دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

لفظ هرمنوتیک در زبان‌های بسیاری به کار می رود، و در فارسی هم دیگر بیش‌وکم جا افتاده و مشهور شده است… در نگاه نخست چنین می نماید که تأویل نوشته یا گفتۀ دیگران کار چندان پیچیده و دشواری نیست، و به شرح و توضیح چند نکتۀ مرکزی خلاصه می‌شود. اما چون دقت کنیم متوجه می‌شویم که قلمرو چنین کاری بارها بیش از آن چه در آغاز به نظر می رسید گسترده است. تأویل‌گر نخست باید زمینۀ اصلی متن را بشناسد، و با افق فکری و پیش‌فهم‌های پدیدآورندۀ آن، یا کسانی که در یک گفتگو شرکت کرده‌اند، آشنا باشد، و بعد، دقت کند که متن مورد نظر چگونه بیان شده، در کدام دستگاه مجازهای بیان، و در چه سخن یا گفتمانی جای گرفته و بنا به کارایی کدام رسانه شکل گرفته است.

او برای تأویل متن، اشاره، رویداد و کنش، نیازمند آن است که با دستگاه‌های رمزگان و نظام نشانه‌ها، یعنی اموری که بنا به قراردادها با معنایند، آشنا باشد، اما کارش از این فراتر می‌رود و باید این معناها را با منطق سخن نیز قیاس کند. پس از توجه به تمام این نکته‌ها، او تازه باید دقت کند که فهم موضوع بحث نیازمند چه دانایی خاصی (کدام رشته‌های شناختی، علمی، فنی، هنری و غیره) است. به فرض باخبری تأویل‌گر از تمام نکته‌های بالا باز هم معلوم نیست که تأویل او از معنا همان معنای راستین متن باشد، چون هنوز ندانسته‌ایم که آیا معنا یا معناهای راستین و بنیادینی در یک متن، یا کنش، یا رویداد، وجود دارند یا نه. چگونه می‌توان ثابت کرد که وجود دارند؟ آیا به نیّت گوینده یا مؤلف وابسته نیستند؟ آیا تأویل فقط محدود به حدود متن است، یا به پیش‌فهم‌ها و پیش‌دانسته‌های تأویل‌گر هم مربوط می‌شود؟

اگر پاسخ این باشد که به آن امور مربوط می شود، می‌پرسیم که در این صورت چگونه می‌توان تأویل‌گر را ناچار کرد که به افق متن محدود، یا وفادار بماند؟ از این گذشته، پرسش دیگری سربرمی‌آورد: آیا تأویل‌گر به زندگی خود، تجربه‌های زیسته‌اش و آگاهی‌های خود مراجعه نمی‌کند؟ در این صورت چگونه می‌توان انتظار داشت که تأویل کسی از سوی شخص دیگری پذیرفته شود؟

تازه، به یاد آوریم که تأویل‌گر بخشی از دانایی خود را مدیون کارکرد ناخودآگاهانۀ ذهن خویش است. در این صورت چگونه می‌توان افق تأویل او را که بر خود او شناخته شده نیست، به دقت شناخت؟ همین طور، وقتی تأویلی تابع قاعده‌ها و محدودیت‌های زبان و نیز تابع مجازهای بیان و قاعده‌های نظریۀ بیان است، چگونه می‌توان آن را اصیل دانست؟ آیا تأویل مخاطب افق معنایی‌ای برای متن نمی‌سازد؟ اگر پاسخ مثبت باشد آیا ملاکی برای تشخیص برتري يكي از دو تأویل متفاوت درمورد یک گفته یا متن وجود دارد؟

پرسش‌ها و نکته‌های بالا، امـروز در مرکز بحث درمورد هرمنوتیک قرار گرفته‌اند، و هنــوز ما برای برخی از آن‌ها پاسخی قطعی دریافت نکرده‌ایم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی