آزادي……………………. 39

فصل دوم: ابزارها و شیوه های مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم……….. 41

2-1. ابزارهای مدیریت فرهنگی……………………. 42

2-1-1. ابزارهای بازدارنده …………………..42

2-1-1-1. تصمیمات راهبردی در روبرو شدن با فتنه‌های دشمنان………….. 42

2-1-1-2. تدوین و اجرای قانون درجامعه…………………… 44

2-1-1-3. اجرای حدود و مجازات‌های شرعی……………………. 45

2-1-1-4. نیروی نظامی……………………. 46

2-1-2. ابزارهای ارتباطی……………………. 49

2-1-2-1. دیدارهای مردمی……………………. 49

2-1-2-2. ابزارهای تبلیغی……………………. 50

2-1-2-2-1. بهره گیری از ارتباطات رسانه‌ای (مکاتبات)………………….. 50

2-1-2-2-2. اعزام مبلغین و هیئت های تبلیغی……………………. 51

2-1-2-3. منابع تبلیغ…………………… 52

2-1-2-3-1. قرآن…………………… 53

2-1-2-3-2. سنت نبوی……………………. 53

2-1-2-3-3. حكمت و اندرز نيكو…………………… 54

2-1-2-4. سفر حاکم اسلامی به نقاط مختلف……………………. 55

2-1-2-5. بهره گیری از شعائر اسلامی برای ارتباط با عامه………….. 55

2-1-2-6. بهره گیری از مکانهای مذهبی……………………. 57

2-2. شیوه‌های مدیریت فرهنگی……………………. 58

2-2-1. شیوه رفتار فردی……………………. 59

2-2-1-1. اظهار صدق و راستین با مردم…………………… 59

2-2-1-2. منش و شخصیّت……………………. 61

2-2-1-3. صداقت، صبر و مدارا در برابر ناملایمات……………………. 62

2-2-1-4. بهره گیری از منطق و استدلال در تبیین معارف اسلامی………. 66

2-2-1-5. پاسخ به شبهات و سوالات مردم…………………… 69

2-2-2. شیوه رفتار حکومتی…………………… 71

2-2-2-1. برخورد قاطع با منافقان و دشمنان اسلام…………………… 71

2-2-2-2. مبارزه با عقاید خرافی……………………. 74

2-2-2-3. مبارزه با جنگ‌های روانی……………………. 75

2-2-2-4. پایبندی به قانون…………………… 76

2-2-2-5. طرح مشترکات میان ادیان آسمانی……………………. 78

فصل سوم: عرصه‌های مدیریت فرهنگی پیامبراکرم…………………… 80

3-1. عرصه‌های جغرافیایی……………………. 81

3-1-1. جهان شمولی مدیریت فرهنگی اسلامی……………………. 82

3-1-2. اقدامات عملی پیامبر6 در راستای مدیریت فرهنگی جهان شمول…. 83

3-1-2-1. هجرت عاملی برای اشاعه فرهنگ…………………… 83

3-1-2-2. ارسال نامه به نواحی گوناگون……………………. 85

3-1-2-3. ارسال نماینده به سوی امپراطوری‌ها………………….. 86

3-1-2-4. انتقال فرهنگ با پذیرش نمایندگان سرزمین ها دیگر……….. 87

3-1-2-5. نمایاندن قدرت اسلام با اعزام سریه و برخورد های نظامی…….. 88

3-1-2-6. تبلیغات فرهنگی مناسب در مکان‌‌های راهبردی……………………. 90

3-2. عرصه‌های سیاسی……………………. 91

3-2-1. تشکیل حکومت بر پایه دین و توحید…………………… 92

3-2-2. در نظر داشتن عدالت در حکومت……………………. 94

3-2-3. تعاون و همکاری بین حکومت و مردم…………………… 97

3-2-4. رحمت و مودّت حاکم نسبت به مردم…………………… 97

3-2-5. جلب منافع و دفع مفاسد از اهداف حکومت……………………. 98

3-2-6. شورا و مشورت در حکومت اسلامی……………………. 99

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-6-1. اهمیت مشورت در حکومت از دیدگاه اسلام…………………… 100

3-2-6-2. مشورت حاکم اسلامی با زیر دستان در مواقع حسّاس………. 101

3-3. عرصه‌های اجتماعی……………………. 102

3-3-1. ارتقاء سطح بصیرت و علم آموزی……………………. 103

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3-2. در نظر داشتن تربیت فردی……………………. 105

3-3-3. اصلاح خانواده و در نظر داشتن آن…………………… 105

3-3-4. در نظر داشتن آحاد جامعه به ویژه محرومان…………………… 107

3-3-5. در نظر داشتن تربیت اجتماعی و مبارزه با فرهنگ جاهلی…………. 109

3-3-6. تحکیم روابط اجتماعی……………………. 113

3-3-6-1. حسن معاشرت و در نظر داشتن اخلاق نیکو در جامعه………………….115

3-3-6-2. برخورد نیکو با افراد تازه مسلمان…………………… 118

3-3-6-3. تکریم به اقلیت های مذهبی در جامعه…………………… 119

3-3-7. ترویج فرهنگ عدالت‌گرایی و ظلم ستیزی……………………. 120

3-3-8. ترویج اعتدال و میانه‌روی در جامعه…………………… 125

3-4. عرصه های اقتصادی……………………. 127

3-4-1. برنامه ریزی اقتصادی……………………. 127

3-4-2. درآمد و تولید…………………… 128

3-4-2-1. در نظر داشتن کار و کسب روزی حلال…………………… 128

3-4-2-2. ضرورت کوشش بشر برای کسب روزی……………………. 129

3-4-2-3. برخورد با بعضی از معاملات زمان جاهلیت……………………. 130

3-4-2-4. حرمت ربا …………………..132

3-4-2-5. تعیین محل مناسب برای کسب و تجارت……………………. 132

3-4-2-6. خودداری از غش در معامله…………………… 133

3-4-2-7. تشکیل بیت المال محلی برای جمع‌آوری در‌آمدهای حکومتی……. 133

3-4-3. توزیع و مصرف……………………. 134

3-4-3-1. میانه‌روی در مصرف……………………. 134

3-4-3-2. عدالت در تقسیم غنائم…………………… 136

3-4-3-3. در نظر داشتن انفاق…………………… 137

نتیجه گیری……………………. 140

پیشنهادات……………………. 142

منابع و مأخذ…………………… 143

چکیده:

فرهنگ به عنوان سیستم و نظامی متشکل از اجزاء (مانند: عقاید، آداب و رسوم اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی، قومی و مذهبی) می باشد که در طول تاریخ از شیوه زندگی مردم پدید می‌آید و مدیریت نیز به رهبری و هدایت جامعه، سازمان، گروه و یا مجموعه‌ای به سمت هدف مطلوب (رشد و کمال) با به کار‌گیری عوامل و نیروهای مادی و معنوی می باشد. با این اظهار مدیریت فرهنگی نیز به عنوان شیوه و روش اداره کردن فرهنگ اجتماعی مانند مهم‌ترین مقوله‌های بشری در طول تاریخ بوده می باشد. آن چیز که پرداختن به این مقوله را لازم و ضروری می‌نماید، حضور اسلام در عرصه‌های مختلف مدیریت جهانی و همچنین لزوم معرفی والاترین نمونه مدیریتی طول تاریخ یعنی پیامبر اسلام6است. البته در مورد پیشینه این موضوع بایستی گفت که با مطالعه‌های انجام شده به این نتیجه می‌رسیم که بحث مدیریت فرهنگی یک بحث نو ظهور می باشد که در عصر اخیر به آن پرداخته شده می باشد و آثار قدیمی‌تر صرفاً به سیر زندگانی پیامبر اسلام6اشاره داشته‌اند. بر این اساس در راستای دستیابی به مدیریت فرهنگی پیامبر در عرصه‌های مختلف جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مطالعه شیوه‌ها و ابزارهایی ضروری به نظر می‌رسد. این شیوه‌ها و ابزارهای مدیریتی عبارت‌اند از: صداقت، صبر و مدارا در برابر ناملایمات، کوشش برای وحدت با ادیان الهی، مبارزه با جنگ‌های روانی، مبارزه با عقاید خرافی، بهره گیری از منطق و استدلال در تبیین معارف اسلامی، اظهار صدق و راستین با مردم، پایبندی به قانون، برخورد قاطع با منافقان و دشمنان اسلام، بهره گیری از ارتباطات رسانه‌ای، بهره گیری از مکان‌های مذهبی، بهره گیری از ابزارهای تبلیغی، تدوین و اجرای قانون در جامعه، احیای شعائر اسلامی، تصمیمات راهبردی در روبرو شدن با فتنه‌های دشمنان، نیروی نظامی بازدارنده. بر این اساس پژوهش مورد نظر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و علومی همچون علوم قرآن، تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام، مدیریت و … به صورت کتابخانه‌ای و روش گردآوری فیش برداری انجام شده می باشد تا بتوان شیوه مدیریت فرهنگی پیامبر اسلام را معرفی نمود.

مقدمه:

درود بی پایان بر امین خداوند، پیشوای انبیاء، محمد مصطفی‌ و خاندان بزرگوار ایشان. خورشید تابنده اسلام چهارده قرن پیش از سرزمین حجاز تابیدن گرفت و در زمان کوتاهی در بخش بزرگی از دنیای متمدن آن روز، استقرار پیدا نمود و اکنون قسمت قابل توجهی از جمعیت جهان یعنی یک چهارم جمعیت سر به اطاعت او دارند.

از آن روزگار تا به امروز عالمان و اندیشمندان، با کوشش و کوشش فراوان به نگارش کتاب‌هایی در مورد این آیین آسمانی و سیره و رفتار رسول خدا‌ پرداخته و هر یک به فراخور هشیاری و توانایی علمی خود از این دریای بیکران بهره‌ای برده‌اند.

ضرورت مطالعه و شناخت سنت رسول خدا‌6 و شخصیت الهی ایشان به عنوان الگوی عملی دینداری که ابعاد مختلف اسلام در لحظه لحظه حیات ایشان تجسم پیدا نمود، بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

مانند این ابعاد، رفتارها و عملکرد‌های سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی پیامبر‌ می‌باشد که در طول 23 سال به تحول جامعه جاعلی به یک حکومت اسلامی منجر گردیده و در واقع اجرای قوانین اسلام را در سطح اجتماع محقق ساخته می باشد.

اگر بعد از این همه مدت به مطالعه ابعاد مختلف (سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی) شخصیت رسول خدا‌6 می‌پردازیم. در جستجوی روش‌های یک سیاست‌مدار (هر چند موفق و منحصر به فرد) در لابلای صفحات تاریخ نیستیم؛ بلکه معتقدیم مجموع این رفتارها و ابعاد گوناگون در تداوم جریان هدایت بشر‌ها از طریق رب العالمین و در متن آموزش‌های الهی به مرحله ظهور رسیده می باشد و ما بایستی برای معضلات امروز خود به مطالعه برنامه‌های مدیریتی پیامبر خصوصاً در عرصه‌های فرهنگی پرداخته و راهکارهای مناسب را ارائه داده و به آن تمسّک جوییم.

خداوند در آیه 21 سوره احزاب می‌فرماید:

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيرا).

«مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا  سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند.»

طبق این آیه، رسول اکرم  برای تمامی مسلمانان به مثابه منبع، معدن و مرکزی می باشد که همه وظایف، رفتار و اعمال از آن قابل برداشت و کشف می باشد.

معرفی پیامبر  به عنوان اسوه حسنه در واقع بیانگر بزرگ‌ترین تفاوت میان مکتب انبیاء و غیر آن می باشد؛ زیرا مکتب انبیاء از خصوصیت عملی بودن و به عینیت توجه داشتن، برخوردار می باشد. نگارنده این نوشتار هیچگاه مدعی نیست که شخصیت و برنامه‌های رسول خدا به گونه کامل و دقیق مطالعه و ارائه شده می باشد بلکه کوشش داشته می باشد تا آن بخش از رفتارها و برنامه‌های مدیریتی در زمینه‌های (سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی) که در تحقق تشکیل و اداره‌ جامعه اسلامی و حفظ و تداوم آن تأثیر داشته می باشد را تا حدی مطالعه و معرفی و ارائه نماید. امید می باشد که با کمک پروردگار این امر مهم به خوبی پایان یابد و قدمی مثبت را در مدیریت بهتر فرهنگی در سطح جامعه را بردارد.

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی

1-1- کلیات

1-1-1- اظهار مسئله

فرهنگ به عنوان سیستم و نظامی متشکل از اجزاء (مانند: عقاید، آداب و رسوم اجتماعی، مواریث ملی، خصلت های بومی، قومی و مذهبی) می باشد که در طول تاریخ از شیوه زندگی مردم پدید می‌آید و مدیریت نیز به رهبری و هدایت جامعه، سازمان، گروه و یا مجموعه‌ای به سمت هدف مطلوب (رشد و کمال) با به کار‌گیری عوامل و نیروهای مادی و معنوی می باشد.

با این اظهار مدیریت فرهنگی نیز به عنوان شیوه و روش اداره کردن فرهنگ اجتماعی مانند مهم‌ترین مقوله‌های بشری در طول تاریخ بوده می باشد.

آن چیز که پرداختن به این مقوله را لازم و ضروری می‌نماید حضور اسلام در عرصه‌های مختلف مدیریت جهانی و همچنین لزوم معرفی والاترین نمونه مدیریتی طول تاریخ یعنی پیامبر اسلام می باشد.

بر این اساس پژوهش مورد نظر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و علومی همچون علوم قرآن، تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام، مدیریت و … به صورت کتابخانه‌ای و روش گردآوری فیش برداری شده به سرانجام خواهد رسید تا بتوان شیوه مدیریت فرهنگی پیامبر اسلام  را معرفی نمود.

با این حال سؤال مهمی که در این قسمت پیش می‌آید این می باشد که آیا می‌‌توان با مطالعه عملکرد پیامبر اکرم در نحوه اداره جامعه آن روز، به یک برنامه منسجم فرهنگی برای اجرای آن در سطح جوامع امروزی دست پیدا نمود؟

2-2-1- علت انتخاب موضوع

با در نظر داشتن اینکه پیامبر اکرم‌ آخرین نماینده خداوند برای دستیابی به سعادت و رستگاری بشر می باشد. حال بهره‌مندی از این شخصیت منحصر به فرد و دریای بی‌کران معرفت در گرو شناخت صحیح آن می باشد. اگرچه از مهم‌ترین مقوله‌های انسانی بحث از فرهنگ و مدیریت آن در عرصه‌های اجتماعی می باشد اما تاکنون الگویی جامع و بدون نقص از اصول و شاخصه‌های آن ارائه نشده می باشد از طرفی پیامبر اسلام به عنوان نمونه والای الگوی بشری در تمامی سطوح فردی و اجتماعی بهترین شخصیت به مقصود دستیابی به الگویی جامع از شاخصه‌های مدیرت فرهنگی می باشد. علاوه بر آن با در نظر داشتن این که امروزه بیشتر معضلات بشر از ضعف فرهنگی نشأت می‌گیرد و همچنین کم‌یاب بودن منابع معتبر در این ارتباط، بهتر می باشد از این منظر به مدیریت پیامبر‌ توجه بیشتری گردد. البته در میان کتب مختلفی که در مورد سیره نبوی نگاشته شده مطالب خوبی پیدا نمود می گردد که می‌توان آنها را در یک مجموعه با عنوان مدیریت فرهنگی جمع‌آوری نمود.

در این پایان نامه نگارنده کوشش بر آن داشته تا آن جایی که می گردد به شاخصه‌های مربوط به مدیریت فرهنگی پیامبر توجه کرده و بعضی از آنها را در این پژوهش اظهار نماید، به این امید که گامی در جهت رفع گوشه‌ای از معضلات فرهنگی جامعه اسلامی بردارد.

3-1-1- ضرورت و اهمیت موضوع

بدون تردید اسلام زیبا‌ترین و بهترین هدیه‌ای می باشد که خداوند متعال توسط پیامبر اکرم به بشریت ارزانی داشته می باشد. رسول گرامی اسلام‌ قطعاً می‌تواند به عنوان آخرین فرستاده مطرح گردد و تمام کمالاتی را که یک بشر می‌تواند به آن دست پیدا کند را دارا باشد به همین جهت می باشد که خداوند از آخرین فرستاده خود به عنوان الگو و اسوه حسنه یاد می کند. طبیعی می باشد که الگو بودن پیامبر6 قطعاً ارزشمند خواهد بود و جوامع انسانی در طول تاریخ توان الگو پذیری را خواهند داشت. بدیهی می باشد در چنین شرایطی تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی پیامبر‌ برای بشر‌های مسلمان و غیر مسلمان الگو بوده و بشریت نیز در تمام آن زمینه‌ها الگو‌پذیر می باشد. کاملاً واضح می باشد که نمی‌توان میان جنبه‌های فردی و اجتماعی الگو بودن پیامبر اکرم‌ تفاوت قائل گردید از این رو برای یک مسلمان به همان اندازه که رفتارهای فردی الگو می باشد، رفتارها و برنامه‌های اجتماعی و گروهی وی نیز الگو خواهد بود. حضور پیامبر‌ در اجتماع به شکل‌های گوناگون تحقق می‌یابد؛ زیرا که پیامبر‌ یک فرمانده بسیار لایق و رئیس یک حکومت می باشد. از طرفی با در نظر داشتن نیاز بشر به معرفی یک الگوی والا در عرصه‌های مختلف بشری لازم و ضروری می باشد که با اظهار شاخصه‌ها و همچنین ابزار مدیریتی ایشان فصلی نو در مدیریت زندگی انسانی گشوده گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 158

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو