بررسی کاربرد عناصر طبیعی با تعابیرمتفاوت درشعر معاصر-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

قسمتی از متن پایان نامه :

 

        سهراب «آب ،خاک ،گیاه وبشر » را هم در «نور» وهم در «ظلمت» می بیند.شاید این تعبیر به این معناست که برای هر پدیده ای دو وجه خیر وشر  متصور است. دقیقاً نمی توان معلوم کرد که سهراب «نور» را خیر می بیند یا «ظلمت» را ، زیرا در سروده ها ی او این دو پدیده جایگاه شان را تغییر داده و  تقابل شان دچار دگرگونی می شود . به این معنی که او، گاه «نور» را نه تنها در مقابل «ظلمت» نمی بیند، بلکه با آن همسو می داند. دیدن یک مفهوم در دوچیز مختلف، نشان از داشتن نقاط مشترک بین آن دو پدیده دارد. وقتی سهراب ، «نور» را منظر مفهومی می بیند وآنگاه همان مفهوم را در نقیضش یعنی «ظلمت» نظاره می کند ، بی شک همگونی و وجوه مشترکی را بین این عنصر ونقطه ی مقابلش یافته است.با این اوصاف نباید نگاه کلی او را درخصوص تقابل این عناصر ،نادیده گرفت.
 
     4-9 تقابل نور وظلمت در اشعار  فروغ
در سکوت لبم ناله پیچید /  شعله ی شمع، مستانه لرزید/  چشم من از دل تیرگی ها قطره اشکی در آن چشم ها دید/(فروغ،1331 :25)
***
من ظلمت وتباهی جاویدم/توآفتاب روشن امیدی/برجانم ای فروغ سعادت بخش/ دیر است این زمان ، که تو تابیدی/ (همان:28)
***
زشهر نور وعشق ودرد وظلمت/سحرگاهی، زنی دامن کشان رفت/ پریشان مرغ ره گم کرده ای بود/که زار وخسته سوی آشیان رفت/( همان:40)
***
رفتم، مگو،مگو که چرا رفت،ننگ بود/عشق من ونیاز تو وسوز وساز ما/ از پرده ی خموشی وظلمت،چونور صبح/ بیرون فتاده بود به یکباره راز ما/  (همان: 43)
***
از «زهره» آن الهه ی افسونگر/رسم وطریق عشق می آموزم/یکشب چونوری از دل تاریکی/ در کلبه ات شراره می افروزم/ (همان:89)
***
ریشه هامان در سیاهی ها/ قلب هامان ، میوه های نور/ یکدگر را سیر می کردیم/  بابهار باغ های دور/  (همان:102)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 1-آیا ساختارشکنی شعرنو در قالب وسبک سرایش می تواند دلیلی بر نوگرایی وایجادچهار چوب های جدیدی دربه کارگیری  مفاهیمی چون « نور وظلمت »و«آب وآتش»  باشد؟
2-این عناصر در منابع  و علوم مختلف با چه تعابیری تعریف شده اند؟
3-تضاد وتقابل ذاتی عناصر« نور وظلمت »و«آب وآتش» در شعر نو چگونه به تصویر کشیده شده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

بستن منو