تحلیل رنج و محنت ایّوب و صبر او -دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در هر حال «آنچه اختصاص به جمشید دارد، چون تخت و جام به سلیمان نیز نسبت داده شده و آنچه از سلیمان است نظیر خاتم و مور و باد و دیو و جنّ و پری و مرغ و آصف و بلقیس و جز آن به جمشید منسوب گشته » (مرتضوی،1365: 225).
در دیوان اغلب شعرا نیز این اختلاط وجود دارد.
از جمله: بر باد نشستن و عالم را در زیر نقش خاتم داشتن که همواره به سلیمان منسوب است، به جم نسبت داده است:
همچو جمشید بر فراز صبا                  تکیه بر مسند شه جم کن
پس چو جمشید برنشین بر باد               همه را زیر نقش خاتم کن
دیوان سنایی/ ص 500
سنایی در مدح بهرام شاه ملک او را چون ملک جم می داند:
ملکش از ملک جم نیاید کم       ترو تازه چو بوستان ارم
حدیقه/ ص 637
سلیمان و زبان مرغان:
دانستن زبان مرغان از جمله بخششهای الهی به حضرت سلیمان است و این امر بر طبق آیه شریفه «و ورث سلیمان داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر» (نمل،16). از امتیازات او به شمار می رود.
هر جایی که سلیمان حاضر باشد پرندگان خدمتگزار اویند و سایه بر تخت او می گسترانند به گونه ای که «بیامدندی از هر جفتی هفتاد، پر در پر بافتندی چنانکه تخت وی سایه داشتی»(همان،نیشابوری: 291).
امّا در میان پرندگان، هدهد مرغ خاّص اوست و «سلیمان فرموده بود هدهد را تا همه گوش دارد ایشان را آنچه کنند و سگالند و سلیمان را خبر دهد»(همان،نیشابوری: 291). او در قصّه اهل سبا، پیام آور سلیمان است و همچنین قاصد ان حضرت در رساندن خبر و پیام به ملکه سبا. سنایی گفته است:
لحظه ای گمشو زخدمت هدهد اندر مملکت             در کفارت ملکتی بایست چون ملک سبا
دیوان /ص 41
در شبی باش تا سپیده و بام                خواب و یقظت بدان زناس نیام
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
– بررسی میزان بهره بری سنایی از پیامبران در قصاید جهت تاثیرگذاری بیشتر بر جامعه ی انسانها.
–  چرا سنایی برای غنا بخشیدن به قصاید خویش از داستانهای پیامبران بهره برده است؟
–  داستانهای پیامبران تا چه اندازه بر معانی قصاید افزوده است ؟
–  تا چه مقدار سنایی در بکار بردن این داستانها در شعر خویش موفق بوده؟
– تجلّی داستانهای پیامبران در قصاید به چه صورت انجام پذیرفته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی

بستن منو