دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنایه


آب گو بگذر ز سر این خانه را
وقت شد، ویران کن این ویرانه را

 

آب از سر گذشتن: کنایه است از، نا امید شدن

 

عشق نوبت می زند بر بام قصر
کز هوس خالی کنید این خانه را

 

نوبت زدن: کنایه است از آگاه کردن، بر ملا کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 16

 


به یاد آرید یاران مردن حسرت نصیبی را
شوید آسوده تا از غم دهمتان جان به آسانی
زقتلم بر سر کویت چه اندیشی چه خواهد شد
ندیدم گل که تا بینم تو زان نیکوتری یا نه
اگر بینید بر بالین بیماری طبیبی را
بیارید ای پرستاران به بالینم طبیبی را
به شهر خویش اگر سلطان کند پنهان غریبی را
همی­بینم چو خود نالان به کویت عندلیبی را
(نشاط اصفهانی، 1379: 71)

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن

بحر شعر: هزج مثمّن سالم

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: نصیبی، طبیبی، طبیبی، غریبی، عندلیبی

تکرار قافیه: کلمه”طبیبی”در محل قاقیه تکرار شده است.

شعر مردّف است و ردیف، نقش نمای مفعولی  “را” است.

موسیقی درونی

سجع متوازی: نصیب، طبیب(1)  دانم، بینم(4)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (1،2) مصوت بلند ی (4، 1)

ب)واژگانی

لغات عربی: حسرت، طبیب، غم، قتل، سلطان، غریب، عندلیب

ترکیب های اضافی: شهر خویش

ترکیب های وصفی: مردن حسرت نصیب

حسرت نصیب: از ترکیبات ویژه سبک هندی است و این شعر ماهیت وقوعی دارد.

 

اسم ذات

عناصر طبیعی: گل

انسانی: طبیب، پرستار، سلطان

حیوانات: عندلیب

جایها: کوی، شهر

اسم معنی: یار، حسرت، جان، غم، قتل

ج)نحوی

جمله ها به شکل کوتاه  نوشته شده است، مقدم کردن فعل بر نهاد و سایر اجزای جمله: شوید آسوده تا از غم دهمتان جان به آسانی، مقدم کردن متمم بر سایر اجزای جمله: زقتلم بر سر کویت چه اندیشی چه خواهد شد یا: به شهر خویش اگر سلطان کند پنهان غریبی را ، کاربرد فعل مضارع اخباری به شکل قدیمی: همی­بینم، حذف ب از مضارع التزامی: آرید،کند، دانم، بینم، اتصال ضمیر مفعولی به فعل: دهمتان، کار برد مکرر نقش نمای مفعولی را

2-سطح ادبی

تجاهل العارف


ندیدم گل که تا دانم تو زان نیکو تری یا نه

همی بینم چو خود نالان به کویت عندلیبی را

 

مراعات النظیر: بالین، بیمار، طبیب(1) طبیب، پرستار، بالین(2) گل، عندلیب(4)

تضاد: بیمار، طبیب(1)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی