دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

به همین مناسبت است که قصة گناه آدم علیه السلام و توبه او برای فرزندان بیان شده است که متوجه باشند چنین حادثه ای در زندگی او وجود داشته است و هیچ کس از توبه بی نیاز نیست.

«توبه بر همه واجب است در همه اوقات؛ توبه از کفر، توبه از ایمان تقلیدی، توبه از معاصی برون و باطن مانند شره طعام و شراب و شره سخن و دوستی مال و جاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکات که اصل معاصی است و از وسواس و حدیث نفس و اندیشه های ناکردنی خالی نبود.

اگر از این نیز خالی شد از غفلت از ذکر حق تعالی در بعضی احوال خالی نبود و اصل نقصان فراموش کردن حق تعالی است اگر در یک لحظه بود و ازین توبه کردن واجب است (غزالی، 1361، ص 322).

از طرفی رسیدن به درجات عالی و کمالات روحانی و نفسانی که خاص انبیاء و اصفیاء الهی است میسر نیست مگر با توبه.

«مقامات مختلف است و متفاوت هر یکی از آن درجات نقصانی است به اضافت با آنکه فوق وی است و قناعت کردن به درجه نقصان با آنکه تمامتر از آن ممکن است غبن و خسران است و توبه از آن واجب است» (همان، ص322).

«حسنات الابرار سئیات المقربین» کمال پارسیان اندر حق بزرگان نقصان بود که از آن استغفار کنند» (همان، 1370، ص 651)

« و آنکه رسول گفت (ص) من در روزی هفتاد بار توبه می کنم و استغفار کنم این بود باشد که کار وی بر دوام در ترفی و زیادت بود و به هر قدمگاهی رسیدی کمالی دیدی که آن قدم پیشین در وی مختصر بودی از آن قدم گذشته استغفار کردی » (همان، 1361 ص322).

«هیچ گاه انسان در اعضای ظاهر و یا در قلب از گناه محفوظ نیست و از یکی از اخلاق ناپسندیده که باید خود را از آن پاک سازد خالی نمی باشد پس موجبات دوری در تمام افراد وجود دارد و اشتغال به نابود کردن آنها توبه است (غزالی، 1370، ص 185).

 

3ـ 2ـ 1ـ 3 میبدی

پس مومن اگر چه مطیع باشد و مخلص وی را از توبت چاره نیست «از این گفت رب العالمین توبوا الی الله جمیعاً ایها المومنون» (بقره، 222)». (میبدی، 1371، ج1، ص600).


3ـ 2ـ 1ـ 4 طبرسی

«توبه از هر گناه و نافرمانی خدا واجب است ولی از ترک مستحبات به نظر ما صحیح و معقول می باشد و معنایش این است که آن مستحب را پس از آن انجام خواهد داد و توبه پیامبران که در قرآن کریم آمده است همه به این معنا بر می گردد» (طبرسی، 1351، ج1، ص141).

 

3ـ 2ـ 1ـ 5 مستملی بخاری

«بدانکه حق تعالی همه خلق را به توبه فرموده است و گفته «توبوا الی الله جمیعاً ایها المومنون» پیامبران و مقربین نیز توبه دارند (مستملی بخاری، 1373، ص1215).

توبه برای همه واجب است برای گناهکار واجب است و اگر توبه نکند هلاک او در آن است و برای غیر گناهکار نیز واجب است برای نیل به درجات و کمالات برتر، بنده دائماً در معرض گناه است یا گناه جارحه یا گناه جانحه که موجب هلاکت و خسران ابدیست زیرا گناه سمی مهلک است و عقل حکم می کند خود را از آن مهلکه نجات دهد.

 

3ـ 2ـ 1ـ 6 احمد جام                                                                                              بنده به هیچ حال از توبه مستغنی نیست. «در هر شبانه روزی بیست و چهار هزار نفس از آدمی برآید چون این نفسها در رغبت دنیا و دوستی وی برزند همه معصیت باشد… می نگر تا توبه و استغفار می باید کرد یا نه» (ژنده، پیل، 1347، ص 100).

نتیجه این که توبه از واجب ترین عبادات است و هیچ عبادتی برتر از توبه نیست انسان براي رسيدن  به كمال مطلق آفريده  شده  است و كمال  مطلق منزه از هر بدي است و در انسان  اوصاف  ناپسنديدۀ متفاوتي است ؛ بنابراين توبه سالك الي الله از  مهم ترين  واجبات  الهي است زيرا تا پاك نشود ،  به خداي  پاك  نمي رسد « لابد من مداومه  التوبه  علی کل  حا ل »  (مجلسی، بی تا، ج6، ص 31) ؛  انسان همواره  نیاز مند توبه است.

درجا ی دیگرآمده است: « بداند که هر لذتی که امروز  از معاصی برسد  فردا حسرتی و نقمتی خواهد بود در قیامت ؛ پس رجوع کند از جمله معاصی؛ و باز گردد، و با  راه طاعت آید» (عبادی، 1368، ص 50).

لذت حرام سبب  حسرت در روز قیامت است؛بنا بر این ، باید از گناهان توبه کرد.

 

 

3ـ 3 موضوع توبه

3ـ 3ـ 1 منشأ گناهان

یکی از مباحث مهمِ توبه موضوع آن است. چون انسان ها اوصاف، و احساسات متفاوتی دارند مبادی انگیزه های آنها متفاوت است ؛برتری جویی، منشأِ الهی دارد ؛ حسادت ،شیطانی است ، شهوات جنسی و شکم پرستی، حیوانی و غضب، مربوط به خوی درّندگی است.

«باید دانست که گناهان به هفت دسته تقسیم می شود که بعضی از آن ها از بعضی دیگر بزرگ تر است؛ تکبر، تفاخر، دوستی مدح و ثنا که مرتبط با صفات خدائی است ، این ها هلاک کننده و مربوط به عموم مردم است .

گناهانی که شیطانی است مانند: حسد، ستم گری، نیرنگ و فساد ؛ این ها نیز نابود کننده و شامل دسته ای از مردم است و گروهی نیز بدعت گذار، تحريف کنندۀ در كتاب هاي آسماني و تأويل آن ها ، مخالف سنت و روش اولیای الهی مي باشند (مکی، 1995، ص 386).

و این اوصاف باعث بروز گناهان بسیاری مانند صغایر و کبایر است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری