دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

خداوند بخشنده‌ای که تو را از نیست آفرید مطمئن باش که به تو عنایت دارد و دستت را در برابر مشکلات می‌گیرد.

کریمی‌که آوردت از نیست هست   عجب گر بیفتی نگیردت دست

3885/194

اگر کسی دست نیاز به سوی خداوند دراز کند او از روی عنایت و بخشندگی که دارد دست انسان را پس نمی زند و لطف خود را شامل بنده‌ی خود می‌کند.

برآرد تهی دست‌های نیاز   ز رحمت نگردد تهیدست باز

3905/196

همه از درگاه خداوند اطاعت و فرمانبرداری دارند و انسان نیازمند اظهار درماندگی و نیاز دارد پس رو بیاور به درگاهی که عنایت به بنده دارد و نیازمندان را نوازش می‌کند.

همه طاعت آرند و مسکین نیاز   بیا تا به درگاه مسکین نواز

3908/196

بیا مانند شاخه درختی که بی برگ است به سوی او دست دراز کنیم واز او لطف وعنایت بخواهیم که بیشتر از این نمی‌توان بدون توشه بود و بیکار نشست.

چو شاخ برهنه برآریم دست   که بی برگ از این بیش نتوان نشست

3909/196

خدایا از روی لطف و مهربانی و بخشندگی به ما نگاه کن وگرنه بندگان گناهکار هستند.

خداوندگارا نظر کن به جود   که جرم آمد از بندگان در وجود

3910/196

انسان نیازمند چون عنایت و لطف خدا را می‌بیند او را رها نمی‌کند ودست از اطاعت کردن او بر نمی‌دارد.

گدا چون کرم بیند و لطف و ناز   نگردد ز دنبال بخشنده باز

3913/196

خدایا چون در این دنیا به ما عنایت و لطف کردی و ما را عزیز و با مقدار قرار دادی در آن دنیا نیز لطف و کرمت را نصیب ما بگردان.

چو ما را به دنیا تو کردی عزیز   به عقبی همین چشم داریم نیز

3914/196

خداوندا شرمندگی من به درگاه تو کافی است به من عنایت و لطف کن و بیشتر از این شرمسارم نکن.

مرا شرمساری ز روی تو بس   دگر شرمسارم مکن پیش کس

3919/196

اگر سایه‌ای از تو بر سرمن بیفتد و به من عنایت کنی به مقام و بلندی می‌رسم و آسمان کمترین پایه مقام من است.

گرم بر سر افتد ز تو سایه ای   سپهرم بود کمترین پایه ای

3920/196

خدایا به من عنایت کن و در آن لحظه‌ی جان کندن از ننگ اینکه برای تو شریکی قائل شوم به فریاد من برس.

که ما را در آن ورطه‌ی یک نفس   ز ننگ دو گفتن به فریاد رس

3930/196

خداوندا لطف خود را نصیب من گردان مرا به سعادت و نیک بختی برسان و زبانم را در هنگام شهادت گفتن و اظهار بندگی کردن مبند.

که چشمم ز روی سعادت مبند   زبانم به وقت شهادت مبند

3934/107

خداوند چراغ یقین و حقیقت را فرا راه من روشن کن و نگذار که من به بدی روی آورم.

چراغ یقینم فرا راه دار   ز بد کردنم دست کوتاه دار

3935/197

خدایا پرتویی از خورشید لطف و مهربانی تو برایم کافی است که فقط در شعاع نورانی تو دیده شوم.

ز خورشید لطفت شعاعی بسم   که جز در شعاعت نبیند کسم

3938/197

خدایا به خواری و حقارت مرا از درگاه خود دور نکن که راه دیگری جز عنایت و لطف تو ندارم.

خدایا به ذلّت مران از درم   که صورت نبندد دری دیگرم

3941/197

پروردگارا تو اگر راهنمای من بشوی به خیر و نیکی می‌رسم و گر گمراهم کنی و به من عنایت نداشته باشی از راه باز می مانم.

گرم ره نمایی رسیدم به خیر   وگر گم کنی بازماندم ز سیر

3955/198

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی