دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

صوفیه و حکمای متاله، خواب«= صورت های رویایی که هنگام خوابیدن دیده می شود» را از نوع کشف به شمار آورده اند و ان را به دو قسم کلی تقسیم کرده اند: 1- اضغاث احلام(= خواب های پریشان، کابوس) که از امتلای معده یا عدم تعادل مزاج یا وساوس شیطانی و ناراحتی های عصبی پدید می آید.2- خواب صادق که کاشف وقایعی است که یا در گذشته رخ داده و یا در آینده رخ خواهد داد. رویای صادق سه نوع است:1- رویایی که عینا در عالم خارج واقع می شود و به هیچ گونه تاویل و تعبیری نیاز ندارد. بدان کشف مجرد نیز گویند. 2- رویایی که بخشی از آن نیازمند تاویل است و بخشی دیگر عینا واقع می شود.3- رویایی که تماما محتاج تاویل است بدان کشف مخیّل نیز گویند.»(زمانی، 1386: 334)

بخشی از محتوا و درون مایه ی کتاب فردوس المرشدیه به خواب دیدن شیخ مرشد و دیگر اشخاص بعضاً سرشناس و مشهور اختصاص دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می شود شیخ مرشد در هر جا که مستأصل می شد و بر سر دو راهی قرار می‌گرفت از درگاه حق تعالی کمک و یاری می طلبید و چه بسا در خواب به او الهام می شد و او خواب می دید و مشکل او حل می گردید. ایشان در ابتدای کار متردد بود که به کدام شیخ اقتدا کند . لذا «بعد از آن به خواب دیدم که اشتری با یک خلوار کتاب بر در خانقاه من ایستاده بود. مرا گفتند که این کتاب ها از آن شیخ کبیر است و امروز از آن توست. چون از خواب بر آمدم بدانستم که اقتدا به شیخ کبیر باید کرد. بعد از آن تعبیر این خواب از معبر باز پرسیدم . معبّر گفت خداوند این خواب کار روی بزرگ خواهد شد.» ( محمود بن عثمان ، 1333: 18)

 

3-3-1- دیدن پیامبر در خواب

آن هایی که ایمان قوی دارند و در زندگی بیشتر به تزکیه نفس می پردازند. مسلماً خوابهایی می بینند که بیشتر جنبه ی معنوی و عرفانی دارد . خواب های صاف، روشن و درخشان که بیشتر آن ها صادقانه است. آن چنان که مؤلّف نگاشته است، شیخ مرشد بارها پیامبر را در خواب دیده و در کارها از او راهنمایی و ارشاد طلب کرده است.

آن گاه که شیخ مرشد آهنگ بناء مسجد می کند و گبران مانع آن کار می شوند، او به مدت یک سال در صحرا نماز می گزارد تا این که: «چون یک سال بگذشت شبی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلّم به خواب دید که ریسمانی در دست داشت و بنیاد مسجد می نهاد. شیخ قدس الله روحه العزیز به حضرت رسول علیه السلام شتافت و سلام کرد. رسول علیه السلام شیخ را در برگرفت و بنواخت تا شیخ زنده بود بوی وجود مبارک رسول علیه السلام از وی می آمد.» (همان: 27)

هم چنین درباره ی بنای مسجد در جای دیگر کتاب نقل شده است که: «شیخ گفت چون مسجد جامع سه صف تمام کرده بودم شبی مصطفی صلی الله علیه وآله وسلّم به خواب دیدم و امیرالمومنین ابوبکر صدیق رضی الله عنه با وی بود پارهای سفال در دست داشت و خاکستر در آن سفال بود. پیغامبر (ص)  آن خاکستر به دست مبارک خود برمی‌گرفت و نشانه‌ی مسجد بیشتر از آن که بود می کرد . چون بیدار شدم بیامدم و آن موضع که پیغامبر (ص) نشان کرده بود نگاه کردم و اثر آن خاکستر  بدیدم. بنای مسجد بر آن نشانه نهادم که پیغامبر (ص) کرده بود.» (محمود بن عثمان 1333: 33)

شیخ مرشد آن گاه که در اندیشه ی ترک دادن و ستدن بود، می گوید: «شبنگاه رسول (ص) به خواب دیدم و گفت یا ابراهیم ما تاج کرامت بر سر تو نهادیم و تو را بدان گرامی کردیم، اگر تو آن نمی خواهی تا از تو باز ستانیم و به سر دیگری نهیم. پس گفت: یا ابراهیم! بستان و بده و مترس که خلاص و رستگاری تو بر من است روز قیامت. و مرا بنواخت و بشارت ها بداد. چون از آن خواب بیرون آمدم از آن اندیشه ها که کرده بودم استعفا کردم.» (همان: 95)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف ) اهداف علمی : تبیین جایگاه کتاب فردوس المرشدیه در میان آثار عرفانی

ب ) اهداف کاربردی : از این تحقیق می‌توان در حوزه‌های زیر استفاده کرد :

  1. در حوزه‌ی تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌های عرفانی
  2. در حوزه‌ی شرح و تفسیر متون عرفانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه