معرفی فرهنگ عامه عصر مسعود سعد-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تاریخچه و منابع سنن ایرانی
سرزمین ایران دارای فولکلوری دیرپا، غنی و پر مایه است. بسیاری از آداب و سنن ایرانی ریشه در تاریخ کهن ما دارند. «هرودوت مورخ یونانی نخستین نویسندة عهد باستان است که از سنن ایران بهره گرفته و آن ها را در آثارش به کار برده است. او در گزارش خود از سنت های باستانی و تاریخ گذشتة اقوام مختلف شرق باستان، به سنت عامیانة زمان خود تکیه کرده است. این نکته، به خصوص در مورد سنت‌های تاریخی پارس و مادها صادق است» (جرج موریس و دیگران، 1380: 250).
چند سال بعد از هرودوت، گزنفون کتابی نوشت که سنت‌های ایرانی در آن به وفور یافت می شوند، هر چند این کتاب با جهان بینی نویسنده آمیخته است ولی منبع بسیار ارزشمندی برای شناخت سنت‌های ایرانی است. (همان: 250- 251).
در کتب باستانی ما نیز به نمونه های زیادی از آداب و رسوم و افسان‌ها و اساطیر ایران اشاره شده است. بخش های مختلفی از «اوستا» در برگیرندة آگاه های ارزنده‌ای از آداب و عقاید و رفتار و عادات مردم عهد زرتشت است و کتب بجا مانده از دوره ساسانیان مانند ارداویر افنامه» ، «شایست، ناشایست» و «دینکریت» سرشار از رسوم و اعتقادات و شیوة زندگی مردم ایران پیش از اسلام است. بسیاری از آن آداب که با حرمت‌ها پیوندی ناگسستنی دارند، هنوز هم بین مردم رایج‌اند (بیهقی، 1385: 39). در یاران بعد از اسلام نیز کتاب‌های زیادی در زمینة فرهنگ عامه وجود دارد، که پرداختن به آنها از بحث ما خارج است.
3-7-2- مبدأ و منشأ باورهای عامیانه در اقوام ایرانی
وقتی باورها و اعتقادات ملل مختلف را با هم مقایسه می کنیم، پی می‌بریم که همة آن‌ها با وجود متفاوت بودن و داشتن صورت ‌های مختلف، از یک اصل سرچشمه گرفته‌اند و میدأ و منشأ همة عقاید و افکار در جوامع بشری یکی است.
بی شک تمام آداب و رسوم و عقایدی که بین ملل رایجند، خوب و پسندیده نیستند، بلکه در بین آنها افکار و باورهای پوچ و زیان آوری هم وجود دارند که باید آن‌ها را دور انداخت. حال باید دانست که آیا تمام اعتقادات و افکار شگفت‌انگیز و عجیب و غریبی که با نام خرافات در بین جوامع بشری رواج دارند، زاییدة فکر ملی هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت در همه جای دنیا، تودة مردم فقط به زندگی فکر می‌کنند و هیچ وقت دست به اختراع نمی زنند اما در هر دوره‌ای، حتی در دورة انسان بدوی، در میان تودة منفی، کسانی پیدا می شوند که فکر می کنند و افکار و احساسات تودة مردم را می گیرند و به صورت جمله‌های حکمت آمیز در‌می‌آورند و عوام، دانش و اعتقادات خود را از همین طبقه می‌گیرند.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 

  • فرهنگ عامه چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • مصادیق فرهنگ عامه در آثار هنری (شعری) مسعود سعد، شامل چه مواردیست؟
  • تا چه میزان می‌توان با استخراج فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد به اوضاع اجتماعی و فرهنگی دوره معاصر وی پی برد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

پایان نامه بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

بستن منو