دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در دستور نويسی سنتی اسم واژه‌ای است که به فرد، حيوان،شيئ يا مکان اشاره می‌کند. بر اساس اين تعريف می‌توان مريم، گربه، کتاب، تهران را اسم در نظر گرفت. البته علاوه بر اين‌ها اسم واژه‌هايی با مفاهيم انتزاعی را در بر می‌گيرد مانند: عشق، نفرت ( گلفام 1385: 34).

البته مقوله‌ی اسم خود دارای مقوله‌های متعددی است که در دستور‌های سنتی آن‌ها را بر اساس مفهوم اسم چنين بر می‌‌شمردند : اسم ذات، اسم معنی، اسم خاص، اسم عام و…

هرگروه اسمی فقط يک اسم به عنوان هسته دارد پس می‌توان اسم را چنين تعريف کرد: اسم آن عنصر زبانی است که هسته گروه اسمی واقع شود.

اسم کلمه‌ای است که می‌تواند به عنوان هسته در جايگاه اصلی گروه اسمی به کار رود و نشانه‌های دستوری خاصی مانند نشانه جمع، معرفه، نکره با آن همراه گردد (کلباسی 1371: 29).

صفت:

صفت آن مقوله‌ی واژگانی است که هسته گروه صفتی واقع شود و صفت‌ها از نظر درجه بندی به سه دسته تقسيم می‌شوند:صفت مطلق، صفت تفضيلی، صفت عالی، صفت مطلق همان پايه صفت است که افزودن پيوند‌های تر و ترين به پايان آن می‌تواند صفت تفضيلی و عالی بسازد.

در بررسی صفت نيز می‌توان از ويژگی‌های صوری بهره برد و واژه‌هايی را که پيشوند‌ها و پسوند‌های خاصی می‌پذيرد صفت در نظر گرفت. پسوند (ارزشمند، زورمند، نيزومند) صفات مندرجند و می‌توان برای آن‌ها پيوستاری در نظر گرفت و به اين ترتيب واژه‌هايی مانند : بی ارزش، کمی بی‌فکر(گلفام 1385: 34).

صفت کلمه‌ای است که می‌تواند در گروه اسمی به توصيف اسم يا ضمير به پردازد و خود به کمک قيد‌های ديگر توصيف شود و به صورت‌های تفضيلی و عالی تصريف گردد و نيز می‌تواند بدون اسم در ساختار گزاره بکار رود ( کلباسی 1371: 21).

به دسته‌ای از واژه‌ها که از لحاظ معنا به حالت يا چگونگی اسم اشاره می‌کنند و از لحاظ ويژگی‌های ساختواژی با پسوند های «- تر» و «-ترين» بکار می‌روند، صفت گفته می‌شود ( مشکوة الدينی 1384 :98).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی