دانلود پایان نامه رشته ادبیات-شیوه ی داستان پردازی افغانی در رمان «شوهر آهو خانم»

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

قسمتی از متن پایان نامه :

 

درآمدي بر رمان « شوهر آهو خانم»
شوهر آهو خانم يك رمان ناحيه اي است. نويسنده سعي كرده آداب، سنّت ها، اعتقادات، فرهنگ عامه و خصوصيت هاي روحي، معنوي و قومي شهر يا ايالتي را نشان بدهد و به مختصات جغرافيايي بومي و اقليمي خود، وفادار مانده بر محيط و قلمرو خاصّي تمركز يابد. (ميرصادقي،1382: 142)
در عمق وحواشي حوادث اين داستان، جامعه ی دوره رضاشاهي تصوير مي شود و اوضاع و احوال پرادبار و دشوار و فقرزده مردم همراه با خرافه و تعصّب و خصوصيات روحي و خلقي آن ها نشان داده شده است. در اين رمان، نمونه هايي از اكثريت زن هاي طبقه ي محروم، عامي، مظلوم و درمانده اجتماع به نمايش گذاشته شده اند. (ميرصادقي،1382:141)
در جوامعي كه انتظار مي رود نهاد خانواده در آن ها از استحكام بيشتري برخوردار باشند؛ اصل ازدواج و جنسيت و بايد و نبايدهايي كه در پي آن است، مسئله اي است محوري. همچنين؛ اين نهاد مي تواند بستري براي بروز همه ي عناصر و مفاسد جامعه باشد. (تسليمي،1383: 1920)
تاكيد بر مردسالاري در جامعه ی آن زمان و بازنمايي آن در رمان هايي همچون شوهر آهو خانم بيانگر بينش جبري آن دوران است. اين اثر به سبك رئاليسم اجتماعي نوشته شده و تأثير شر ايط محيطي، فرهنگي، اقتصادي جامعه بر زندگي شخصيت ها به وضوح و بسيار ملموس حس مي گردد.
تغييردر ساختارهاي اجتماعي، آحاد جامعه را دچار دو دسته گي مي نمايد و عدّه اي يا به دليل جهل يا به دليل اين كه شرايط موجود را نشانه تساوي حقوق مرد و زن مي دانند، با روي باز از آن استقبال مي نمايند.          عدّه اي ديگر كه اغلب از طبقات پايين دست و محروم جامعه يا حتّي افراد متعصّب و مذهبي هستند، دست اجانب را پشت سر اين اصلاحات دانسته و از پذيرش آن سر باز مي زنند. از جمله اين تغييرات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
-عباو شال قدغن،  عمامه و كلاه پهلوي برداشته مي شود.
-دولت در صدد متّحد الشكل كردن لباس ها برمي آيد.
-كشف حجاب به طرز اهانت باري از دوشيزگان مدرسه به پرده نشينان حرم مي رسد.
– تابلو مغازه ها از كلمات يا حروف بيگانه پاك مي شود.
-نقشه تجديد نظر در قرارداد نفت تهيه مي شود.
-راه آهن سراسري راه اندازي مي شود.
 
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 

  • آیا رمان «شوهر آهو خانم» را می توان با معیار های داستان پردازی نوین سنجید؟

2-افغانی برای حقیقت مانندی این رمان ازچه عناصری بیشتربهره برده است؟
3-دلیل استفاده زاویه دیدموردنظرتوسط نویسنده چه می تواندباشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

بستن منو