دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-تحلیل استفاده از حیوانات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مکروحیله درسمک عیار

قسمتی از متن پایان نامه :

درجای دیگر قصه، دختر شاه شمشاخ که عاشق خورشید شاه شده بود وپدر ومادرش راضی نبودند اورا پیش خورشید شاه بفرستند. عالم افروز تصمیم می­گیرد اورا با خود ببرد. متوسل به حیله­ای شد.
«عالم افروز گفت دارویی به تودهم. بازخور و اندیشه مدارکه شکم تو بزرگ شود. آنگاه زعفران پاره­ای برخود براندای وخود را بیمارساز وهرچند طبیبان ترا معالجت کنند تو فریاد بیش ترمی کن تا مادر و پدررا دل  برتو برجوشد. پس آنگاه تو بگوی عالم افروز رابخوان که او جهان بسیار دیده است. باشد که درمانی داند.» (همان:574).
 

4-2-1-10- شبانی

روزافزون راه گم کرده بود و هرچه راه می­رفت به جایی نمی­رسید تا به بالای کوهی رسید. وقتی نگاه کرد گله گوسفندان دید. تصمیم گرفت برود و از آنها چیزی برای خوردن بگیرد. وقتی جلو رفت نگاه کرد.
«سمک دید وابرک. هریکی نمدی در پشت گرفته وکلاهی از نمد برسرگرفته که جغو داده بود ایشان راوهریکی چوبی در دست گرفته وگوسفندان می­راندند.» (همان، 1363، ج392:4).
 

4-2-1-11- بوالعجبی

سمک به طلب فروخ روز وارد شهرشد تا فرخ روز را بدون جنگ ولشکرکشی خورشید شاه به سلامت بیرون برد.
«پس عالم افروز احوال با سعد سرداربگفت واورازر داد تابیرون رفت وهرچه می­بایست می خریدومی­آورد از حقه ومهره وطبله وسازبساط وتخته روی وصورتهای مجوف ودهل آواز وآلتهای هنگامه داری آنچه به کار بایست. عالم افروز روز افزون را بنشاند وموی سه پاره بافت ودارو درعارضۀ او بمالید تا خط وی سبز شد چنانکه موی بر آمده باشد واو را چنان بیاراست که هرکه اورا بدیدی پنداشتی که ده سال است تا بلعجبی می­کند…. عالم افروز برخاست و توبره بردوش با روزافزون از کاروان سرای بیرون آمدند تاپیش سرای شاه برسرشارع بساط بیفگندندوآلات موسیقی بگستریدند و صفیر زدند. عالم افروز بحقیقت در بازیدن آمد و آغاز کرد حقه بازیدن و مهره بردن و باز آوردن.» (همان، 138-139).
 

4-2-1-12- خدمتکاری

سمک به طلب فرخ روز وارد سرای شاه گور خان شد. چون شاه مست بود به خادم توجهی نکرد.
«عالم افروزجبه در پوشید وکلاه برسرنهاد و طبق بردست گرفت وگستاخ پیش تخت شاه آمد.» (همان، 1348، ج427:2).
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شیوه­های مکر وحیله درزببا سازی داستان سمک عیار به چند گروه تقسیم می­شود؟
  2. شخصیت­های این داستان مکر وحیله را برای چه اهدافی استفاده می­کردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی مکروحیله درسمک عیار

بستن منو