دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اریک دونالد هیرش (Eric Donald Hirsch) ( – 1928 م.):

 

اریک هیرش نویسندۀ آمریکایی و از منتقدان جدی هرمنوتیک نسبی‌گرا و فلسفی گادامر در کتاب اعتبار در تأویل (Validity of interpretation) می‌نویسد که رسالت اصلی هرمنوتیک یافتن اصل یا ضابطه‌ای است که بتوان اشکال گوناگون و متفاوتی را که در نقد به دست می‌آید بنا به آن ارزیابی کرد و نیت اصلی یا معنای راستین را بازشناخت. به عقیدۀ وی هرمنوتیک عبارت است از شناخت افق معنایی واژگان در روزگار و سپس در سخن مؤلف و در متن.

هیرش با دو رویکردی که به هرمنوتیک یا نظریۀ تأویل وجود داشت مخالف بود. نخست رویکرد نقد نو؛ دوم رویکرد گادامر که تحت تأثیر هایدگر قرار دارد و از سی سال پیش رهبر و شارح نظریۀ هرمنوتیکی به شمار می‌رود. هیرش از شکل سنتی هرمنوتیک دفاع می‌کند، هرمنوتیکی که با آثار شلایرماخر و دیلتای سخت پیوند خورده است.

کتاب هیرش که به هردو نظریه سنت نقد نو و گادامر حمله می‌کند، احتمالا بیش از هر اثر دیگری، نقد انگلیسی-آمریکایی را از ربط نظریۀ هرمنوتیکی با تأویل ادبی آگاه می‌کند. قبل از دورۀ جدید هرمنوتیک اساساً متوجه این امر بود که: چگونه باید کلام‌های آسمانی مثل کتاب مقدس را قرائت کرد؟ آیا باید کتاب مقدس را متنی دانست که بر خود متکی است و بر این مبنا آن را خواند یا فهم آن نیازمند پذیرش آموزه‌های کلیساست؟ شلایر ماخر را که بنیانگذار هرمنوتیک مدرن و هیرش را جدی‌ترین ناقد آن می‌خوانند معتقد بودند که دامنۀ هرمنوتیک را علاوه بر تأویل کتاب مقدس، باید فراسوی حیطۀ دین کشاند تا در نتیجه بتوان آن را به طور کلی‌تر در تأویل متون به کار گرفت.[1]

وی معتقد است که «متن یک معنا دارد و این معنا علیرغم گذشت زمان یا روش‌های متفاوت ادراک تفسیری یکسان باقی می‌ماند.»[2]

هيرش معنای الفاظ را وابسته به قصد مؤلف و هدف تفسیر را نیز جستجوی این قصد می‌داند. مفسر باید به بازآفرینی متن بپردازد تا قصد مؤلف را دریابد. از نظر وی زمینۀ متن در فهم معنای آن نقشی ندارد، بلکه در تفسیر آن دخالت دارد. [3]

 

 

1-3-7-1 تفاوت فهم و تفسير:

او میان فهم و تفسیر فرق قایل است. او فهم را درمورد مهارت فهمی و تفسیر را در مورد مهارت تشریحی به کار می‌برد:

 • فهم یا مهارت فهمی به ساختن معنای متن بر اساس خود متن اشاره می‌کند. فهم عبارت است از بازسازی معنا، یا در فضای یک متن و اصطلاحات آن قرار گرفتن. به بیان دیگر مهارت فهمی همان درک متن به کمک متن است.
 • تفسیر و تأویل یا مهارت تشریحی که عبارت است از توضیح و تشریح معنا. به بیان دیگر توضیح و تشریح فهم بر اساس اصطلاحاتی است که مخاطبان آن را می‌فهمند. فهم خاموش است، اما تفسیر زیاده‌گو است. درواقع پس از آنکه مفسر به فهم دست یافت، یعنی معانی الفاظ متن را درک کرد، اگر بخواهد برای مخاطبان خود آن را شرح و توضیح دهد وارد قلمرو تفسیر و تأویل شده است. در این حال دست مفسر باز است از این جهت که می‌تواند برای توضیح از واژگان و اصطلاحات بیشتری استفاده کند. از نظر هرش ممکن است که افراد فهم یکسان از متن داشته باشند اما هریک تفسیر خاصی را ارائه دهند. فهم معنای متن برای همه یکسان است و اختلاف میان مفسران فقط در مرحلۀ تشریحی تحقق پیدا می‌کند. [4]

هیرش مدعی می‌شود که نیّت مؤلف باید معیاری باشد که به وسیلۀ آن صحت هر تأویل و توضیح معنای لفظی عبارتی سنجیده شود… به نظر او معنایی دگرگونی ناپذیر وجود دارد که به آگاهی یا نیت مؤلف وابسته است و مستقل از هرگونه تأویل زبانی پابرجا می‌ماند. هدف تأویل یافتن این معناست[5]. چرا که معنا یک بار و برای همیشه با نیت گوینده تعیین می‌شود و میان برداشت‌های متفاوت مخاطبان یکی به این نیت نزدیک‌تر است یا با آن منطبق است و به این اعتبار درست است… از این رو باید افق معنایی هر واژه را شناخت، واژه‌ای… در افق خاصی… آشکارا دلالتی می‌یابد که با افق معنایی واژه در زبان امروز تفاوت دارد. کار هرمنوتیک شناخت افق معنایی واژه در روزگار و در گام بعد در سخن شاعر است.[6]

[1] – حسن‌پور 24

[2] – کورنز هوی 103

[3] – نصری 98

[4] – نصری 98

[5] – احمدی، ساختار و تأویل متن 591

[6] – احمدی، ساختار و تأویل متن ص 595 و 596

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
 • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
 • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
 • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اریک دونالد هیرش (Eric Donald Hirsch) ( – 1928 م.):

 

اریک هیرش نویسندۀ آمریکایی و از منتقدان جدی هرمنوتیک نسبی‌گرا و فلسفی گادامر در کتاب اعتبار در تأویل (Validity of interpretation) می‌نویسد که رسالت اصلی هرمنوتیک یافتن اصل یا ضابطه‌ای است که بتوان اشکال گوناگون و متفاوتی را که در نقد به دست می‌آید بنا به آن ارزیابی کرد و نیت اصلی یا معنای راستین را بازشناخت. به عقیدۀ وی هرمنوتیک عبارت است از شناخت افق معنایی واژگان در روزگار و سپس در سخن مؤلف و در متن.

هیرش با دو رویکردی که به هرمنوتیک یا نظریۀ تأویل وجود داشت مخالف بود. نخست رویکرد نقد نو؛ دوم رویکرد گادامر که تحت تأثیر هایدگر قرار دارد و از سی سال پیش رهبر و شارح نظریۀ هرمنوتیکی به شمار می‌رود. هیرش از شکل سنتی هرمنوتیک دفاع می‌کند، هرمنوتیکی که با آثار شلایرماخر و دیلتای سخت پیوند خورده است.

کتاب هیرش که به هردو نظریه سنت نقد نو و گادامر حمله می‌کند، احتمالا بیش از هر اثر دیگری، نقد انگلیسی-آمریکایی را از ربط نظریۀ هرمنوتیکی با تأویل ادبی آگاه می‌کند. قبل از دورۀ جدید هرمنوتیک اساساً متوجه این امر بود که: چگونه باید کلام‌های آسمانی مثل کتاب مقدس را قرائت کرد؟ آیا باید کتاب مقدس را متنی دانست که بر خود متکی است و بر این مبنا آن را خواند یا فهم آن نیازمند پذیرش آموزه‌های کلیساست؟ شلایر ماخر را که بنیانگذار هرمنوتیک مدرن و هیرش را جدی‌ترین ناقد آن می‌خوانند معتقد بودند که دامنۀ هرمنوتیک را علاوه بر تأویل کتاب مقدس، باید فراسوی حیطۀ دین کشاند تا در نتیجه بتوان آن را به طور کلی‌تر در تأویل متون به کار گرفت.[1]

وی معتقد است که «متن یک معنا دارد و این معنا علیرغم گذشت زمان یا روش‌های متفاوت ادراک تفسیری یکسان باقی می‌ماند.»[2]

هيرش معنای الفاظ را وابسته به قصد مؤلف و هدف تفسیر را نیز جستجوی این قصد می‌داند. مفسر باید به بازآفرینی متن بپردازد تا قصد مؤلف را دریابد. از نظر وی زمینۀ متن در فهم معنای آن نقشی ندارد، بلکه در تفسیر آن دخالت دارد. [3]

 

 

1-3-7-1 تفاوت فهم و تفسير:

او میان فهم و تفسیر فرق قایل است. او فهم را درمورد مهارت فهمی و تفسیر را در مورد مهارت تشریحی به کار می‌برد:

 • فهم یا مهارت فهمی به ساختن معنای متن بر اساس خود متن اشاره می‌کند. فهم عبارت است از بازسازی معنا، یا در فضای یک متن و اصطلاحات آن قرار گرفتن. به بیان دیگر مهارت فهمی همان درک متن به کمک متن است.
 • تفسیر و تأویل یا مهارت تشریحی که عبارت است از توضیح و تشریح معنا. به بیان دیگر توضیح و تشریح فهم بر اساس اصطلاحاتی است که مخاطبان آن را می‌فهمند. فهم خاموش است، اما تفسیر زیاده‌گو است. درواقع پس از آنکه مفسر به فهم دست یافت، یعنی معانی الفاظ متن را درک کرد، اگر بخواهد برای مخاطبان خود آن را شرح و توضیح دهد وارد قلمرو تفسیر و تأویل شده است. در این حال دست مفسر باز است از این جهت که می‌تواند برای توضیح از واژگان و اصطلاحات بیشتری استفاده کند. از نظر هرش ممکن است که افراد فهم یکسان از متن داشته باشند اما هریک تفسیر خاصی را ارائه دهند. فهم معنای متن برای همه یکسان است و اختلاف میان مفسران فقط در مرحلۀ تشریحی تحقق پیدا می‌کند. [4]

هیرش مدعی می‌شود که نیّت مؤلف باید معیاری باشد که به وسیلۀ آن صحت هر تأویل و توضیح معنای لفظی عبارتی سنجیده شود… به نظر او معنایی دگرگونی ناپذیر وجود دارد که به آگاهی یا نیت مؤلف وابسته است و مستقل از هرگونه تأویل زبانی پابرجا می‌ماند. هدف تأویل یافتن این معناست[5]. چرا که معنا یک بار و برای همیشه با نیت گوینده تعیین می‌شود و میان برداشت‌های متفاوت مخاطبان یکی به این نیت نزدیک‌تر است یا با آن منطبق است و به این اعتبار درست است… از این رو باید افق معنایی هر واژه را شناخت، واژه‌ای… در افق خاصی… آشکارا دلالتی می‌یابد که با افق معنایی واژه در زبان امروز تفاوت دارد. کار هرمنوتیک شناخت افق معنایی واژه در روزگار و در گام بعد در سخن شاعر است.[6]

[1] – حسن‌پور 24

[2] – کورنز هوی 103

[3] – نصری 98

[4] – نصری 98

[5] – احمدی، ساختار و تأویل متن 591

[6] – احمدی، ساختار و تأویل متن ص 595 و 596

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
 • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
 • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
 • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی