دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ج)نحوی

ابیات موقوف المعانی نیستند و معانی آنها در همان بیت تمام می شود، در بسیاری از موارد فاقد نظم نثری هستند از جمله: مقدّم کردن فعل بر سایر اجزای جمله: می روم تا چه کند مکرمت باده فروش، حذف فعل بدون قرینه: تو خداوند من و از تو همین لطفم بس، افعال ماضی و مضارع در اکثر موارد به شکل امروزی به کار می رود از قبیل: می روم، کند، بگشایی، در برخی از فعلها از مختصّات فعلهای قدیمی استفاده می کند: بگشایی در معنی مضارع اخباری، حذف ب از مضارع التزامی گویی و بینی. اکثر افعال فعل ساده است ولی از افعال مرکب هم استفاده شده است. در بیت سوم اجزای فعل مرکّب جابجا شده بدارید فراز، همچنین از نه به عنوان قید منفی در کلمات نه غم  ننگ و نه اندیشه نام استفاده شده است که از ویژگی های سبک خراسانی است.

2-سطح ادبی


تجاهل العارف: در اسناد امری به امری یا در تشخیص بین دو امر کاملاً متباین ،تردید یا بی اطلاعی نشان دهند. نحوه ی بیان معمولاً به صورت سؤال بلاغی است و نیز گاهی از افعال نفی از قبیل نمی دانم و نفهمیدم استفاده می شود ( شمیسا، 1386: 99).

 

می روم تا چه کند مکرمت باده فروش
نقد جانی به کف و حسرت جامیست مرا

 

مراعات النظیر: و آن وقتی است که برخی از واژه های کلام اجزایی از یک کل باشند و از این جهت بین آنها ارتباط و تناسب باشد (شمیسا،1386: 107).

مثال: غم، اندیشه (1)  پا، دل (4)  گام، پا (4)   سر، دل (6)

 

تضاد: بین معنی دو یا چند لفظ تناسب تضاد (تناسب منفی) باشد، یعنی کلمات از نظر معنی، عکس و ضد هم باشند (شمیسا، 1386: 109).

یا: شاعر الفاضی را بکار برد که از نظر معنا با هم در تضادند (فشارکی، 1379: 91).

مثال: نام، ننگ (1)  خداوند، غلام (5)  نشاط، غم (6)

تلمیح: اشاره به داستانی در کلام است و دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب دارد؛ زیرا اولاً ایجاد رابطه ی تشبیهی بین مطلب و داستان است و ثانیاً بین اجزای داستان، تناسب وجود دارد (شمیسا،1386: 112).

یا: در اصطلاح علم بدیع، نزدیک به ارسال و مثل است مگر آن که شاعر ارسال المثلی کند که مبنی باشد بر قصه یا حکایتی که مضمون آن در طی آن مذکور نبود (کاشفی، 1369: 121).

ای اسیــران قفــس، گوش بداریــد فــراز                   با شمــا از چمــن قدس پیامیســت مــرا

اشاره به: داستان طوطی و بزرگان مولانا

  تشبیه: ماننده کردن چیزی به چیزی، مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی برکذب باشد نه صدق، یعنی ادعایی باشد نه حقیقی (شمیسا، 1386: 66).

 

دام بگشایی و جز سوی تو نگشایم گام

که به پا از دل سودازده دامیست مرا

 

تشبیه دل سودازده به دام: عقلی به حسی، مقیّد،  مفصّل، مؤکد

اضافه تشبیهی

که در آن میان مضاف و مضاف الیه رابطه ی شباهت و همانندی باشد (انوری، گیوی،1370: 128 ).

به تشبیهی که درآن وجه شبه ذکر نشده باشد، مجمل می گویند.و به تشبیهی که در آن وجه شبه ذکر شده باشد، مفصّل می گویند. تشبیهی که در آن ادات تشبیه ذکر نشده باشد، مؤکد و به تشبیهی که ادات در آن ذکر شده باشد، مرسل یا صریح می گویند (شمیسا، 1387: 68).

تشبیه به اعتبار طرفین به چهار دسته تقسیم می شود:

  • هر دو طرف تشبیه حسی هستند
  • مشبه عقلی، مشبه به حسی
  • مشبه حسی، مشبه به عقلی
  • هر دو طرف عقلی (شمیسا، 1387: 74)

تشبیه به اعتبار مفرد، مرکب و مقیّد بودن

1- مفرد تصور و تصویر یک هیئت و یک چیز است.

2- تصویر و تصور مفردی است که مقیّد به قیدی باشد.

3- مقصود از مرکّب لزوماً جمله یا عبارت یا مجموعه ی چند واژه نیست بلکه مرکب یک هیئت ترکیبی است      و به قول قدما مرکب، هیئت منتزع از چند چیز است و با زبان امروز، تابلو و تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش داشته باشند (شمیسا، 1387: 85).

 

می روم تا چه کند مکرمت باده فروش

نقد جانی به کف و حسرت جامیست مرا

 

اضافه تشبیهی (نقد جان): عقلی به حسی، مفرد، مفصّل، مؤکّد

استعاره: مهمترین نوع مجاز، مجاز به علاقه شباهت است که به آن استعاره می گویند(شمیسا، 1387: 153).

یا تشبیه را آن قدر خلاصه و فشرده کنیم تا فقط از آن مشبه به باقی بماند (شمیسا، 1387: 155).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی