تعیین عناصر داستانی مجموعه گنجشکها در بالکن دانش آراسته-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب: شخصیت مخالف
راوی داستان و صالحی شخصیت مخالف «رقیب[1]» در داستان حضور دارد. «هر کاراکتری که در برابر اعمال کاراکتر محوری به مخالفت برخیزد کاراکتر رقیب یا مخالف خوانده می شود» (قادری، 1388: 215).
پ: شخصیت های فرعی
مابقی ها از جمله زن نویسنده، سامان پسر نویسنده، سیروس، شخصیت های فرعی محسوب می شدند اما در این داستان نکته جالب این است که راوی شخصیت همراز محسوب می شود که نویسنده به او اعتماد می کند و اسرار خود را با او در میان می گذارد.
«شخصیت همراز، شخصیت فرعی در داستان و نمایشنامه است که شخصیت اصلی به او اعتماد می کند با او اسرار مگو را در میان می گذارد. » (میر صادقی، 1388: 70)
 

4-1-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری

ایستا، پویا
در این داستان، تنها شخصیت پویا نویسنده یا دوست راوی است که در پایان داستان دیدگاهش نسبت به زندگی تغییر پیدا می کند.
«اما من آن دعانویسی هستم که می ترسم توی خواب صالحی احضار شوم، مثل آدم هایی که در مجله اش ردیف شده و برایش یقه درانی می کنند» (دانش آراسته، 1389: 10)
 

4-1-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال

ساده، جامع
همه شخصیت های داستان شخصیت های ساده اند و شخصیت جامع به چشم نمی خورد
«شخصیت های جامع «پیچیده و چند وجهی است، تعریف این شخصیت ممکن است نیازمند یک مقاله برای تجزیه کامل آن باشد.» (پرین، 1378: 47)
 


4-1-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد

شخصیت های نوعی
«شخصت نوعی یا تیپ نشان دهنده خصوصیات گروه یا طبقه ای  از مردم است که او را از دیگران متمایز می کند. شخصیت نوعی نمونه ای برای امثال خود.
برای آفریدن چنین شخصیتی باید حقیقت را از چند نمونه واقعی و زنده گرفت و با هنرمندی درهم آمیخت تا شخصیت نوعی مورد نظر آفریده شود. » (میرصادقی، 1388: 101)
زن نویسنده، پسر نویسنده سامان، صالحی، و سیروس همه شخصیت ها نوعی هستند.
[1]– Antajanist
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

مهم ترین ویژگی داستان های دانش آراسته چیست ؟
نثرداستانی داستان های دانش آراسته چگونه است ؟
دانش آراسته در مجموعه داستان گنجشک ها در بالکن از کدامیک از عناصر داستان بیشتر بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته

بستن منو