دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رکن بندی

در عروض کلاسیک شاعران مختار و مجبور بودند که در هر جایی که وزن پر شد ، مصراع را تمام کنند و یا آن قدر سخن را ادامه دهند که وزن پر شود، نیما با برداشتن قید تساوی از مصراع های شعر فارسی ، دست شاعر را در سرودن شعر باز کرد بی آن که از زیبایی موسیقایی وزن قدیم بکاهد. در این وزن که با طبیعت زبان  سازگارتر است شاعر مجبور نیست بر خلاف طبیعت  زبان جمله هایش را مساوی بیاورد تا در مصراع های مساوی بگنجد ، زیرا در این گونه وزن مصراع جایی تمام می شود که کلام خاتمه یابد یا نفش تازه کردن یا تأکید و غیره… لازم باشد (وحیدیان کامیار ، ص 80) .

به عنوان مثال اگر شعر نیمایی در بحر رمل است لازم نیست که فاعلاتن های شما در مصراع ها برابر باشند ، در یک مصراع می توانید یک فاعلاتن بیاورید و در دیگری دو یا سه یا چهار فاعلاتن و  در سومی حتّی نیمی از یک فاعلاتن را به عنوان مصراع داشته باشید.  به مصراع های زیر از شعر «جراحت » اخوان توجّه کنید.

لیک در ژرفای خاموشی          -/–u-/–u-

ناگهان بی اختیار از خویش می پرسد:       -/–u-/–u-/–u-

کآن چه حالی بود؟          -/–u-

آن چه می دیدیم و می دیدند     -/–u-/–u-

بود خوابی یا خیالی بود؟       -/–u-/–u-

 

 

 

گفتار دوم : موسیقی کناری شعر

منظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر است، ولی ظهور آن در سرتاسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست ، بر عکس موسیقی بیرونی که تجّلی آن در سرتا سر بیت و مصرع یکسان است و به طور مساوی در همه جا به یک اندازه حضور دارد . جلوه های موسیقی کناری بسیار است و آشکار ترین نمونه ی آن قافیه و ردیف است و دیگر تکرار ها و ترجیع ها (محسنی ، ص 12) .

به بیان دیگر موسیقی کناری جلوه های موسیقایی  حاصل از تکرار واژگان شعری در پایان هر بیت است ، البتّه این تکرار می تواند در آغاز بیت و در قالب های نو در پایان هر بند باشد؛ امّا آنچه در قالب های سنّتی بیش از همه رایج است ، قافیه ها و ردیف های پایانی است که البتّه از نظر صوتی باید مناسب یکدیگر باشند ؛ زیرا ، هر اندازه میزان کلمات  و یا حروف مشترک آن ها بیشتر باشد موسیقی بیشتری دارند . هماهنگی های آوایی (تکرار صامت ها و مصّوت ها) موسیقی کناری در شعر به صورت زیر است:

الف)یکسان بودن صامت پایانی قافیه  با صامت آغازین ردیف

ب)یکسان بودن صامت  آغازین قافیه با صامت آغازین ردیف

ج)یکسان بودن صامت پایانی قافیه با صامت پایانی ردیف

د)هم مخرج بودن صامت پایان قافیه با صامت پایانی ردیف

ه)هم مخرج بودن صامت پایانی قافیه با صامت آغازین ردیف

و)اشتراک یک یا دو صامت و مصّوت در ردیف و قافیه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)