پایان نامه ارشد رشته ادبیات-الگوهای نمادین و عرفانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چنانکه که می بینم در “گلدستة سرو” گلدسته به سرو تشبیه شده است که مشبه یعنی سرو متفاوت و متمایز و وجه شبه هم در تخیّل و فرم درون ذهنی، متفاوت است گرچه بظاهر وجه شبه هردو یعنی ترکیب ” سرو بالا” و “گلدستة سرو” یکی  است. سپس سهراب ادامه می دهد:
من نمازم را
پی قد قامت موج
پی تکبیره الاحرام علف می خوانم (همان: 49).
ترکیب “قدقامت موج” استعاری است و تازگی دارد و “تکبیره الاحرام” علف هم که خیزش و برخاستن و حرکت موجی علفها را به خاطر می آورد، روابط پدیده ها را وسیع تر، پویاتر و بسیار پررمز و رازتر می بیند. ترکیب “قد قامت موج” چنانکه گفته شد، استعاره است و نو و زیباست و تکبیره الاحرام علف نیز استعاره است به حالت دستها به هنگام گفتن تکبیر نماز که همچون پیچ و تاب علفها در وزش باد است.
کشف رابطه های تازه بین نمادهای طبیعت و سایر پدیده ها در واقع با “وجه شبه” های نوین، شکل می گیرد و همین مسئله، شعر معاصر را شنیدنی و لذت بخش می کند و غبار تکرار و کهنگی بر شعر و سخن نمی نشیند. بیان شاعر نوپرداز از جلوه های طبیعت، تازگی و شگفتی دارد و سرزنده است و خواننده را به دنبال خویش می کشاند و به تفکّر وا می دارد و به کشف عناصر خیالی و روابط بین پدیده های طبیعی واوی دارد و طرز بیان شاعر را نو و شگفت می کند.
بحث ما دراین پایان نامه پرداختن به همین توصیفات و گزارشهای شعر معاصر از نمادهای طبعیت است. نگارنده باتوجّه به همین تازگی و شگفتی و نوبودن توصیفات و تعابیر و صور خیال نوین شعر معاصر از نمادهای طبیعی است که سروده های نوپردازان بویژه نوپردازان بزرگ معاصر را مطالعه کرده و با کاوش و پژوهش آثار آنان، به دستاوردها و نتایج شایانی رسیده است.
همین جا نگارنده یادآور می شود که این کار، پژوهشی ذوقی و تحقیقی است در چگونگی گزارشهای شعر نیمایی از جلوه های نمادین طبیعت و ممکن است از مسائل بلاغی در این رهگذر سود جوییم. امّا بحث اصلی ما، بحثی بلاغی وصناعی نیست. و گزارش از تجلی نمادهای طبیعت در شعر معاصر است، از طرفی در گزارش از نمادهای طبیعت، با کهن الگو های مربوط به نمادهای طبیعی نیز کار داریم و این توجّه به کهن الگوهای طبیعی خود بخشی از توجّه به تجلّی نمادهای طبیعت در شعر معاصر است. براساس توجّه به این نمادهای کهن و اساطیری است که بین عناصر و پدیده های طبیعت و خیال و عاطفه و احساس، ارتباط برقرار می شود. و این خود منشاء مضامین تازه و برداشتهای نو از طبیعت پهناور و پیرامون ما می شود.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
توصیف شگردهای آفرینش تابلوهای زیبا از طبیعت در شعر  و اینکه  چگونه نوپردازان بزرگ معاصر بهره گیری از ذهن و ذوق و تخیّل، زیباترین و پیچیده ترین توصیفات و تعبیرات را در این مورد، ارائه داده اند.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی

بستن منو