دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آگوستین معتقد بود که آیین مسیحیت استوار به هرمنوتیک زبان است. به نظر آگوستین، هرمنوتیک همان رمزگشایی و تأویل متن است و او آن را علم تلقی کرد که می‌توان قاعده‌هایی را برای این علم تدوین کرد.[1]

پاره‌ای از قاعده‌هایی که او برای علم تأویل متن تدوین کرد از این قرار است:

1-3-1-3 تأویل متن با استفاده از خود آن متن:

آگوستین راه درست رمز گشایی کتاب مقدس را استفاده از خود آن کتاب می‌دانست و معتقد بود که باید به یاری پاره‌ای از متن، راز پاره‌های دیگر را کشف کرد. طبق این نظر، خلط معانی حقيقی با معانی مجازی و استعاری دلیل اصلی ابهام کتاب مقدس است که به مدد روشنگری الهی و ارجاع مبینات به مبهمات باید از آن پرهیز کرد. [2]

1-3-1-4 تأویل فقط درمورد فقرات مبهم:

سنت آگوستین تحقیق هرمنوتیکی را متمرکز و محدود در فقرات مبهم کتاب مقدس می‌دانست و معتقد بود که این کتاب روشن و قابل فهم است و به این وسیله از کسانی که معتقدند همۀ کتاب مقدس تمثیلی، کنایی و رمزی است فاصله می‌گیرد. او بر این باور بود که نیاز به تأویل هرمنوتیکی تنها در مواردی احساس می‌شود که فقرات مبهم در راه فهم مانع ایجاد کند. این آموزۀ وی پایه‌ریز اقبال به تنظیم قواعد هرمنوتیکی است.

1-3-1-5 تأویل‌پذیری همه چیز، حتی حروف و اعداد:

هرمنوتیک به نظر آگوستین قدیس، از تمایز معنای نخستین یا گوهری هر واژه، با معنای رمزی آن آغاز می شود. اگوستن هرگونه بیان مجازی را قابل تأویل می دانست اما نمی پذیرفت که هر مجازی دارای معنایی رمزی است. در کتاب آیین مسیحیت از رمز اعداد و واژگان یاد شده است…. به نظر اگوستن اعداد نیز در کتاب مقدس رمزهای واقعیت به شمار می آیند. مثلاً این که جهان در شش روز آفریده شده است، رمزی کلیدی است و هر رقم دیگری که در کتاب مقدس آمده است نیز نشان از واقعیتی ناپیدا دارد.[3]

1-3-1-6 اهمیت وضع روحی مفسر:

آگوستین بر آن بود که صرف طبعیت از قواعد تفسیری برای درک کتاب مقدس کفایت نمی‌کند. همه چیز به وضعیت روحی مفسر و نوری که باید از طرف خدا برای زدودن ابهام کتاب مقدس بیاید، وابسته است.

1-3-1-7 چهار سطح معنایی وجود دارد:

به گمان آگوستین می‌توان به چهار گونۀ متفاوت، کتاب مقدس را خواند. به نحوی که در هر خوانش، تأویلی متفاوت از خوانش دیگر به دست داده شود. معانی اربعه‌ای که آگوستین در متن مقدس منطوی می‌دانست عبارت بودند از: معناهای لفظی یا اشارات زبانشناسیک، که همان دریافت عوام‌گونه دانسته می‌شد؛ معنای تمثیلی، معنایی نهفته در الفاظ و پنهان در متون ظاهری که تنها در سایۀ تأویل هرمنوتیکی مجال آشکار شدن می‌یافت؛ معنای اخلاقی و اندرزی و در نهایت معنای روحانی که با به کار بستن دانش تأویل به همراه افاضۀ شهود قدسی، کشف می‌شد.[4]

[1] – حسن‌پور 20

[2] – حسن‌پور 20

[3] – احمدی، ساختار و تأویل متن 502

[4] – احمدی، ساختار و تأویل متن 502 و 507 و 508 ؛ واعظی 47 تا 49

و نیز حسن‌پور 186 تا 190

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی