پایان نامه رشته ادبیات-بررسی انواع خطاهای جمله های دستوری

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

قسمتی از متن پایان نامه :

 

همانگونه که دراین مثال مشاهده می شود، مطابقت شماردرانگلیسی وعربی نسبتامشابه وازآنجاکه این مطابقت درفارسی وجودندارد متفاوت بافارسی هستند.
 
خط9آزمون متنی-
پدر علی معلم است
ابوعلی معلم
Ali′s father  is a teacher
درمثال این بافت به دلیل عدم وجودعنصرمطابقت شماردرفارسی وعربی تشابه میان این زبانهامشاهده می شود وازآنجاکه این عنصردرانگلیسی آمده است بنابراین تفاوت فارسی باانگلیسی بیشتراست.
 
ض) زمان دستوری حال,گذشته وآینده:این زمانهادر هرسه­ زبان وجود دارند: در عربی کاملا تصریفی[1](به دوصورت ثلاثی مجرد ومزید)، در فارسی تصریفی-تحلیلی[2](بیشتر تحلیلی)، در انگلیسی تاحد زیادی تحلیلی و کمی تصریفی است.نمونه:
سوال2 آزمون چهارگزینه ای -بررسی زمان دستوری گذشته-
دومردهفته ی گذشته درتصادف کشته شدند
الرجلان قدقتلا فی حادثه فی الاسبوع الماضی
two men were killed in the accident last week
 
سوال3 آزمون چهارگزینه ای -بررسی زمان دستوری آینده-
زبانهای خارجی سال آینده دراین مدرسه یادگرفته خواهندشد
اللغات الاجنبیه سوف ُتتَعلمن فی هذه المدرسه القادمه
foreign languages will be taught in this school next year
 
سوال9 آزمون چهارگزینه ای -بررسی زمان دستوری آینده-
توکی خانه هستی؟
عندماکنت فی البیت؟
when are you at home?
 
خط3آزمون متنی-
رضا از خانه خارج شد
ثم خرج رضا من البیت
Reza got out of home
 
خط4آزمون متنی-
او در مدرسه عربی، انگلیسی و ریاضی خواند
هو (انه) قرأ العربیه و الأنجلیزیه و الریاضیه فی المدرسه
he studied Arabic, English, and mathematics at school
دراین نمونه ها ساختارکلی زمان درفارسی وانگلیسی نسبتا شبیه هم هستند امادرعربی به دلیل تصریفی بودن کاملا متفاوت است.
[1] inflectional
[2] analytic
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1)آیا میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوت وجود دارد؟
2)کدام رویکرد بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان(انگلیسی وعربی) کارآمدتراست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

بستن منو