بررسی بافت معنایی و آرایه های ادبی ابیات-پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بافت معنایی و آرایه های ادبی :
بیت اول :
خیلی زیاد تلاش کردم تا راز عشق را در سینه پنهان کُنم (امّا فایده ای نداشت)مانند دیگی که آن را روی آتش گذاشته باشند و بی اختیار می جوشد، من هم می جوشیدم و می خروشیدم و رازم برمَلا می شد. هزار . . . : قید مقدار، مفهوم خیلی، فراوان را دارد / جَهد : تلاش و کوشش / نبود . . . میّسرم : برای من ممکن نشد / نپوشم و نجوشم : سجع متوازن
بیت دوم :
در ابتدا هوشیار بودم و مواظب بودم که عاشق کسی نشوم، (امّا وقتی)چهرۀ تو ای معشوق را دیدم، نتوانستم تحمّل کنم و عقلم زایل گشت . هوش : جناس تکرار، منظور عقل است / دل به کس نسپارم : کنایه از عاشق نشوم است. / هوشم : «م» ضمیر متمم فعل است، به معنای «برای من» /
بیت سوم :
سخنانی از دهان «تو ای معشوق» به گوش دل من رسیده پس از آن پند و اندرز مردم برای من مثل باد هوا، بی معنی و بیهوده است. / حکایت و حکایتی : جناس تام / گوش و گوشم : جناس تام / نصیحتِ مردم : اضافه توصیفی / دهان، گوش، جان : مراعات نظیر، تناسب معنایی / گوشِ جانِ من : اضافه تخصیصی، تتابع اضافات /
بیت چهارم :
برای اینکه آشوب خاموش شود و آن را فرو نشانی، باید چهرۀ خود را پنهان کنی و حجاب بگیری (در حجاب بروی)، زیرا من نمی توانم صبر کنم و از تو چشم بپوشم و نگاهم را درویش کنم (تو را تماشا نکنم). بپوشی و بپوشم :جناس تام / روی بپوشی : به معنای از حجاب بگیری / دیده بپوشم : کنایه از نگاه نکردن است / قرار ندارم : کنایه از آشفته و بی صبرم / باز نشانی : فرو نشانی، خاموش کنی، بر طرف کنی /
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1 ـ ساختار غزلیات سعدی و انوری چگونه است ؟
2ـ چه ویژگی های ساختاری، غزلیات سعدی و انوری را از آثار سایر غزل سرایان متمایز ساخته است ؟
3 ـ چه تفاوت ها و شباهت های ساختاری در غزلیات سعدی و انوری به چشم می خورد ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

بستن منو