دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زمان گذشته‌ی نقلی

از لحاظ معنا‌، فعل گذشته‌ی نقلی به رويداد فعل در گذشته و نيز ارتباط آن با زمان حال اشاره می‌کند؛ يعنی به انجام رسيدن و يا به انجام نرسيدن فعل در گذشته و ارتباط آن با زمان حال را بيان می‌نمايد (مشکوة الدینی 1384: 63).

قاعده‌ی ساخت فعل گذشته‌ی نقلیمتعدی: شناسه‌ی گروه دوم + وند نمود کامل+ صفت مفعولی ← گذشته‌ی نقلی

زمان گذشته‌ی استمراری

گذشته‌ی استمراری به يکی از دو مفهوم زير اشاره می‌کند:

  • جريان داشتن فعل در زمان گذشته‌ی مشخص
  • تکرار وقوع فعل در زمان گذشته (مشکوة الدینی 1384: 61).

قاعده‌ی ساخت فعل گذشته‌ی استمراریمتعدی: شناسه‌ی گروه دوم+ نشانه‌ی استمرار+ ستاک گذشته ← گذشته‌ی استمراری

زمان گذشته‌ی بعيد

گذشته‌ی بعيد به انجام فعل در زمان گذشته پيش از زمان گذشته‌ي مشخص ديگری اشاره می‌کند؛ به اين معنی که فعل در زمان گذشته‌ روی داده است و علاوه بر آن به گونه‌ای به زمان گذشته‌ی مشخص پيش از آن نيز مربوط می‌شود(مشکوة الدینی 1384: 64).

قاعده‌ی ساخت فعل گذشته‌ی بعیدمتعدی: شناسه‌ی گروه دوم +نشانه‌ی نمود کامل+ ستاک گذشته+ وند صفت مفعولی + گذشته‌ی ساده‌ی فعل بودن (سوم شخص مفرد) ← گذشته‌ی بعيد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی