بررسی جامع فعالیت‌های شخصیت‌های علمی و ادبی کشور-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : ويژگي‌هاي شعر عاشورايي، (مشترك با غلامرضا كافي)، فصل نامه‌ي علمي پژوهشي…

ادامه خواندن

بررسی جامع فعالیت‌های شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی-پایان نامه رشته ادبیات

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : چنان‌که ملاحظه می‌شود در طول منظومه‌های هفت پیکر همه داستان‌ها یک…

ادامه خواندن

بررسی جامع فعالیت‌های شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی-پایان نامه رشته ادبیات

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : چنان‌که ملاحظه می‌شود در طول منظومه‌های هفت پیکر همه داستان‌ها یک…

ادامه خواندن

بررسی جامع فعالیت‌های شخصیت‌های علمی و ادبی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : مكتوبات »خواندني- بررسي كتاب مكتوبات- نامه‌هاي جمال زاده و معين‌فر، نشریه‌ی…

ادامه خواندن

بررسی جامع فعالیت‌های شخصیت‌های علمی و ادبی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : مكتوبات »خواندني- بررسي كتاب مكتوبات- نامه‌هاي جمال زاده و معين‌فر، نشریه‌ی…

ادامه خواندن

پایان نامه رشته ادبیات-بررسی اثر غبار زدايي از مسير تماشا(مجموعه‌ی مقالات)

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : سعدي در نگاه سخن‌سرايان، مجله‌ي شعر،سال چهاردهم، شماره‌ي 47، بهار1385 چکیده:…

ادامه خواندن

پایان نامه ارشد-بررسی اثر غبار زدايي از مسير تماشا(مجموعه‌ی مقالات)

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : رفتار خاقاني با ساخته‌هاي هنري خود، مجله‌ي «الدراسات الادبيه» لبنان، شماره‌‌ي…

ادامه خواندن
بستن منو