تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زبان  یک نهاد  اجتماعی  است  بدین  معنی  که افراد  یک اجتماع  به منظور  آگاهی  از مقاصد  و  نیّات  یکدیگر  و برای   برقراری  ارتباط  با همدیگر  عناصر  آن را  برقرار  کرده اند  .  زبان  نه  تنها  مهم  ترین  وسیله ی  ارتباطی  بشر بلکه  پایه ی  اغلب  نهادهای  دیگر  اجتماعی  نیز  می  باشد   و به  دلیل  سرشت اجتماعی  خود  هماهنگ  با  اختلافات  اجتماعات ،  مختلف  است  .  به  سخن  دیگر ،  با  اینکه   این نهاد  در  همه ی  اجتماعات  بشری  وجود دارد  وظیفه  و  نقش آن  در همه  جا یکسان  است ، شکل  آن  الزاماً  در همه  جوامع  یکسان  نیست .  به دلیل  اینکه  ماهیّت  و وابستگی  به  اجتماع  به  تبع  و  هماهنگ  با دگرگونی  های  جامعه   تغییر  و تحوّل  می  یابد .( باقری،1382: 67)
به گفته ی  دکتر  مهری  باقری ، بنا  بر گواهی  تاریخ  بشر  از دیرباز  به صورت  اجتماعی  می  زیسته و یکی از مهم  ترین نیازهای  زندگی  اجتماعی  برقراری  ارتباط  با همنوعان  و ایجاد  تفهیم  و تفاهم  است  .  بشر  همواره  برای  برقراری  ارتباط  در جوامع  خود  از  وسایل   و ابزارهای  مختلفی سود می جسته که در این میان  زبان  مهّمترین ابزار و وسیله ی  او به  شمار  می آید .
دکتر آزیتا افراشی  زبان  را چنین  توصیف  می کند : الف) زبان  نظامی  است  متشکل  از واژه  های  محدود ، قواعد  محدود  و جمله  های  نامحدود .ب) زبان  نظامی  از  نشانه  هاست  که  برای  برقراری  ارتباط  میان  انسان ها  در جامعه ی  زبانی  به  کار  می رود .(افراشی،1386: 7)
به گفته ی  دکتر  خانلری ، در کتاب « تاریخ  زبان  فارسی»:  زبان  امری  ثابت  نیست  و در طی  زمان  تحوّل  و تغییر  می پذیرد .  بنابراین  موضوع «زبان شناسی  تاریخی » یا «تاریخ  زبان»، تحقیق  و مطالعه  در  تحوّلی  است  که  هر زبان  در  طی  تاریخ  خود پذیرفته  و کشف قوانینی  که  در  این  تبدیل  و تحول  از جهات  مختلف  وجود داشته  است .  از قدیمی ترین   دوره  های  تاریخ  تا امروز  خانواده ی  زبان  های  ایرانی  وسیله ی  ارتباط  اجتماعی  و فکری  و ذوقی  ملّتی  متمدن  بوده  و از  هر  مرحله ی  این  زبان ها  اسناد و آثار  مکتوب  در  دست  است  که  به  کار  تطبیق  و مقایسه  می آید  و نکته  های  مهّمی  را  درباره  قوانین  تحوّل  این  دسته  از   زبان  ها  در طی   زمانی  بسیار  دراز  روشن  می  کند .(ناتل  خانلری،1349: 6-5)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
بتوان واژه های  بیگانه را  که به زبان و ادبیّات  فارسی  وارد شده   مورد نقد  و بررسی   و تحلیل  قرار  داد.«کاربردی»

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر

بستن منو