دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فقط از دو زبان ایرانی کهن متن باقی مانده است : اوستایی و فارسی باستان. از زبان‌های ایرانی کهن دیگر  مانند مادی و سکائی چند واژه و نام به ما رسیده است که در متون زبان‌های دیگر یافت می‌شود (همانجا).

اين دور‌ی زمانی از حدود سال 1000 پيش از ميلاد،يعنی زمان تقريبی ورود ايرانيان به فلات ايران آغاز می‌شود و تا سال 331 پيش از ميلاد، زمان برافتادن امپراطوری هخامنشی ادامه می‌يابد. در اين دوره که بيش از شش قرن را به خود اختصاص می‌دهد دولت‌های ايرانی «ماد» و «هخامنشی» در سرزمين ايران آن ايام حکومت داشته اند (صفوی 1386 : 43).

فارسی باستان که نيای فارسی امروز بشمار می‌رود،زبانی است که در دور‌ی هخامنشيان در پارس بدان تکلم می‌شده است و تنها آثار آن کتيبه‌های شاهان هخامنشی است که به خط ميخی نوشته شده است. در فارسی باستان علاوه بر ساخت‌هايي چون گذشته مطلق،گذشته استمراری و گذشته نقلی برای بيان و نوع فعل در زمان گذشته، روش ديگری نيز معمول بوده است که آن را«ساخت مجهولی» می‌نامند.مطابق اين روش،هر جمله‌ای از يک نايب فاعل که مفعول منطقی عبارت بوده و يک عامل که بر فاعل و يا کننده‌ی منطقی دلالت می‌کرده و يک صفت مفعولی از افعال متعدی تشکيل می‌يافته است؛بدين معنا که نايب فاعل يا مفعول منطقی جمله در حالت فاعلی و عامل و يا کنند‌ی منطقی در حالت اضافی و صفت مفعولی که مبين وقوع فعل يا عملی در گذشته بوده است،همانند نايب فاعل در حالت فاعلی به کار می‌رفت. (حاجيانی 1388 : 23)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی