پایان نامه ارشد با موضوع كيفي، روش‌هاي، مصاحبه‌هاي

مراحل مختلف تحقيق صورت مي‌دهد و نيز از تفسير نهايي خود درباره نتايج به دست آمده، دفاع مي‌كند (مرديها، 1382: 117- 116). وجود خلاقيت در محقق بدين معنا است كه محققي كه از روش‌هاي كيفي استفاده مي‌كند، بايد توانايي درك و قرينه‌سازي جهاني كه خودش مورد تجربه قرار مي‌دهد و همچنين توانايي طرح مفهوم‌بندي‌اي فراتجربي […]

پایان نامه ارشد با موضوع ماقبل مدرن

قدرت به شمار مي‌آيد. او مي‌گويد كه هدفش تعيين رژيمي‌متشكل از قدرت/ دانش/ لذت است كه نحوة مباحثه دربارة جنسيت بشري را در جهان ما تعيين و حفظ مي‌كند. فوكو در اين باره بررسي مي‌كند كه چگونه ميل جنسي در مباحثات ما وارد مي‌شود و قدرت چگونه بر اين مباحثه نفوذ مي‌كند (ريتزر، 1379: 563). […]

پایان نامه ارشد با موضوع روابط قدرت، سلسله مراتب، انقلاب نسبت

روشنفكر سنتي با تفكرات عامه مردم و دل نگراني‌هاي آنان متفاوت است، نقش روشنفكران ارگانيك اين است كه در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي به مردم آگاهي‌هاي همگون ببخشند. از اين رو مقوله روشنفكر ارگانيك براي گرامشي اعم از ايدئولوگ‌ها و فيلسوفان و فعالان سياسي، فن‌كاران صنعتي، اقتصاددانان سياسي، متخصصان حقوقي و مانند آنها است. […]

پایان نامه ارشد با موضوع رولان بارت، سلسله مراتب، اوقات فراغت

نقش مركزي در شكل دادن به آن دارند. به عنوان مثال، ملالت ما را متوجه تجارب زمان‌مند ويژه‌اي مي‌كند كه به نظر مي‌رسد از الگوها و انتظام‌هاي زندگي شغلي مدرن ناشي شده باشند. از تهي شدن زمان در كارخانه مدرن تا ديوان‌سالارانه كردن همه‌جانبه مديريت، از عملكردهاي اتميزه كاري در ادارات تا صنعتي شدن خانه؛ […]

مقاله درباره عقد اجاره، مسئولیت مدنی، ماهیت حقوقی

این بحث را به صورت روشن مطرح نکرده‌اند، اما قرائنی در خلال بحث‌های‌شان وجود دارد که نوع تلقی شان را نشانی می‌دهد. مثلاً برخی از فقها این بحث را در «کتاب الاجاره» و به عنوان یکی از فروعات بحث اجاره مطرح نموده اند (یزدی 1419، 67؛ رشتی گیلانی 1310، 246). و این خود می‌رساند که […]

مقاله درباره مسئولیت مدنی، باید و نباید، حقوق ایران

قراردادی است گاه بدون قرارداد.چون وسعتتقصیرهای قراردادی محدوداست ، شناخت آن به شناخت تقصیرهای خارج از قرارداد کمک می‌کند. تقصیر هنگامی قراردادی است که: اولاً- یک قرارداد معتبری وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه موجب از ایجاب نابجای خود عدول کند یا قرارداد باطل باشد ، تقصیر طرف را نباید تقصیر قراردادی محسوب کرد. ثانیاً- از یکی […]

مقاله درباره زیان دیده، حقوق ایران، مسئولیت مدنی

مسئول هرگونه فعالیت زیان باری است که ایجاد کرده است خواه از آن نفع مادی ببری خواه نفع معنوی. به سخن دیگر در این نظریه وسیع‌ترین مفهوم انتفاع (انتفاع مادی و معنوی) ضابطه‌ی تشخیص مسئولیت قرار داده شده است و هر گونه انتفاع مبنای آن قرار گرفته است. بر این نظریه انتقادات شدیدی وارد شده […]

مقاله درباره زیان دیده، مسئولیت مدنی، جبران خسارت

دیگران وارد می‌کند ندارند. حال به ایرادها و طرح نظریه‌های رقیب و علل پیدایش آن‌ها می‌پردازیم.3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی 3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی 1- مغایرت نظریه‌ی تقصیر سنتی با منطق حقوقی نظریه‌ی مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست. زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و […]

مقاله درباره مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت

قراردادهای متفاوتی دارد. لازم است که قانونگذار کشور ما نیز برای کاهش حجم دعاوی دادگستری قانونی در جهت بیمه مسئولیت اجباری برخی از مشاغل حرفه‌ای اقدامات لازم را بنماید. 2-7- خطای شغلی2-7-1- تعریف خطایی که در هنگام انجام حرفه معین به وجود می‌آید که غالباً از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است. […]

پایان نامه با واژه های کلیدی عقد اجاره، مسئولیت مدنی، ماهیت حقوقی

الف. تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشک فقها این بحث را به صورت روشن مطرح نکرده‌اند، اما قرائنی در خلال بحث‌های‌شان وجود دارد که نوع تلقی شان را نشانی می‌دهد. مثلاً برخی از فقها این بحث را در «کتاب الاجاره» و به عنوان یکی از فروعات بحث اجاره مطرح نموده اند (یزدی […]