تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی قرن چهارم و پنجم بر شعرفارسی- پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در اشعار فرخی، گل ها و گياهان در مرتبه سوم يعنی پس از پرندگان وجانورن ، قراردارند ،ولي تعداد كاربرد گل ها وگياهان در شعر فرخي نيز چشم گير است و از توجّه او به اين تشکیل دهنده ی فصول حكايت می كند.
از مقايسه ی تطبيقي موضوعات مختلف  توصیف  فصول در ديوان این شاعران،درمي يابيم باوجود اين كه بسياري ازتصاويرواوصاف درديوانِ این شاعران متفاوت است،شباهت درتصويرها وتشبيه ها اندك نيست؛ امّا اين شباهت هادربعضي از توصیفات فصول خیلی بيش تر است.
دروصف این شاعران ازبهاروبوستان هاوميوه هاوگل ها،شباهت ها بسياراست ودرنحوه پرداخت و تصويرسازي ها وحتّي نام گل هاوميوه هاي ذكرشده و موردتوصيف،مشابهت بسياري مشاهده مي شود.
میزان دلبستگی گویندگان این دوره به توصیف فصول یكسان نیست وبه همین دلیل است كه تصویرهای شعری منوچهری در قیاس با عنصری از نظر موادّ طبیعت غنی تر است.
به کارگیری توصیفاتِ بجا ومعقول واغلب دور از ذهن از خصوصیات اشعار منوچهری است. چشم زیبایی شناس منوچهری دربهارابداع کننده ی لطایف شگرف است.منوچهری بادقّت فراوان واستعدادی شرسار درتوصیف فصول ودقّت در مشاهدات وریز بینی شگرف ،برترین شاعرِسبک خراسانی درحوزه ی توصیف است.
بیان منوچهری روان وساده،همراه باقدرت وصف ِبی اندازه اورادربین شاعران قصیده سرا به خصوص شاعران توصیف گرِفصول ممتازکرده است.او فصول سال رابه خوبی وصف کرده است.استفاده از صنعت تشخیص  و به کار بردن تشبیهات خیالی در اشعار منوچهری کاملاٌ مشهود است
منوچهری در کنار تصاویری که می بیند آواها وصداهارانیز توصیف می کند.او به جزئيّات اهمّیت فراوان می دهد وهمه را زیبا به تصویر می کشد. منوچهری از پرندگان بسیاری نام برده است ولی عنصری ازکلمات مرغ وپرنده در معنای عام زیاد استفاده كرده است
عنصری درمیان فصول مختلف سال به بهارتوجّه بیش تری دارد تصاویر شعری او انتزاعی است. با این همه عنصری در مدیحه سرایی شاعری تواناست و هر چند تغزّلات وی رنگ تصنّع دارد وگویی به دلیل سنّت شعری به تغزّل روی آورده است.او میانه ای با توصیفِ فصول ندارد ودر واقع این گونه توصیفات در شعر عنصری رنگ و جلای چندانی ندارد.آنچه در تغزلّات عنصری جایی ندارد انسان است.
بيش ترين توصیف، در تشبیب قصاید فرخي به پرندگان وجانو ران (بويژه جانوران)اختصاص يافته است؛ امّا در تغزّلات منوچهري ونيز اشعارعنصري توصیف گیاهان بیش تراست.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
هدف علمی:تبیین جایگاه علمی شاعران شاخص سبک خراسانی درخصوص توصیف فصول و عناصرتشکیل دهنده ی آن ومیزان توجّه این شاعران نسبت به فصول.
هدف کاربردی: از این تحقیق درحوزه های زیر استفاده می شود:

  • درحوزه ی سبک شناسی
  • درحوزه ی نقد ادبی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی

بستن منو