دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وند‌های تصريفی فعل سببی

در گویش انارکی فعل سببی با اضافه شدن پسوند /-in/به ستاک حال ساخته می‌شود.

مثال: suj-in ستاک حال سببی    غیر سببی suj

قاعده‌ی ساخت فعل سببی حال: وند استمراری+ ستاک حال+ سببی ساز+ شناسه‌ی گروه اول

e-suj-in-iمی‌سوزانم

برای فعل سببی گذشته پسوند /-ā/ به ستاک حال سببی اضافه می‌شود.

suj-in-āسوزاندن

ستاک گذشته‌ی سببی

فعل معلوم

فعل معلوم فعلی است که فاعل آن شخص يا شيئ معينی بوده و در جای اصلی خود در جمله بکار رفته باشد؛ يا به عبارت ديگر فاعل در جمله بکار رفته باشد در اين صورت چون فاعل معلوم است فعل را فعل معلوم می‌گويند(مشکوة الدینی 1384: 69).

مثال:

  1. من غذا را خوردم                     /mu qazā-m i-xā/

4-2-1-6-13-2 فعل مجهول

فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در جمله مشخص نبوده و مفعول جای فاعل را گرفته باشد؛ به عبارت ديگر فاعل در جای اصلی خود بکار نرفته باشد(مشکوة الدینی 1384: 69).

در گویش انارکی ظاهراً ساخت مجهول از بین رفته است و گویشوران انارکی به تقلید از فارسی از فاعل غایب برای ساخت مجهول استفاده می‌کنند، برخی از منابع مانند لوکوک 2002 پسوند تصریفی /nišā/ را برای ساخت مجهول معرفی کرده‌اند در حالی که پژ.هشگر تنها در مجهول فعل دیدن این پسوند را مشاهده کرده است و مابقی افعال را فاقد ساخت مجهول می‌داند.

4-2-1-6-14 فعل پرسشی

از لحاظ ساختواژه، فعل پرسشی با فعل پايه يکسان است؛ تنها از لحاظ آوايي و تلفظ بر ساختواژه‌ی فعل پرسشی، طرح تکيه‌ای و آهنگی ويژه‌ی خيزان ظاهر می‌شود و آن را متمايز می‌سازد و تنها دو تکيه‌ی زير و بم به کار می‌رود (مشکوة الدينی 1384 : 69).

  1. به کتابخانه رفتی؟/ketābxune šiyayi?/
  2. کسی این کتاب را خوانده است؟/yeki di ketābaš xunda?/                                  4-2-1-6-15 فعل امر

فعل امر و نيز نهی به يکی از مفاهيم «دستور»، «توصيه» و «خواهش» اشاره می‌کند. در گويش انارکی فعل امر با اضافه شدن وند نمود کامل/i-/به ستاک حال در افعال لازم و متعدی ساخته می‌شود و تنها برای دو صیغه‌ی دوم شخص مفرد و جمع استفاده می‌شود.

دوم شخص مفرد: بخور، بشين ، ننویس، نترس.

دوم شخص جمع : بخوريد ، نشينيد ، بنویسید، بترسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی