دانلود پایان نامه ارشد-شناسایی بخش بدیعی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

توکدام شاهبازی که ندانمت نشیمن
اگرم هزار جان هست فدای خاک پایت
چه کنم که مرغ فکرت نرسد به آشیانت
که اگردلت نجویم ندهد دلم به جانت

 

5 چه بود گرم به پرسش قدمی نهی ولیکن
چو کسی نمی تواند که ببوسدآستینت
تو که ناتوان نبودی چه خبر ز ناتوانت
برویم ورخت هستی ببریم ازآستانت

 

7 چه گلی که بلبلی را  نبود مجال باتو
چه شود که بینوایی که زند دم از هوایت
که دمی برآرد ازدل زنهیب باغبانت
دل خسته زنده دارد به نسیم بوستانت

 

9 به چه روکناره گیری زمیان ما که خواجو
چو کمر شده ست راضی به کناری ازمیانت

 

الف) بخش بدیعی و عروضی

1ـ1ـ وزن : وزن این غزل فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن(رمل مثمن مشکول) است. این وزن «ازاوزان ضربی وتندکه معانی شورانگیز وپرجذبه وحال را القا می کند».(وحیدیان کامیار،72:1386)
2ـ1ـ قافیه : واژه های قافیه دراین غزل به ترتیب : میانت، دهانت، بیانت، آشیانت، جانت، ناتوانت، آستانت، باغبانت، بوستانت ومیانت هستند.

3-1- بدیع لفظی

1-3-3. سجع: بیت1- کمر و سر و سجع مطرف/ کمر و سخن سجع متوازن/ ندیدم و نشنیدم سجع مطرف/ میانت و دهانت سجع متوازی// ب2- نرسیده­ام و نشنیده­ام سجع متوازی// ب5- گر و خبر سجع مطرف// ب6- آستینت و آستانت سجع متوازی/ برویم و ببریم سجع متوازی// ب7- گل و بلبل سجع مطرف/ نبود و برآرد سجع مطرف// ب8- شود و زند سجع متوازی/ خسته و زنده سجع متوازی// ب9- رو و خواجو سجع مطرف/ کناری و گیری سجع مطرف.
2-3-1. جناس: بیت4- جان و جانت جناس مذیل/ اگرم و اگر جناس مذیل/ دلت و دلم جناس ناقص اختلاف حرف آخر// ب5- ناتوان و ناتوانت جناس مذیل// ب6- آستینت و آستانت جناس شبه اشتقاق// ب7- گل و دل جناس ناقص اختلاف حرف اول// ب9- کنار و کناری جناس ناقص اختلاف حرف آخر/ میان و میانت جناس مذیل.

3-3-1. تکرار

1-3-3-1. تکرار واژه: بیت1- جز/ از// ب2- تو/ هرگز// ب4- اگر/ دل/ جان// ب5- ناتوان// ب9- کنار/ میان.
2-3-3-1.  هم حروفی: بیت1- «ن» و «ز»// ب2- «ن» و «ت»// ب3- «ن» و «م»// ب4- «د»// ب5- «ن»// ب6- «ت» و «س» و «ب»// ب7- «ب» و «ل»// ب8- «د» و «ن»// ب9- «ر».
3-3-3-1. هم صدایی: بیت2- «ای»// ب3- «آ»// ب4- «آ»// ب6- «ای»// ب7- «ـُ»// ب9- «آ».
 
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
: عوامل موسیقی ساز شعر در غزلیات خواجوی کرمانی کدام اند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

بستن منو