دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

درون مایه های غالب آثاراکسپرسیونیستی و بررسی مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها)

از جمله موضوعات مهم آثار این مکتب که دغدغه اصلی انسان مدرن نیز است می توان به تغییر زاویه دید و تغییر نگرش انسان به پدیده ها و جهان پیرامون وی اشاره کرد.دل خستگی از نظام های سلطه گر باعث بروز نوعی  عصیان گری در اندیشه انسان معاصر شده است که خود را به صورت جریان «ذهنیت گرایی» نمایان کرد.

برای بیان سخنان این جریان فکری به شیوه هنری ، آرایه استعاره که در بستر ادبیات و فلسفه بالیده و شکوفا شده، بهترین وسیله است.استعاره های دیر یابی که تلاش ادبی ذهن مخاطب را برای ادراک وجه شبه های پنهان و پوشیده، می طلبد.آرایه مهم آثار این دوره« استعاره خود گردان» است که از بسامد بالایی نیز برخوردار است.

عشق و مرگ نیز موضوع همیشه اعصار و قرون حیات بشر بوده و هست.به عنوان دو معمای بزرگ انسانی که از هیچ کدام گریز و گزیری نیست.

و حرکت و پویایی که در روح آثار این دوره وجود دارد غیر قابل انکار است.نمایش هیجانات شدید بشری در نقاشی به صورت انفجار رنگ ها یا تاریکی نبود آنها جلوه گر می شود.نقاشی های کنشی که دیگر حد اعلاء این ادعا را نمایان می سازند. در تئاتر و سینما به صورت حرکات غیر متعارف دوربین و بازیگران،طراحی صحنه های تیز و زاویه دار، استفاده از موسیقی با نت های قوی و هجوم به ذهن و روح بیننده و …نمود پیدا می کند.

مصداق ویژگی حرکت و پویایی در رفتار و اشعار مولانا «رقص سماع» است که در بخش های آینده  به بیان آن پرداخته شده است.

ذهنیت گرایی و بسامد استعاره در غزلیات بررسی می شود.از دو مقوله مهم «عشق و مرگ» با تفاوت هایی که در مشرب فکری دو طرف موضوع وجود دارد صحبت خواهیم کرد.

4-1- ذهنیت گرایی

ذهنیت گرایی از ویژگی های برجسته آثار این جنبش هنری است.جریان ذهنیت گرایی اکسپرسیونیست ها در تقابل با عین گرایی نا تو رالیست ها آغاز شد.در واقع آنها کوشیدند با کاویدن وضعیت های حاد روانی هنرمند به خلق آثار بپردازند.

قوانین ناتورالیسم یکسره نادیده گرفته می شد.معتقد بودند یک اثر هنری لزوماً نباید توجیه پذیر باشد یا از منطق درونی و قوانین مشخصی پیروی کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا