دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

7 توبۀ عام، خاص و خاص الخاص

در شرح تعرف می خوانیم:

«خلق در توبه بر سه مقام اند: عام اند و خاص و خاص الخاص» (مستملی بخاری، 1373، ص 1209). و ذالنون می گوید: «توبه عام از گناه بازگشتن است و توبة خاص از غفلت برگشتن است و توبة انبیاء علیهم السلام آن است که عجز خویش بیند از رسیدن به جایی که غیر ایشان رسیده باشند (همان، ص 1215).

پیامبران نیز توبه دارند؛توبۀ پیامبران به علّت ناتوانی آن ها درادایِ حقوق الهی است.

«چنانکه خدا فرمود مصطفی علیه السلام را «و استغفرلذنبک» و او را ذنب و عصیان نبود لکن از گزارد حق خدا لامحاله مقصر بود از بهر آنکه هیچ حق خداوند به تمامی نتواند گذاردن (همان، ص 1209).

«توبه انبیاء علیهم الصلوه و السلام آن است که عجز خویش بیند از رسیدن به جایی که غیر ایشان رسیده باشند» (همان، ص 1215).

«توبه پیغمبران که گفت از دیدن عجز است، موافق است قول پیغمبر را علیه السلام که گفت «انی لا ستغفرالله فی کل یوم ماته مره» و آن بود که هرگاه که قصد کردی که حق خداوند- عز و جل- بگذارد به مقدار طاعت خویش بجای آوردی و باز چون در معاملت خویش نگاه کردی سزاوار خداوند خویش ندیدی از عجز و تقصیر خویش عذر می خواستی؛ هم چنان کسی همیشه در نقصان باشد» (همان جا).

«خلق در توبه بر سه مقام اند، عام اند و خاص و خاصِ خاص. توبه خاص رجوع است از طاعات خویش به معنی تقصیر دیدن و به منت خداوند نظاره کردن که هر فعلی که بیارد آن فعل را سزای خداوند نبیند و از آن طاعت همچنان عذر خواهد که عاصی از معصیت و استغفار» (همان، ص 1209).

نتیجه این که همیشه توبه از گناهان نیست ؛ پیامبران نیز توبه می کنند و توبه پیامبران به سبب گناه نیست؛ چرا که آن ها معصوم هستند.

در رساله قشیریه به سه نوع توبه توجه شده است.

 


3ـ 9 دیدگاه های عرفا دربارة انواع توبه        

  3ـ 9ـ 1 امام صادق (ع)

انواع توبه از منظر امام صادق علیه السلام چنین است:

«کل فرقه من العباد لهم التوبه»(مجلسی، بی تا، ج 6، ص 31). هر گروه از مردم توبه ای مخصوص به خود دارند و در ادامه می فرمایند:

«توبه انبیاء از اضطراب، اصفیاء از تنفس، اولیاء از تکوین الخطرات، خواص از اشتغال بغیر خداست و توبه عوام از گناهان است»(همان جا).

 

3ـ 9ـ 2 غزالی

مصادیق توبه فراوان است ؛به تعدادی از آن در ذیل اشاره شده است.

«توبه از کفر، توبه از ایمان تقلیدی، توبه از معاصی برون و درون مانند شره طعام و شراب و شره سخن و دوستی مال و جاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکات که اصل معاصی است و از وسواس و حدیث نفس و اندیشه های ناکردنی خالی نبود اگر از این نیز خالی شد از غفلت از ذکر حق تعالی در بعضی احوال خالی نبود» (غزالی، 1361، ص 321).

 

3ـ 9ـ 3 هجویری

3ـ 9ـ 3ـ 1 توبۀ مؤمنان، اولیاء و انبیاء

هجویری در بخشی مراتب توبه را این گونه تبیین می کند..

«توبه، مقام عامة مومنان است و آن از کبیره بود لقوله تعالی: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحاً (تحریم، 8) و انابت،مقام اولیاست و مقربان لقوله تعالی من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب (ق، 33) و اوبت، مقام انبیاست و مرسلان لقوله تعالی «نعم العبدانه اواب (هجویری، 1384، ص430).

ذالنون مصری گوید: «التوبه توبتان: «توبه الانابه و توبه الاستجابه» ؛توبه دو گونه باشد:  یکی توبۀ انابت،ودیگر توبۀ استجابت.

«توبۀ انابت آن بود که بنده توبه کند ازخوف عقوبت خدای-عزوجلّ- وتوبۀاستجابت آن که توبه کند از شرم کرم خدای عزّوجلّ»(همان، ص 437)

 

3ـ 9ـ 4 سراج طوسی

و در لمع نیز به توبه اهل المعرفه و الواجدین و خصوص الخصوص اشاره شده است (سراج طوسی، 1914، ص43). «توبه عوام از گناهان است و توبه خواص از غفلت» (همان جا)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری