دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کنایه:

در کنایه” پشت گردن فلانی پهن است” از لازم (پهنی گردن) به ملزوم (حماقت) پی میبریم، در حالی که در عبارت ” دریایی در مسجد دیدم” از ملزوم (عالم) به لازم (در مسجد) پی می­بریم، حال باید قرینه و واسطه‌ای باشد تا ذهن را از معنی حقیقی به معنی کنایی بکشاند. این واسطه گاه نزدیک (قریب) است و گاه دور (بعید) اگر واسطه­های میان لازم و ملزوم چند امر باشد به آن” تلویح” می­گویند. مثلا کثیر­الرماد کنایه از بخشندگی است. زیرا کسی خاکستر زیاد دارد، غذای زیاد می­پزد پس مهمان زیاد دارد، پس بخشنده است. ممکن است واسطه­های میان لازم و ملزوم اندک باشد، چنان­که بلافاصله پس از شنیدن عقل سلیم آن را در­یابد، مثل “سیه روی شدن” کنایه از بدبختی که به این نوع “ایما” می‌گویند. گاه واسطه‌های میان لازم و ملزوم پنهان است مثل ” ناخن خشک” که کنایه از خسیس است. به این نوع کنایه ” رمز” می­گویند. خواجه نصیر­توسی نوعی از کنایه را اشتمال می­خواند و می­گوید: اشتمال چیزی که فرا نمایند و چیزی دیگر خواهند، مثل هزل نمایند و جد خواهند.

نوع دیگر کنایه “تعریض” است. تعریض یعنی “گوشه زدن” و اصطلاحا جمله‌ای هشداری و تمسخری یا نکوهشی که از سیاق آن معنایی دیگر فهمیده می­شود مثل آن که وقت درخواست کمک از دوستی بگوییم:

دوست آن باشد که گیرد دست دوست
ج
  در پریشان حالی و درماندگی

و یا وقتی بگوییم”هوا چقدر گرم است” مقصود ما آن باشد که پنجره را باز کنید. چنان که معلوم است تعریض را از قرینه کلی میتوان دریافت نه از طریق الفاظ آن. دکتر شفیعی کدکنی(شفیعی کدکنی 1366 :147) دو تفاوت برای کنایه و تعریض بر می‌شمرد:

  1. کنایه در مفرد استعمال می­شود و در قریب نیز وجود دارد ولی تعریض در مفرد نیست.
  2. دلالت کنایه از طریق لفظ است و به طریق مجاز، ولی دلالت تعریض از جهت قرینه و اشاره است.

علمای بلاغت گاه تعریض را مستقل از کنایه می‌دانند و گاه یکی از انواع آن. در آثار قدما بیشتر عنوان کنایه را همراه با تعریض می­بینیم. بسیاری از تعریض­ها که در کتب بلاغت از آن نام برده شده و رواج و تداول یافته‌اند، به دلیل تفاوت های یاد شده جز امثال به حساب می‌آیند؛ نظیر: ” پایان شب سیه سپید است” که به تعریض به شخص نا امید گفته می‌شود و یا به تعریض در مورد شخص پر حرف گویند:

سخن کم گوی تا در کار گیرند
ج
  که در بسیار بد بسیار گیرند

و از سویی نیز تمام امثال فارسی در مقام تعریض می­توانند استفاده شوند. هر کس برای ادای مقصود خود میتواند از مثلی کمک بگیرد.

جز این، کنایه انواع دیگر هم دارد که در کتب بیان به­طور مفصل آمده است. مثل: توریه، مجاوره، ظریف، قریبه.

کنایه ممکن است یک واژه‌ای باشد، مثل ” امروز” کنایه از حال و “فردا” کنایه از آخرت.

یا دو واژه‌ای مثل:” ناخن خشک” کنایه از خسیس.

یا سه واژه‌ای: مثل: ” پشت خم کردن” کنایه از تعظیم و احترام.

یا چند واژه‌ای: مثل:” باد در دست داشتن” کنایه از فقر.

همچنین کنایه ممکن است از جهت دلالت معنی بر لفظ به سه قسم باشد:

الف) کنایه از اسم مثل: “امین وحی” (جبرئیل)

ب) کنایه از صفت مثل: ” بی نمک” ( بی مزه)

ج) کنایه از فعل مثل: ” کمر بستن” (آماده شدن)

کنایه­ها ممکن است با بیان نشانه باشد، مثل ” زرد رویی” که نشان شرمندگی است یا بیان علت و دلیل مثل ” قیمت مقطوع است” که دلیل چانه نزدن است.

ویژگی‌های کنایه: با توجه به تعاریف و انواع کنایه به­طور خلاصه کنایات:

  1. رواج دارند.
  2. معنی مجازی و غیر حقیقی دارند.
  3. کوتاه هستند.
  4. جنبه اندرزی ندارند.
  5. جنبه تشبیهی و استعاری ندارند.
  6. مدخلی از لغت نامه به­شمار می­آیند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها