دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

به عبارتی کنایات، افعال گروهی و توسعه یافته‌اند که در جایگاه گزاره جمله قرار می‌گیرند و نهاد می‌خواهند: مثل کنایه ” دست از پا خطا کردن” که در جمله کامل به همراه نهاد می‌آید: احمد، هنگام مسئولیت پذیری دست از پا خطا نمی‌کند در حالی که مثل‌ها خود جمله کامل هستند.

احمد ابریشمی بین مثل و مثل­گونه تفاوت قائل می‌شود و مثل­گونه‌ها را بر دو نوع اصطلاحات
مثل­گونه (تعارف شاه عبد العظیمی کردن) و تشبیهات مثل­گونه (مثل کنیز حاج باقر) تقسیم می‌کند. وی بی­آنکه در سراسر کتاب خود از کنایه نامی ببرد، تمامی کنایات را اصطلاح مثل­گونه می‌داند، نظیر آب از آب تکان نخوردن، آهن سرد کوفتن، جواب دندان شکن دادن. وی همچینین برخی مثل­های مسلم را تاویل به مصدر کرده و ذیل این گروه آورده است، نظیر: خر خود را دو سره کرایه دادن ، گرگ باران دیده بودن، یاسین به گوش خر خواندن، هفت خانه به یک دیگ محتاج بودن و…(ابریشمی 1376 : 258 به بعد) در حالی که در هیچ کتابی مثلی این موارد به شکل مصدری نیامده­اند.

ابریشمی اصطلاحات مثل­گونه را که حاوی برخی کنایات و ضرب‌المثل‌هاست، چنین تعریف می‌کند:         “اصطلاحات مثل­گونه اغلب فعل‌هایی با مصدر مرکب است که اجزای ترکیب کننده فعل را واژه‌های استعاری تشکیل می‌دهد. از ویژگی مهم اصطلاحات مثل­گونه که آن‌ها را از مثل‌ها و مخصوصا تعبیرهای مثلی متمایز می­کند آن است که صورت مصدر آن‌ها مانند سایر افعال با مصدر مرکب
می­تواند صرف شود مثل : ” چوب لای چرخ کسی گذاشتن “به صورت‌های چوب لای چرخ
می­گذارد/ چوب لای چرخش می­گذاری و …” (همان 1377 : 77)

وی اصطلاح آب برد ، آب شدن بال در آوردن را اصطلاح مثل­گونه نمی‌داند زیرا جنبه استعاری ندارد و مصدر مرکب نیستند. وی تفاوت مثل­گونه و مثل‌ها را تنها آن می‌داند که اصطلاحات مثل­گونه را می­توان به صورت مصدر آورد. در حالی که مثل‌هایی که دربخش نخست آورده نیز قابل تاویل به مصدر هستند؛ مثل: ” از خرس مویی کندن”، ” اسب پیشکش را دندان نشمردن”.

 1. کنایه‌ها جنبه اندرزی ندارند، اما امثال اغلب دارای پند و نصیحت هستند ” مو از ماست کشیدن”، ” به آب باریک ساختن”، ” کیسه دوختن”، ” سر و گوش آب دادن”، ” دست از پا خطا نکردن “،
  ” کارد به استخوان رسیدن” و نظایر آن چون حامل مفهومی کنایی است و جنبه نصیحت ندارد، مثل نیست: اما عباراتی چون ” دنیا را هر­طور بگیری می‌گذرد “، ” عقل مردم به چشمشان است”،
  ” قرض مقراض محبت است”، ” نان دادن کار مردان است” چون حاوی نکته اخلاقی یا بیان روش زندگی است، مثل است. مثل‌های اخیر را پارسا (پارسا 1384 : 10) به ترتیب کنایه از آسان­گیری، ظاهر­بینی، قرض و نیکویی می­داند.
 2. در مثل‌ها اغلب کلید واژه­ها معنی استعاری دارند: مثل : ” خر جه داند قیمت نقل و نبات” که “خر” استعاره از نادان و ” نقل و نبات” استعاره از چیزهای قیمتی و ارزشمند است، اما در کنایه
  ” دست از کاری شستن ” “دست”، “کار” و “شستن ” جداگانه معنی استعاری ندارند، بلکه بر روی هم مفهوم دیگری را به ذهن متبادر می­کنند که صرف نظر کردن است. این سه واژه مجاز است. اما استعاره نیست، به عبارتی کنایه­ها جنبه تشبیهی و استعاری ندارند. اما امثال جنبه تشبیهی و استعاری دارند. مثلا: ” بچه مکتبی” ” مادر وهب” “جن بوداده”  چون در آغاز آن­ها مثل و مانند وجود دارد یا می‌توان آورد جنبه تشبیهی پیدا می‌کند، پس مثل است نه کنایه. بنابراین ” چوپان دروغگو” و ” بز اخفش” مثل است.

در کنایه، تشبیه یا استعاره دیده نمی­شود ، مثلا در عبارت ” فلان کس گشاده دست است” نمی­توان گفت که در سخاوت مثل دست گشاده دار.

 1. مثل‌ها مورد و مضرب (کاربرد) دارند. اما کنایه‌ها ندارند. برای مثال ” خروس بی­محل” مثل است نه کنایه. زیرا این مثل هم مورد (ریشه؛ سرگذشت) دارد و هم مضرب (کاربرد ) مضرب آن انجام کار بی‌موقع و سخن نا­به­جاست. مورد و ریشه آن را بلعمی در شرحی مبسوط درباره‌ی چگونگی اهلی کردن خروس به دست کیومرث چنین می‌آورد:

“عجم خروس را و بانگ او ، به وقت، خجسته دارند، خاصه خروس سپید را” و چنین گویند که خانه‌ای که اندرو باشد، دیوان اندر نیایند و آن که بانگ خروس را به نماز شام بد دارند و به فال گویند نه نیک است از آن بود که کیومرث را کار بداخر( به آخر) رسید و نالان شد. آن خروس که اورا بود، نماز شام بانگ بکرد و هرگز بدان وقت از او بانگ نشنیده بودند. گفت: ” این چه شاید بودن این بانگ مرغ بدین وقت؟” تا بنگریدند، کیومرث مرده بود، و از پس آن بانگ خروس بدان وقت به فال بد گرفتند تا امروز. و خداوندان فال ایدون گویند که: هر خروسی که بدان وقت بانگ کند و خداوند خروس آن خروس را بکشد، آن بد از او درگذرد و اگر نکشد در بلایی افتد!” (بلعمی،1353: 118)

در ارسال مثل­هایی که از این مثل بر جای است اشاره شده است که باید مرغ  بی­هنگام را سر برید:

لاجرم هر مرغ بی­هنگام را
نبینی چون که مرغ بی­وقت خواند
  سر بریدن واجب است اعلام را
(مثنوی ؛ دفتر دوم، بیت 386)

به جای پرفشانی سر فشاند
(نظامی، 1363 : 335)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها 

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

به عبارتی کنایات، افعال گروهی و توسعه یافته‌اند که در جایگاه گزاره جمله قرار می‌گیرند و نهاد می‌خواهند: مثل کنایه ” دست از پا خطا کردن” که در جمله کامل به همراه نهاد می‌آید: احمد، هنگام مسئولیت پذیری دست از پا خطا نمی‌کند در حالی که مثل‌ها خود جمله کامل هستند.

احمد ابریشمی بین مثل و مثل­گونه تفاوت قائل می‌شود و مثل­گونه‌ها را بر دو نوع اصطلاحات
مثل­گونه (تعارف شاه عبد العظیمی کردن) و تشبیهات مثل­گونه (مثل کنیز حاج باقر) تقسیم می‌کند. وی بی­آنکه در سراسر کتاب خود از کنایه نامی ببرد، تمامی کنایات را اصطلاح مثل­گونه می‌داند، نظیر آب از آب تکان نخوردن، آهن سرد کوفتن، جواب دندان شکن دادن. وی همچینین برخی مثل­های مسلم را تاویل به مصدر کرده و ذیل این گروه آورده است، نظیر: خر خود را دو سره کرایه دادن ، گرگ باران دیده بودن، یاسین به گوش خر خواندن، هفت خانه به یک دیگ محتاج بودن و…(ابریشمی 1376 : 258 به بعد) در حالی که در هیچ کتابی مثلی این موارد به شکل مصدری نیامده­اند.

ابریشمی اصطلاحات مثل­گونه را که حاوی برخی کنایات و ضرب‌المثل‌هاست، چنین تعریف می‌کند:         “اصطلاحات مثل­گونه اغلب فعل‌هایی با مصدر مرکب است که اجزای ترکیب کننده فعل را واژه‌های استعاری تشکیل می‌دهد. از ویژگی مهم اصطلاحات مثل­گونه که آن‌ها را از مثل‌ها و مخصوصا تعبیرهای مثلی متمایز می­کند آن است که صورت مصدر آن‌ها مانند سایر افعال با مصدر مرکب
می­تواند صرف شود مثل : ” چوب لای چرخ کسی گذاشتن “به صورت‌های چوب لای چرخ
می­گذارد/ چوب لای چرخش می­گذاری و …” (همان 1377 : 77)

وی اصطلاح آب برد ، آب شدن بال در آوردن را اصطلاح مثل­گونه نمی‌داند زیرا جنبه استعاری ندارد و مصدر مرکب نیستند. وی تفاوت مثل­گونه و مثل‌ها را تنها آن می‌داند که اصطلاحات مثل­گونه را می­توان به صورت مصدر آورد. در حالی که مثل‌هایی که دربخش نخست آورده نیز قابل تاویل به مصدر هستند؛ مثل: ” از خرس مویی کندن”، ” اسب پیشکش را دندان نشمردن”.

 1. کنایه‌ها جنبه اندرزی ندارند، اما امثال اغلب دارای پند و نصیحت هستند ” مو از ماست کشیدن”، ” به آب باریک ساختن”، ” کیسه دوختن”، ” سر و گوش آب دادن”، ” دست از پا خطا نکردن “،
  ” کارد به استخوان رسیدن” و نظایر آن چون حامل مفهومی کنایی است و جنبه نصیحت ندارد، مثل نیست: اما عباراتی چون ” دنیا را هر­طور بگیری می‌گذرد “، ” عقل مردم به چشمشان است”،
  ” قرض مقراض محبت است”، ” نان دادن کار مردان است” چون حاوی نکته اخلاقی یا بیان روش زندگی است، مثل است. مثل‌های اخیر را پارسا (پارسا 1384 : 10) به ترتیب کنایه از آسان­گیری، ظاهر­بینی، قرض و نیکویی می­داند.
 2. در مثل‌ها اغلب کلید واژه­ها معنی استعاری دارند: مثل : ” خر جه داند قیمت نقل و نبات” که “خر” استعاره از نادان و ” نقل و نبات” استعاره از چیزهای قیمتی و ارزشمند است، اما در کنایه
  ” دست از کاری شستن ” “دست”، “کار” و “شستن ” جداگانه معنی استعاری ندارند، بلکه بر روی هم مفهوم دیگری را به ذهن متبادر می­کنند که صرف نظر کردن است. این سه واژه مجاز است. اما استعاره نیست، به عبارتی کنایه­ها جنبه تشبیهی و استعاری ندارند. اما امثال جنبه تشبیهی و استعاری دارند. مثلا: ” بچه مکتبی” ” مادر وهب” “جن بوداده”  چون در آغاز آن­ها مثل و مانند وجود دارد یا می‌توان آورد جنبه تشبیهی پیدا می‌کند، پس مثل است نه کنایه. بنابراین ” چوپان دروغگو” و ” بز اخفش” مثل است.

در کنایه، تشبیه یا استعاره دیده نمی­شود ، مثلا در عبارت ” فلان کس گشاده دست است” نمی­توان گفت که در سخاوت مثل دست گشاده دار.

 1. مثل‌ها مورد و مضرب (کاربرد) دارند. اما کنایه‌ها ندارند. برای مثال ” خروس بی­محل” مثل است نه کنایه. زیرا این مثل هم مورد (ریشه؛ سرگذشت) دارد و هم مضرب (کاربرد ) مضرب آن انجام کار بی‌موقع و سخن نا­به­جاست. مورد و ریشه آن را بلعمی در شرحی مبسوط درباره‌ی چگونگی اهلی کردن خروس به دست کیومرث چنین می‌آورد:

“عجم خروس را و بانگ او ، به وقت، خجسته دارند، خاصه خروس سپید را” و چنین گویند که خانه‌ای که اندرو باشد، دیوان اندر نیایند و آن که بانگ خروس را به نماز شام بد دارند و به فال گویند نه نیک است از آن بود که کیومرث را کار بداخر( به آخر) رسید و نالان شد. آن خروس که اورا بود، نماز شام بانگ بکرد و هرگز بدان وقت از او بانگ نشنیده بودند. گفت: ” این چه شاید بودن این بانگ مرغ بدین وقت؟” تا بنگریدند، کیومرث مرده بود، و از پس آن بانگ خروس بدان وقت به فال بد گرفتند تا امروز. و خداوندان فال ایدون گویند که: هر خروسی که بدان وقت بانگ کند و خداوند خروس آن خروس را بکشد، آن بد از او درگذرد و اگر نکشد در بلایی افتد!” (بلعمی،1353: 118)

در ارسال مثل­هایی که از این مثل بر جای است اشاره شده است که باید مرغ  بی­هنگام را سر برید:

لاجرم هر مرغ بی­هنگام را
نبینی چون که مرغ بی­وقت خواند
  سر بریدن واجب است اعلام را
(مثنوی ؛ دفتر دوم، بیت 386)

به جای پرفشانی سر فشاند
(نظامی، 1363 : 335)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها 

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها