دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شناسه‌های گروه اول

اين دسته از شناسه‌ها در انتهای فعل قرار می‌گيرد. اين گروه از شناسه‌ها برای هر دو نوع فعل لازم و متعدی بکار می‌روند، در افعال متعدی تنها در زمان حال کاربرد دارند و در افعال لازم برای هر دو زمان گذشته و حال استفاده می‌شوند. این دسته از شناسه‌ها پر بسامد تر از گروه دوم ‌می‌باشند.

شناسه‌های گروه دوم

اين دسته از شناسه‌ها در حقيقت ضماير متصل‌(واژه‌بستی) می‌باشند که در تصریف افعال متعدی گذشته دارای نقش فاعلی هستند و در ابتدای فعل قرار می‌گيرند. بنابراین گویش انارکی دارای ساخت ارگاتیو می‌باشد. در تصریف صورت‌های جمع این دسته از شناسه‌ها دو تکواژگونه/mini/  و /min/ وجود دارد که به ترتیب در افعال بسیط و پیشوندی استفاده ‌می‌شوند. این گروه از شناسه ‌ها به عناصر قبل از فعل نیز متصل می‌شوند.

  1. علی را کشتند.ali-šni-ikošt
  2. غذا را خوردند. ‌polow-šni-i-xā

4-2-1-6-1 زمان گذشته‌ی ساده

فعل گذشته‌ی ساده به يکی از دو مفهوم زير اشاره می‌کند:

الف) رويداد فعل در زمان گذشته‌ی مشخص

ب) رويداد فعل در بخشی از زمان گذشته (مشکوة الدینی 1384: 60).

قاعده‌ی ساخت فعل گذشته‌ی ساده متعدی‌: شناسه‌ی دسته‌ی دوم+نشانه‌ی نمود کامل+ ستاک گذشته

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی