پایان نامه رشته ادبیات-بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

قسمتی از متن پایان نامه :

وزن چند شعر دیگر فروغ:

بر او ببخشائید
وزن آن «مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن… است.
توضیحات:

 • در مصراع « بر او ببخشائید » اگر همزه را حذف نکنیم مفعولُ (مفعولن) یعنی مضارع و اگر همزه را حذف کنیم مفاعلن مفعو یعنی بحر مجتث می‌شود.و به این اعتبار آمیزش دو وزن مجتث و مضارع است.
 • «و» در آغاز مصراع‌ها به «وا» اشباع می‌شود. «در عروض، در باب ضرورات گفته شده‌است که می‌توان مصوت‌های کوتاه oوe را در آخر کلمات به ضرورت به uوi اشباع کرد. اما در مورد اشباع مصرت a در آخر کلمات سخنی گفته نشده‌است، زیرا تنها کلماتی که امروزه مختوم به a هستند «نه» و «و» هستند. «نه» را معمولاً به‌صورت «نی» اشباع می‌کنند و «و» در شعر قدیم غالباً در حشو شاعر است و Po تلفظ می‌شود. امروزه که این کلمه را در شعر نو در آغاز کلام می‌آورند و لذا va تلفظ می‌کنند جایز است که آن را به‌صورت «وا» اشباع کنیم و این نکتۀ مهمی‌در عروض شعر نو است که در عروض شعر سنتّی مطرح نبوده‌است» (شمیسا، 1376 :94).
 • هجای کوتاه در آخر مصراع تبدیل به هجای بلند می‌شود. از این رو مفعولُ در آخر مفعولن (بر او ببخشائید) و فاعلاتُ در آخر فاعلاتن (با آب‌های راکد) می‌شود.
 • آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه، طبیعیِ شعر فارسی است. درنتیجه در تقطیع مصراع « و حفره‌های خالی از یاد می‌برد» که وزن آن «مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلن» است هم می‌توان وزن اصلی را درنظر گرفت که در آن تسکین اعمال نشده و هم تکرار ارکان.

در کنج سینه اش متورم می‌سازند                               مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ مفاعی
که با اعمال تسکین چنین شده‌است: مفعولُ، فاعلاتُ مفاعیلن مفعو
5-در مصراع «که آرزوی دور دست تحرک» که به «مفعولُ فاعلاتُ (مفعولُ مفعو[1]) تقطیع می‌شود، مفعولُ رکن اول بعد از فاعلاتُ تکرار شده‌است. پس در اوزان متناوب یا مختلف‌‌الارکان می‌توان رکن اول را پشت سر هم تکرار کرد یا بعد از رکن دیگر.
نومیدوار از نفوذ نفس‌های عشق می‌لرزند            مفعولُ فاعلاتُ (مفعولُ مفعولُ) فاعلاتُ فَعل
زیرا که ریشه‌های هستی بارآور شما                  مفعولُ فاعلاتُ (مفعولُ مفعولُ) فاعلن
6-در مصراع زیر دو رکن اول و دوم با هم تکرار شده‌اند:
اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذّرات نور می‌سوزند.
مفعولُ فاعلاتُ (مفعولُ فاعلاتُ) مفاعیلُ فاعلاتُ فَعل
پس این شعر برخلاف تصور کسانی که وزن آن را آشفته دانسته‌اند، شعری است صحیح که باید در تقطیع آن چند نکتۀ عروضی دانست:

 • اشباع «وَ» به «وا»

[1] در تقطیع ، موارد تکراری داخل پرانتز( )قرار داده شده‌است.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا اشعار فروغ از ساختی استوار و منطقی برخوردار است؟
 • آیا می­توان تلاش فروغ در آفرینش موسیقی جدید در کلام و نوآوری در پهنة موسیقی زبان را ناشی از عدم توان وی در برخورد با وزن عروض تلقی کرد؟
 • آيا وزن شعر چیزی جز حرکت کلی و آهنگین کلمات است؟
 • آْیا شاعر می­تواند در صورت داشتن ذهن موسیقایی با استفاده از امکانات موجود در زبان به خلق اوزان جدید بپردازد؟
 • آيا می­توان علاوه بر آخر مصراع، در اول و وسط مصراع­ها نیز توسع اعمال گردد؟
 • اشعار فروغ فرخ­زاد در چه وزن و بحرهایی سروده شده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

بستن منو