پایان نامه رشته ادبیات-تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بنابراین دوزخ در این آیین جایی است که هیچ یک از داده های اهورایی در آنجا دیده نمیشود. یعنی هیچکدام از آفریده های او وجود ندارد.
هندیان و چینیان و ایرانیان بسیار از هم متفاوت بود. با این حال  ا ندیشه ای نزدیک به وجود بهشت و دوزخ و حتی برزخ و وجود پلی حدفاصل اینها که انسانها پس از مرگ باید از آن بگذرند در ا ندیشه شرقیان وجود داشت.
اما در آیین ایر انی اهورامزدا حتی دشمنان خود را نیز شکنجه نمیکند. بلکه فقط آنها را به خانه خود (سرای روشنی یا پردیس) راه نمیدهد.
بهشت به زبان اوستایی یعنی بهترین وآن صفت عالی (به)است چنانکه  (به، بهتر، بهشت) یا (مه، واژه بهشت برگرفته از واژه وهیشتا است. وهیشتا یعنی بهترین. همان که در سرود اشم وهو میخواهیم. “اشم وهو وهیشتم استی” راستی، نیکی بهترین است.
دلیلش همین فلسفه زرتشت است که در آن میگوید اگر شما با اشا هماهنگ باشید، خوشبخت خواهید شد. “اوشتا استی اوشتا اهمایی هیت اشایی”. خوشبختی است. خوشبختی از آن کسی است که پیرو اشا باشد.
حال برخی پیروان مدرن زرتشت معتقدند که منظور خوشبختی در همین جهان است و نیازی به جهان دیگر و بهشت نیست. و پیروان سنتی زرتشت نیز این فلسفه را هماهنگ با همان باور ایرا نی میدانند که هرکس یار و یاور اهورامزدا و پیرو راستی باشد هم در این جهان و هم در آن جهان خوشبخت خواهد بود و از داده های اهورا برخوردار است.
درباره توصیف دوزخ نیز، گزارش ها متفاوت است. در ا ندیشه زرتشت که گفتیم هیچ اثری از توصیف جهان دیگر چه بهشت و چه دوزخ نیست. در اوستا بهشت برخوردار از داده های اهورایی و دوزخ محروم از آن توصیف شده است. یعنی بهشت در اوج روشنایی و گرمای طبیعی و پر از آفریده های نیک و دوزخ در تاریکی مطلق و سرد و یخبندان و خالی از هرگونه آفریده میباشد..
ودوزخ نیز به معنیِ هستی یا زندگیِ بد وزشت است،زیرا “دُژ “یا”دُش”در اوستا، یعنی بد وزشت و”اخــو” یا” اهــو” به معنی هســتی یا زندگــی است که جمعِ آن می شود(اخوان).در اوسـتا می خوانیم:”اخوان اشوان روشن گروثمان هما خاره وهما نیکه “یعنی جایگاهِ پاکِ گروسمانِ روشن سراسر خرمی ونیکی است وگروسمان بالاترین مرحله یا پایۀ بهشت وبرابر است با “هورشت پایه”.
درنامهای دینی زرتشتیان توصیفِ دیگری برای بهشت یا دوزخ نیامده، تنها بهشت را جایِ روشنی وشادی وخرمی ونیکی و دورخ را جایِ تاریکی وغـم وبدبـختی وزشتی می داند وهمیشـه بهشـت را روشن ودوزخ را تاریک توصیف کرده است.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 

  • دیدگاه شاهنامه در باره مرگ چیست؟
  • دیدگاه شاهنامه درباره جهان پس از مرگ چیست؟
  • دیدگاه گاتها در باره مرگ چیست ؟
  • دیدگاه گاتها در باره جهان پس از مرگ چیست؟
  • دیدگاه گاتها با دیدگاه شاهنامه تا چه اندازه همخوانی دارد؟
  • دیدگاه شاهنامه در باره تاثیر باور مرگ بر رفتار زندگان چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ

بستن منو