دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زمان حال التزامی

اين فعل از نظر معنا و کاربرد، فعل حال التزامی علاوه بر زمان حال يا آينده، به يکی از مفاهيم التزام اشاره می‌کند:

 

 • احتمال و ترديد
 • شرط
 • آرزو
 • دعا و نفرين
 • پس از فعل‌های ادراکی، بيانی، از جمله «پرسيدن»، «خواستن»، «تصميم گرفتن» در بند متمم
 • در بند قيدی با حرف ربط «تا» ، « به منظور اينکه» (مشکوة الدینی 1384: 56).

قاعده‌ی ساخت فعل حال التزامی متعدی: وند نمود کامل+ ستاک حال+ شناسه‌ی گروه اول ←حال التزامی

زمان حال استمراری

فعل حال استمراری به يکی از دو مفهوم زير اشاره می‌کند:

 • رويداد و جريان داشتن فعل در حال حاضر، در اين صورت ممکن است يکی از سازه‌های قيدی «حال حاضر» با آن بکار رود.
 • رويداد فعل به طور استمراری يا تکراری از گذشته تا حال(مشکوة الدینی 1384: 55).

 

 

زمان مستقبل (آينده)

زمان مستقبل يا آينده دلالت بر انجام کاری در آينده دارد. اين فعل در آينده‌ی نزديک اتفاق می‌افتد و انجام آن حتمی است. این فعل به مفاهیم زیر اشاره می‌کند: 1-رویداد فعل در زمان آینده. 2- بیان تصمیم یا قصد قطعی به انجام دادن فعل  (مشکوة الدینی 1384: 59). در گويش انارکی همانند فارسی محاوره‌ای از فعل حال اخباری برای آينده استفاده می‌شود.

 1. من فردا در دانشگاه یک نامه برای استاد می‌نویسم.

/mu fardā tu dānešga yak nāma bar ostādom rā vaenvisi/

 1. آن‌ها يک ماه ديگر به اصفهان می‌روند.

/ihā yak mā bi ešen ispāhu/

برای ساخت آینده از زمان حال استفاده می‌شود.

4-2-1-6-11 منفی‌ساز

وند منفی‌ساز در گویش انارکی پیشوند فعل محسوب می‌شود، اما جایگاه آن همواره در ابتدای فعل نیست و گاهی بعد از پیشوند و گاه بعد از شناسه قرار می‌گیرد.

قاعده‌ی ساخت فعل منفی گذشته‌ی ساده: وند منفی‌ساز+ شناسه‌ی گروه دوم + ستاک گذشته

متعدی – بسیط

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زمان حال التزامی

اين فعل از نظر معنا و کاربرد، فعل حال التزامی علاوه بر زمان حال يا آينده، به يکی از مفاهيم التزام اشاره می‌کند:

 

 • احتمال و ترديد
 • شرط
 • آرزو
 • دعا و نفرين
 • پس از فعل‌های ادراکی، بيانی، از جمله «پرسيدن»، «خواستن»، «تصميم گرفتن» در بند متمم
 • در بند قيدی با حرف ربط «تا» ، « به منظور اينکه» (مشکوة الدینی 1384: 56).

قاعده‌ی ساخت فعل حال التزامی متعدی: وند نمود کامل+ ستاک حال+ شناسه‌ی گروه اول ←حال التزامی

زمان حال استمراری

فعل حال استمراری به يکی از دو مفهوم زير اشاره می‌کند:

 • رويداد و جريان داشتن فعل در حال حاضر، در اين صورت ممکن است يکی از سازه‌های قيدی «حال حاضر» با آن بکار رود.
 • رويداد فعل به طور استمراری يا تکراری از گذشته تا حال(مشکوة الدینی 1384: 55).

 

 

زمان مستقبل (آينده)

زمان مستقبل يا آينده دلالت بر انجام کاری در آينده دارد. اين فعل در آينده‌ی نزديک اتفاق می‌افتد و انجام آن حتمی است. این فعل به مفاهیم زیر اشاره می‌کند: 1-رویداد فعل در زمان آینده. 2- بیان تصمیم یا قصد قطعی به انجام دادن فعل  (مشکوة الدینی 1384: 59). در گويش انارکی همانند فارسی محاوره‌ای از فعل حال اخباری برای آينده استفاده می‌شود.

 1. من فردا در دانشگاه یک نامه برای استاد می‌نویسم.

/mu fardā tu dānešga yak nāma bar ostādom rā vaenvisi/

 1. آن‌ها يک ماه ديگر به اصفهان می‌روند.

/ihā yak mā bi ešen ispāhu/

برای ساخت آینده از زمان حال استفاده می‌شود.

4-2-1-6-11 منفی‌ساز

وند منفی‌ساز در گویش انارکی پیشوند فعل محسوب می‌شود، اما جایگاه آن همواره در ابتدای فعل نیست و گاهی بعد از پیشوند و گاه بعد از شناسه قرار می‌گیرد.

قاعده‌ی ساخت فعل منفی گذشته‌ی ساده: وند منفی‌ساز+ شناسه‌ی گروه دوم + ستاک گذشته

متعدی – بسیط

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی