دانلود پایان نامه

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام شماره:
دانشکده فني و مهندسي تاريخ:
پيوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پاياني کارشناسي پيوسته معماري
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پايان نامه خانم / آقاي
دانشجوي کارشناسي پيوسته معماري دانشگاه آزادايلام در تاريخ
/ / برگزار گرديد. ايشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسي پيوسته معماري دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هيئت داوران:رياست جلسه داوري:

مدير گروه معماري:

1) اين صورت جلسه در سه نسخه تنظيم گرديده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدير گروه و يک نسخه را به مسئول پايان نامه ها ارائه نمايد و کپي آن را نيز براي خود نگه دارد
2) ثبت نمره نهايي توسط اموزش کل تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو مي باشد. بنابرين جلسه دفاع يکي از ارکان فارغ التحصيلي دانشجو مي باشد.

Contents
چکيده 7
مقدمه 8
فصل اول: تعاريف وکليات 9
1-1-مرکز تجاري 10
1-2-انواع کاربري تجاري 10
1-3-تجاري رده ناحيه 11
1-4-تجاري رده منطقه 11
1-5-تجاري رده حوزه 11
1-6-تجاري رده شهر و فراتر 11
فصل دوم: بررسي نمونه هاي مشابه 12
2-1- مجتمع بزرگ تجاري و تفريحي خليج فارس شيراز 13
2-2- مجتمع تجاري زيتون فارس 15
2-2-1- پله هاي اضطراري 15
2-3- فروشگاه بزرگ Mid Valley 16
2-4- مركز تجاري Suria در برجهاي پتروناس 17
2-5- مرکز تجاري برجايا 18
2-6- مرکز تجاري Bukit Bintang و Sungai Wang 19
2-7- مجتمع هاي خريد Lot 10 و Starhill 19
2-8- فروشگاه هاي Pavilion 20
2-9- مجتمع تجاري One Utama 21
2-10- مجتمع تجاري Sunway Pyramid 22
2-11- بازار Seni 23
2-12- مركز تجاري Koto Raya 24
2-13- مركز تجاري National Craft Complex 25
2-14- بازار خوراكي Chow Kit 25
2-15- مرکز خريد Kampung Baru 26
2-16- بازار Malam 26
فصل سوم: مباني نظري طرح 28
3-1- تجارت يا دادوستد 29
3-2- مراکز خريد (shopping center) 30
3-2-1- مراکز خريد فروشگاهي (mall) 30
3-2-2- مراکز خريد نواري شکل (stripe center) 30
3-3- پيشينه 31
3-4- ابسيدين 31
3-5- بعد از معامله 31
3-6- قرون وسطي 32
3-7- تاريخچه کشف 32
3-8- تاريخچه خرد 33
3-9- قرن بيستم 33
3-10- تجارت آزاد 34
3-10-1- حمايت گرايي 34
3-10-2- دين 34
3-10-3- توسعه پول 34
3-11- روند کنوني 35
3-11-1- دور دوحه 35
3-11-2- چين 35
3-11-3- تجارت بين‌المللي 36
3-11-4- مصوبات تجاري 36
3-11-5- موانع تجاري 36
3-11-6- کسب منصفانه 37
3-12- اجزاي يک مرکز تجاري 37
1-بخش فروشگاهي (Retail Tenant Mix) 37
2- بخش رستوران، فست فود و کافي شاپ ها 39
3- فروشگاههاي خدماتي (Non-Retail Tenant Mix) 39
3-13- فرش ايران، نخست يک هنر است سپس يک صنعت 39
3-14- گليم برجسته ايلام 41
3-15- مراحل بافت 42
3-15-1- چله كشي 42
3-15-2- روش محاسبه تعداد تارهاي مورد نياز براي چله کشي 42
3-15-3- چله کشي ترکي 43
3-15-4- چله کشي فارسي 43
3-15-5- کوجي بستن 43
3-15-6- زنجيره بافي 44
3-15-7- گليم بافي 44
1 – به روش سوف 44
2- گليم بافي به روش کرباس 44
3- گره زدن 45
الف) گره فارسي 45
ب)گره ترکي 45
4- پودکشي در دارهاي کوجي دار 46
5- روش‌هاي انجام پود کردن 46
3-15-8- شيرازه بافي 47
الف) انواع شيرازه 47
3-15-9- پايين کشي 47
3-16- نقش ورنگ 48
1- ابزارها و لوازم مورد نياز 48
3-17- مواداوليه 49
فصل چهارم: بسترطرح و مطالعات سايت 51
4-1- استان ايلام 52
4-2- بررسي موقعيت شهرستان ايلام 52
4-3- وضعيت اقتصادي 52
4-5- بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام 53
4-5-1- آب و هواي منطقه 53
4-5-2- استان ايلام به طور کلي داراي سه منطقه آب و هوايي است: 55
4-5-3- آب و هواي استان ايلام به طور كلي به دو نوع تقسيم مي شود: 55
4-5-4- پراكندگي بارش در استان ايلام 56
4-5-5- دماي هوا در استان ايلام 57
4-5-6- ميزان بارندگي 57
4-5-6- روزهاي يخبندان 58
4-5-7- بادها مسلط 58
4-5-8- رطوبت نسبي 58
4-6- ادبيات قومي استان 59
4-7- صنايع دستي 59
فصل پنجم: استانداردها وريز فضاها 60
5-1- مقررات تفکيک و احداث ساختمان تجاري بين المللي 61
5-2- حوزه مجتمع تجاري بين المللي 61
الف)موارد استفاده از زمين 62
ب)موارد استفاده مشروط 62
ج)موارد ممنوع 63
د) ضوابط مربوط به تفکيک زمين 63
5-3- نحوه محاسبه سطح زير بنا در منطقه تجاري 63
الف) حداکثر ارتفاع ساختمان 63
ب) نحوه استقرار ساختمان در زمين و اشراف 63
ج) تعداد پارکينگ 64
5-4- جلب عناصر تجارت 66
5-4-1- دسترسي مشتريان 66
5-4-2- سرويس دهي 67
5-5- ويژگي هاي فضاها 67
الف) سيرکولاسيون داخلي 67
ب)محوطه هاي مياني 68
ج) بازارچه 68
د) استفاده از کيوسک ها 69
ه) سرويس ها 70
5-6- استانداردهاي طراحي مجتمع هاي تجاري بين المللي 70
الف) ارتفاع طبقات 70
ب) دربهاي ورودي 70
ج) ظرفيت کريدور 71
د) ويترين ها 72
ه) پله برقي 72
و) پلکانها 73
ز) نقاله مسافرتي 73
ي) آسانسور 74
ن) سطح شيبدار 74
5-7- مسائل مورد توجه در طراحي مراکز تجاري بين المللي 75
5-7-1- شکل پلان 75
5-7-2- طراحي نماي خارجي 75
5-7-3- نماي داخلي مرکز خريد 76
5-7-4- مصالح 76
5-7-5- سقف 77
5-7-6- نورپردازي مجموعه 77
5-7-8- تهويه مطبوع 78
5-7-9- کاربرد رنگ و کارهاي هنري 78
5-8- تعيين روابط اجزاء تشکيل دهنده انواع واحدهاي تجاري 79
5-8-1- واحدهاي فروش تره بار 80
5-8-2- واحدهاي فروش مواد غذايي 81
5-8-3- واحدهاي بهداشتي 81
5-8-4- واحدهاي پوشاک 81
5-8-5- واحدهاي تجارتي ، طبخ و ارائه غذاي گرم 81
5-8-6- فروشگاه هاي مواد غذايي 81
5-8-7- نوشيدني فروشي ها 82
5-8-8- پيشخان هاي غذا 83
5-8-9- غذاخوري ها 84
5-9- مکانهاي عمومي 86
5-9-1- فضاهاي ارتباطي افقي (راهروها( 86
5-9-2- فضاهاي مورد نياز و استانداردها 87
فصل ششم : سيرتکوين ايده وروند طرح
شهر ايلام 90
موقعيت سايت 91
تحليل سايت 92
روند تکوين حجم 92
فصل هفتم : آلبوم نقشه ها وتصاوير مربوط ……………………………………………………….106

چکيده
شهر امروز عرصه تکاپوي انساني در تار و پودي از بافت هاي متنوع از جمله تجاري و اقتصادي است و انسان امروز در جايگاه کنشگر حساسي است که در هر لحظه مي تواند آفريننده ي صحنه ها معنادار در چنين فضايي باشد.مجموعه ي پيچيده ي زندگي شهري، جهت ابقاي حيات خود، حوزه هاي خاصي را مي طلبد که نقش بهبود که دهنده و حتي تسريع بخش و يا اصطلاحاً-کاتاليزگر- را بر عهده دارند. “بازار” ها جز آن دسته از حوزه هايي هستند که توانسته اند به خوبي اين وظيفه ي خطير را ايفا نمايند. “بازار”به مثابه ي يک موجود زنده است که حيات ارگانيک آن منوط به تداوم پيوند عناصر ديگري است که در يک جامعه شهري حضور دارند.
رساله اي که پيش روي شماست، تلاش دارد تا ضمن بيان روند پيدايش بازارها و چگونگي تحول آن از اشکال سنتي به تيپ هاي مدرن مراکز خريد، به واکاوي نقش فرهنگي مراکز تجاري در شهر بپردازد.
داده ها و مستندات تحليل به کمک روش هاي صرفاً کيفي و مردم نگاري خصوص مشاهده و مصاحبه هاي عميق بدست آمده است.
يافته هاي اين تحقيق ميداني نشان مي دهد که احداث مراکز تجاري نقش بسزايي در توسعه شهر ها دارند.

مقدمه
خريد فعاليتي است که نمودهايي از شرايط و ساختار اقتصادي، اجتماعي و به ويژه فرهنگي يک محيط را آشکار مي سازد، هر چند که در ابتدا فضاهاي خريد، تنها به منظور پاسخگويي به نياز هاي اقتصادي مراجعان به صورت پلان هاي خطي و قرارگيري اجزاي خرد يعني مغازه ها در اطراف مسير هاي خطي يا منحني مراجعان طراحي مي شد،اما کم کم اين ايده که مراکز خريد بايد دربر گيرنده ي کاربري هايي باشند تا براي ديگر نيازهاي مراجعان نيز پاسخي مناسب يابد، به عنوان انديشه ي غالب در معماري مراکز تجاري تبديل گرديد. با گذشت زمان،علاوه بر مراکز تجاري ، مراکز تجاري بين المللي پديد آمده ويا مراکز تجاري با کاربري هاي ديگر تلفيق گشتند و مراکز تجاري تفريحي را به وجود آوردند. آنچه ذکر شد ايده ي اصلي ساخت مراکز تجاري بين المللي بزرگ با قابليت دربرگيري همه خدمات را مشخص مي کند. فضاهايي با مشخصه هاي معماري هاي گيرا و عوام پسند، همچنين امروزه با مجموعه اي از فضا هاي تجاري رو به رو هستيم که هر يک به نوعي در تامين نيازمندي هاي ساکنان شهرها نقش دارد. اماباتوجه به قرارگيري شهر ايلام در کنار مرزبين المللي ايران – عراق نيازمند يک مرکز تجارت بين المللي مي باشيم اما متاسفانه چنين مجتمعي در اين شهر وجود ندارد بنابراين مهمترين دليل عمده طراحي اين مرکز نبود واحساس کمبود اين مرکز در باتوجه به قرارگيري شهر ايلام در کنار مرز بين المللي مهران ميباشد.

فصل اول:
تعاريف وکليات

1-1- مرکز تجاري
مرکز تجاري نوعي فضاي تجاري است که نيازهاي مختلف مردم را در قالب تجاري(خريد وفروش) پوشش ميدهد،لذا با برنامه ريزي صحيح درايجاد چنين مراکزي ميتوانيم به اقتصاد شهر وجامعه کمک کنيم. همانطور که بازارها وميادين سنتي ما سرآمدفضاهاي تجاري جهان بوده اند.با درنظر گرفتن معيارهاي صحيح طراحي ميتوانيم مراکز تجاري را با بازدهي اقتصادي مناسب ايجاد نمائيم.
يکي از پارامترهاي مهم در مراکزتجاري که معماران بايد به آن توجه کنند،نحوه سيرکولاسيون مناسب دراينگونه مراکز است. ورودي مجتمع تجاري نيز از اهميت خاصي برخوردار است وتا حد زيادي در جذب مشتري موثر است.محوطه هاي مياني نيز اهميت خاص خودرا دارند وميتواند مکاني براي استراحت،ملاقات دوستان ويا تجديد قواي جسمي باشد.استفاده از فضاي سبز يا آبنما در محوطه مياني نيز طراوت خاصي به اينچنين مکانها ميدهد.اين مراکز زماني به اوج هنري و زيبايي بصري ميرسند که از نورگيرهاي سقفي با طيف هاي مختلف نور در آنها استفاده شود. ويترينها نيز در جذب مشتري تاثير فراواني دارند
ارتفاع در مراکز تجاري از5/4 تا 5/5 متر در طبقه متغير است که با توجه به وسعت اين مراکز ارتفاع مناسبي است. عمق ساختمان نيز بين 24 تا 54 متر است،چنانچه عمق اين مراکز از 24متر کمترشود(در صورت بن بست بودن راهرو) مشتري وجود پايان راه را احساس ميکند واگر بيشتراز 54متر باشد احساس خستگي و ناتواني در طي مسير به مشتري دست ميدهد. چگونه ميتوان احساس خوبي به مشتري هديه کرد؟ با استفاده از تهويه مناسب و فضاهاي تفريحي جانبي و نورپردازي مناسب، طراحي اصولي و مطالعات دقيق اقليمي در رابطه با مکانهاي تجاري اين حس به مشتري انتقال ميابد. بايد در نظر داشت که مطالعات فوق با درنظر گرفتن احکام قوانين شهري ميتواند در طراحي مناسب مجتمع هاي تجاري بسيار موثر واقع شود.
1-2- انواع کاربري تجاري
تجاري رده محله
شامل واحدهاي خريد روزانه خرده فروشي مانند خواربار فروشي هاي ميوه و سبزي فروشي ها ، نانوايي ها و انواع مشابه ديگر در اين رده مي باشند.
1-3- تجاري رده ناحيه
شامل واحدهاي خريد هفتگي مانند سوپر مارکتها، فروشگاههاي تعاوني مصرف شهر و روستا ،‌نوشت افزار فروشي ها ،‌آجيل فروشي ها و انواع مشابه ديگر در اين رده از ارائه خدمات مي باشند.
1-4- تجاري رده منطقه
شامل بازارچه ها ، بازار روزها ، بنگاههاي معاملات تلفن : واحدهاي خريد ماهانه ‌ پارچه فروشها ،‌پلاستيک فروشها، لوازم خانگي ، فروش

دیدگاهتان را بنویسید