دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

به یاد حق از خلق بگریخته   چنان مست ساقی که می‌ریخته

1647/101

چنان شیفته چهره‌ی معشوق هستند که به زیبایی‌های دنیایی کاری ندارند.

چنان فتنه بر حسن صورت نگار   که با حسن صورت ندارند کار

1655/101

به اعتقاد سعدی کسی به وصال معشوق می‌رسد و در وجود او فنا می‌شود که دنیا و آخرت را فراموش کند و فقط او را بجوید.

می صرف وحدت کسی نوش کرد   که دنیا و عقبی فراموش کرد

1658/101

اگر عاشق واقعی هستی در برابر خداوند دم از وجود خود نزن که این شرک است و دو تایی نه یکتایی.

اگر یاری از خویشتن دم مزن   که شرک است با یار و با خویشتن

1693/103

انسان عاشق وقتی با خداست و با او پیمان دوستی می‌بندد دیگر دوست و آشنایی و قوم و خویشی معنی نمی‌دهد.

از آنگه که یارم کس خویش خواند   دگر با کسم آشنا بی نماند

1696/103

وقتی با خداست چیزهای دیگر در نظر او خیال و توهم است.

به حقش که تا حق جمالم نمود   دگر هر چه دیدم خیالم نمود

1697/103

عاشقان واقعی مست شراب الهی هستند تا روز موعود.

حریفان خلوت سرای اَلست   به یک جرعه تا نفحه‌ی صور مست

1715/103

آنها حتی به زور شمشیر هم دست از اهداف و عشق خود بر نمی‌دارند.

به تیغ از غرض برنگیرند چنگ   که پرهیز و عشق آبگینه ست و سنگ

1716/104

اگر معشوق قصد جان عاشق کند چه کار نیکویی کرده است یعنی تسلیم فرمان معشوق است.

ببخشای بر من که هر چه او کند   اگر قصد خون است نیکو کند
بسوزاندم هر شبی آتشش   سحر زنده گردم به بوی خوشش

1732-1731/104

عاشق واقعی در برابر فرمان خداوند تسلیم است و هرچه او فرمان دهد همان می‌شود.

اگر عاشقی دامن او بگیر   وگر گویدت جان بده، گو بگیر

1739/104

عشق در وجود عاشقان چنان است که غلبه بر عقل آنها دارد و در راه رسیدن به معشوق جایگاهی برای عقل قائل نیستند.

چو بر عقل دانا شود عشق چیر   همان پنجه‌ی آهنی است و شیر

1800/106

و:

چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی   که در دست چوگان اسیرست گوی

1802/106

عارفان معتقدند هر چیزی که انسان را از یاد خداوند باز دارد و خود را مشغول آن چیز بیند همان الهه و خدای اوست پس غافل شدن از خداوند دوری از عشق او است.

تو را هرچه مشغول دارد ز دوست   اگر راست خواهی دلآرامت اوست

1811/107

آنها خود را در برابر او ناچیز و بی مقدار می‌داند حتی آوردن نام خود را در برابر معبود نمی پسندند چون معتقدند با وجود خدا آنها دیگر هستی ندارند که بتوان از آنها یاد کرد.

بگفتا مبر نام من پیش دوست   که حیف است نامن آنجا که اوست

1820/108

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی