دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مارتین هایدگر (Martin Heidegger) (1976 1889 م.):

 

انقلاب مارتین هایدگرفیلسوف و اندیشه‌ور بلندآوازۀ آلمانی در فلسفه که گسترۀ پهناوری از نحله‌های فکری و فلسفی گوناگونی چون پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم (سارتر)، هرمنوتیک (گادامر)، پساساختارگرایی و پسامدرنیسم (فوکو و دریدا) روان‌کاوی (لکان)، تاریخ (ئی. پی. تامسن) و… را در بر می‌گیرد.[1]

اگرچه مارتین هایدگر خود اعتراف کرده است که واژۀ هرمنوتیک را از مطالعات اولیه‌اش در زمینۀ علم کلام و بویژه موضوع کلام کتاب مقدس می‌شناخته است، آن هم به شکرانۀ خواندن نوشته‌های شلایر ماخر[2]، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در فلسفۀ او پرسش تشریح یا تفسیر تطابق کمی با پرسش تفسیر یا کشف معنای متون دارد. تا آن حد که از همان مقدمۀ کتاب وجود و زمان مسألۀ نخست با پرسش فراموش شدۀ وجود گره می‌خورد.[3]

مارتین هایدگر که از بحران‌ها و پرسش‌های هرمنوتیک دیلتای به خوبی آگاه بود، در جستجوی پاسخی به همۀ این ابهامات، وجه وجودی انسان را مورد مطالعه قرار داده و تمام همّ خویش را صرف شناختن هویت وجودی موجودی کرد که موجودیتش به فهم و دانستن است. از این رو حاصل کار او هرمنوتیک وجودشناسانه‌ای بود که در آن پرسش از وجود و هستی و تفسیر آن مطرح می‌شد، بدون آن‌که این وجود تعین خاصی پیدا کند و به متن یا دیگر پدیدارهای انسانی محدود شود.[4]

1-3-4-1 هايدگر و معناي وجود:

هدف پرس‌و‌جوی فلسفی هایدگر روشن ساختن معنای وجود است. از این رو او سوال من چیستم؟ را بر پرسش من چگونه می‌فهمم؟ مقدم می‌شمارد. به اعتقاد او آدمی در جهان پرتاب می‌شود و همۀ هستی او به نقطه‌ای که در آن پرتاب شده است بستگی دارد. بنابر این هستی شناسی فهم موجودات با تأمل در بودن در و نه با بودن با آغاز می‌شود. یعنی برای شناخت باید از بودن در جهان شروع کرد و نه بودن با دیگری که از ذهنیت خود ما نسخه‌برداری می‌شود.

سخن رمزآلود هایدگر باب تفسیرهای گوناگون را بر ارباب مکاتب و مشارب گشوده است. هایدگر به ریشه‌های وجودشناسانۀ هرمنوتیک پرداخت و آرای دیلتای را در باب معناداری علوم انسانی به دلیل روش هرمنوتیکی آن با پرسش‌هایی مواجه دید که یک مطالعۀ جدی فلسفی را طلب می‌کرد. او در این جستجو تمامی فلسفۀ غرب را به چالش طلبید و با نگاهی استعلایی به عمق هستی نظر کرد و همگونی آدمیان و یکسانی آن‌ها را که دیلتای بر آن پای می‌فشرد، ساده دلانه دانست و او را موجود پیچیده‌ای قلمداد کرد که قضاوت معرفت شناسانه‌ای نمی‌توان در موردش انجام داد.

هایدگر معتقد است که هرمنوتیک عبارت است از نظریه و روش هر شکل تأویل. در مواردی که مسئلۀ مطلق هستی مطرح می‌شود، بدان دلیل که در گسترۀ هستی، حقایق از معنا یا تأویل حقایق جدا نیستند، هرمنوتیک مورد استفاده می‌یابد.[5]

هایدگر در کتاب هستی و زمان از هرمنوتیک یا منش تأویل گونۀ شناخت همچون موقعیت بنیادین شناخت یاد کرده است. اگر شناخت دربرگیرندۀ طرحی باشد، هرمنوتیک یا نظریۀ تأویل در حکم کارکرد این طرح و آشکارگی سویۀ پنهان معناست. وی بر این نظر است که تمامی جنبه‌های هستی آدمی از دیدگاه فلسفی تأویل پذیرند، فلسفه خود سویه‌ای از هستی انسان است و تأویل فلسفی فلسفۀ معنا معناپذیر است. هرمنوتیک، کارکرد فلسفه محسوب می‌شود، اندیشه‌ای است دایره شکل که دربارۀ مبانی خویش می‌اندیشد. هایدگر هرمنوتیک را بر خلاف نویسندگان هرمنوتیک کلاسیک به معنای روش آن دسته از علوم انسانی که منش تاریخی دارند به کار نگرفته است. بلکه آن را به معنایی فلسفی که تمامی تجربه‌های آدمی را در بر می‌گیرد توصیف کرده است. از این روست که از دایرۀ هرمنوتیک نام می‌برد. هایدگر هرمنوتیک را روش شناسی علوم تاریخی روح می‌خواند و هرمنوتیک را عبارت از آشکارگی معنای هستی بر آدمی تعریف می‌کند.[6]

از دیدگاه هایدگر یک اندیشمند یا مفسر رابطه‌ای کاملاً مجزا و منفک از متن مورد تفسیر ندارد. به همین دلیل تفسیری که او از متن یا مفهومی ارائه می‌کند یک تفسیر خالص، حقیقی و قطعی نیست، بلکه در برآیند حاصله از تفسیر رگه‌هایی از نظرات آن مفسر نیز وجود دارد. به دیگر سخن، متن در ذهن مفسر زیر و رو با پیش‌فرض‌های قبلی مفسر مخلوط شده که حاصل آن، التقاطی از پیش‌فرض‌ها و نکات مستخرجه و مستنبطه از متن است.[7]

[1] – ری 7

[2] – پالمر 169

[3] – كوزنزهوی 26

[4] – واعظی، درآمدی بر هرمنوتیک 127

[5] – حسن‌پور 21

[6] – حسن‌پور 22

[7] – بلخاري 40 و 41

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی