پایان نامه رشته ادبیات-بررسی شناخت اصولی و درست بیان معارف دینی بر اساس نظریه‌های مطرح‌شده و تطبیق اشعار شاعران با این اصول

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه های سنی الف و ب در دهه ی هشتاد

قسمتی از متن پایان نامه :

آنچه از جمع‌بندی کلی و نتیجه‌گیری و آمار یافته‌های این پژوهش به دست می‌آید در وهله‌ی نخست، ما را بر آن می‌دارد که بپذیریم، شاعران کودکانه سرا در کشور اسلامی ما که مستلزم توجه به مسائل مذهبی و تربیت اسلامی و دینی کودکان است، کمتر به این امر توجه می‌کنند.
با توجه به فراوانی کتاب‌های مذهبی کودک نسبت به کل کتاب‌های کودک متوجه می‌شویم که در دهه‌ی هشتاد، کتاب‌های مذهبی  کل کتاب‌ها است و این میزان توجه بیشتر شاعران به این مسائل را می‌طلبد . با توجه به تعداد اشعار بررسی‌شده در شورای کتاب کودک و نمودار شماره‌ی 3 متوجه می‌شویم، فراوانی اشعار در سال‌های 80 ، 81 ، 82  بسیار پایین است و در سال آخر این دهه نیز ، شاهد افت این نوع کتاب ها هستیم .
شاعران دیگر به مسائل مذهبی مانند گذشته اهمیت نمی‌دهند و به نیازهای کودکان در این کشور اسلامی توجه زیادی نمی‌کنند و سفارشی شعر می‌گویند ، درحالی‌که تبلیغات و رسانه‌های خارجی در حال افزایش و کار بر روی افکار و اندیشه‌های کودکان ما هستند ، اندیشه‌هایی که نویسندگان و شاعران و رسانه‌های اسلامی ما باید در فکر نهادینه کردن مفاهیم مذهبی و دینی در آن‌ها باشند.
با توجه به گروه‌های گوناگون مذهبی و نمودار شماره‌ی 3 مشخص می‌شود بیشترین فراوانی اشعار مربوط به بعد اعتقادی و مفاهیم خداشناسی ، نبوت و امامت است و کمترین آن‌هم مربوط به مفاهیم معاد و عدل الهی است که جزء همان بعد اعتقادی هستند و به دلیل اینکه به فرآیند شناخت­گرای ذهن کودک مربوط می‌شوند ، مانند خداشناسی مهم و قابل‌توجه هستند. متأسفانه به مسائل عبادی و اخلاقی نیز زیاد پرداخته نشده است مسائل از قبیل نماز، روزه، قرآن و … که هم مربوط به فرآیند شناخت گرا و هم فرآیند رفتارگرای ذهن کودک می‌شوند و انتظار می‌رود شاعران کودکانه سرا ، بیشتر به این مسائل توجه کنند. با توجه به اشعار سروده شده و بررسی نحوه‌ی بیان آن‌ها و تطابق آن‌ها با مراحل درک شناختی کودک ازنظر ژان پیاژه و رونالد گلدمن ، متوجه تطابق نداشتن بیشتر اشعار سروده شده با معیارهای موردنظرمی‌شویم و شاعران معدود و انگشت‌شماری چون مصطفی رحمان دوست، شکوه قاسم نیا و مهری ماهوتی را می‌توان نام برد که شعرشان بیشترین تطابق را با معیارهای موردنظر دارد و به مراحل تکامل درک دینی و مذهبی کودکان مخاطب خود توجه کرده‌اند. شاعران دیگر نیز یا شعرشان کاملاً مخالف با نظر روان شناسان بوده است و یا با معیارهای موردنظر تطابق کمی داشته است که با نگاهی به جدول شماره‌ی 4 این موضوع مشخص می‌شود. اشعار بسیاری از شاعران با ایرادها و اشکالاتی روبرو بوده است که نتیجه‌ی آشنا نبودن با استنباط کودکان از موضوعات و مفاهیم دینی و عدم آگاهی از برداشت‌های کودکانه است. متأسفانه وقتی معارف دینی در سطوحی بیان شود که با فهم کودکان این گروه‌های سنی حساس ، یعنی گروه‌های سنی الف و ب که پیش از دبستان و سال‌های اول تا سوم دبستان هستند، متناسب نباشد مایه‌ی خستگی و دل‌زدگی آنان از این مفاهیم و معارف می‌شود و نه‌تنها کودکان ما را از تصورات و برداشت‌های غیرواقعی از مفاهیم دینی نجات نمی‌بخشد، بلکه این تصورات دور از واقعیت را تقویت خواهد کرد. ازاین‌روی ضروری است شاعران و همین‌طوردست‌اندرکاران تعلیم و تربیت دینی با پژوهش‌های انجام‌شده درباره‌ی برداشت‌های کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی آشنایی پیدا کنند و یافته‌های آن‌ها را مدنظر داشته باشند.تا بتوانند آثار بهتری را برای تربیت نسلی آگاه ودانا به مسایل مذهبی تولید کنند.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1-ویژگی‌های تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه‌های سنی الف و ب بر مبناي نظر ژان پیاژه و رونالد گلدمن چگونه است ؟
2-اشعار شاعران کودک در ایران تا چه حد با شیوه‌ی درست بیان آن‌ها با توجه به نظر پیاژه و گلدمن  منطبق است ؟

  • 3- آیا با این رویکرد انتقادی در مورد نحوه ی بیان مفاهیم مذهبی ، می‌توان تحولی در شیوه‌ی بیان آن ها در شعر کودک ایجاد کرد ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه¬های سنی الف و ب در دهه¬ی هشتاد

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه¬های سنی الف و ب در دهه¬ی هشتاد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه های سنی الف و ب در دهه ی هشتاد

پایان نامه رشته ادبیات-بررسی شناخت اصولی و درست بیان معارف دینی بر اساس نظریه‌های مطرح‌شده و تطبیق اشعار شاعران با این اصول

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه های سنی الف و ب در دهه ی هشتاد

قسمتی از متن پایان نامه :

آنچه از جمع‌بندی کلی و نتیجه‌گیری و آمار یافته‌های این پژوهش به دست می‌آید در وهله‌ی نخست، ما را بر آن می‌دارد که بپذیریم، شاعران کودکانه سرا در کشور اسلامی ما که مستلزم توجه به مسائل مذهبی و تربیت اسلامی و دینی کودکان است، کمتر به این امر توجه می‌کنند.
با توجه به فراوانی کتاب‌های مذهبی کودک نسبت به کل کتاب‌های کودک متوجه می‌شویم که در دهه‌ی هشتاد، کتاب‌های مذهبی  کل کتاب‌ها است و این میزان توجه بیشتر شاعران به این مسائل را می‌طلبد . با توجه به تعداد اشعار بررسی‌شده در شورای کتاب کودک و نمودار شماره‌ی 3 متوجه می‌شویم، فراوانی اشعار در سال‌های 80 ، 81 ، 82  بسیار پایین است و در سال آخر این دهه نیز ، شاهد افت این نوع کتاب ها هستیم .
شاعران دیگر به مسائل مذهبی مانند گذشته اهمیت نمی‌دهند و به نیازهای کودکان در این کشور اسلامی توجه زیادی نمی‌کنند و سفارشی شعر می‌گویند ، درحالی‌که تبلیغات و رسانه‌های خارجی در حال افزایش و کار بر روی افکار و اندیشه‌های کودکان ما هستند ، اندیشه‌هایی که نویسندگان و شاعران و رسانه‌های اسلامی ما باید در فکر نهادینه کردن مفاهیم مذهبی و دینی در آن‌ها باشند.
با توجه به گروه‌های گوناگون مذهبی و نمودار شماره‌ی 3 مشخص می‌شود بیشترین فراوانی اشعار مربوط به بعد اعتقادی و مفاهیم خداشناسی ، نبوت و امامت است و کمترین آن‌هم مربوط به مفاهیم معاد و عدل الهی است که جزء همان بعد اعتقادی هستند و به دلیل اینکه به فرآیند شناخت­گرای ذهن کودک مربوط می‌شوند ، مانند خداشناسی مهم و قابل‌توجه هستند. متأسفانه به مسائل عبادی و اخلاقی نیز زیاد پرداخته نشده است مسائل از قبیل نماز، روزه، قرآن و … که هم مربوط به فرآیند شناخت گرا و هم فرآیند رفتارگرای ذهن کودک می‌شوند و انتظار می‌رود شاعران کودکانه سرا ، بیشتر به این مسائل توجه کنند. با توجه به اشعار سروده شده و بررسی نحوه‌ی بیان آن‌ها و تطابق آن‌ها با مراحل درک شناختی کودک ازنظر ژان پیاژه و رونالد گلدمن ، متوجه تطابق نداشتن بیشتر اشعار سروده شده با معیارهای موردنظرمی‌شویم و شاعران معدود و انگشت‌شماری چون مصطفی رحمان دوست، شکوه قاسم نیا و مهری ماهوتی را می‌توان نام برد که شعرشان بیشترین تطابق را با معیارهای موردنظر دارد و به مراحل تکامل درک دینی و مذهبی کودکان مخاطب خود توجه کرده‌اند. شاعران دیگر نیز یا شعرشان کاملاً مخالف با نظر روان شناسان بوده است و یا با معیارهای موردنظر تطابق کمی داشته است که با نگاهی به جدول شماره‌ی 4 این موضوع مشخص می‌شود. اشعار بسیاری از شاعران با ایرادها و اشکالاتی روبرو بوده است که نتیجه‌ی آشنا نبودن با استنباط کودکان از موضوعات و مفاهیم دینی و عدم آگاهی از برداشت‌های کودکانه است. متأسفانه وقتی معارف دینی در سطوحی بیان شود که با فهم کودکان این گروه‌های سنی حساس ، یعنی گروه‌های سنی الف و ب که پیش از دبستان و سال‌های اول تا سوم دبستان هستند، متناسب نباشد مایه‌ی خستگی و دل‌زدگی آنان از این مفاهیم و معارف می‌شود و نه‌تنها کودکان ما را از تصورات و برداشت‌های غیرواقعی از مفاهیم دینی نجات نمی‌بخشد، بلکه این تصورات دور از واقعیت را تقویت خواهد کرد. ازاین‌روی ضروری است شاعران و همین‌طوردست‌اندرکاران تعلیم و تربیت دینی با پژوهش‌های انجام‌شده درباره‌ی برداشت‌های کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی آشنایی پیدا کنند و یافته‌های آن‌ها را مدنظر داشته باشند.تا بتوانند آثار بهتری را برای تربیت نسلی آگاه ودانا به مسایل مذهبی تولید کنند.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1-ویژگی‌های تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه‌های سنی الف و ب بر مبناي نظر ژان پیاژه و رونالد گلدمن چگونه است ؟
2-اشعار شاعران کودک در ایران تا چه حد با شیوه‌ی درست بیان آن‌ها با توجه به نظر پیاژه و گلدمن  منطبق است ؟

  • 3- آیا با این رویکرد انتقادی در مورد نحوه ی بیان مفاهیم مذهبی ، می‌توان تحولی در شیوه‌ی بیان آن ها در شعر کودک ایجاد کرد ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه¬های سنی الف و ب در دهه¬ی هشتاد

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه¬های سنی الف و ب در دهه¬ی هشتاد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه های سنی الف و ب در دهه ی هشتاد

بستن منو