دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وارو (27-116 پيش از ميلاد) نخستين پژوهشگری است که از او درباره‌ی مسائل زبان شناسی و زبان لاتين آثاری به جای مانده است . يکی از مهمترين ملاحظات وارو تمايز گزاردن ميان ساخت‌های اشتقاقی و تصريفی است. در دوران باستان ، ساخت‌های ياد شده کاملاً روشن نبود. يکی از مشخصه‌های صريح تصريف‌ها عموميت گسترده‌ی آن‌هاست، يعنی مقوله‌های تصريفی برای همه‌ی سخن‌گويان يکسان است.در مقايسه با آن اشتقاق‌ها، از لحاظ کاربرد همانند تصريف‌ها، چنين عموميت گسترده و هماهنگی ندارد. بلکه احتمالاً از يک سخنگو به سخنگوی ديگر و از يک ستاک واژه به ديگری فرق می‌کند(همان : 26).

مطالعه‌ی واژه در غرب از زمان افلاطون و ارسطو در ميان فيلسوفان و دستوريان رواج داشته است. افلاطون جمله را به دو بخش اسمی و فعلی تقسيم کرد و اين تقسيم بندی سر آغاز تحليل‌های بعدیِ نحوی و صرفی بود. ارسطو طبقه‌ی ديگری به اين دو طبقه افزود. او همچنين واژه را واحدی زبانی توصيف کرد که معنا دارد و در ساخت جمله به کار می‌رود و قابل تجزيه به عناصر کوچکتر معنادار نيست.

رواقيون بر تعداد انواع کلمه افزودند و مقوله‌های دستوری را نيز به شش مقوله افزايش دادند و مقولات را نيز دقيق‌تر توصيف کردند ( روبينز1373: 68-71).

تراکس ساختار زبانيونانی را در کتاب فن دستور خود توصيف کرده و تعداد انواع کلمه را به هشت رسانده است. مطالعات يونانيان در روم دنبال شد و آن‌ها نيز تعداد طبقات دستوری را در زبان لاتين هشت طبقه عنوان کردند و کلمه را کوچکترين واحد ساخت جمله به شمار آوردند ( همان: 143).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی