بررسي ميزان مطابقت وزن‌ها با محتوا و کاربرد اختيارات شاعري در اشعار-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اگرچه به گفته‌ي پيشينيان، شعر خود با وزني مناسب همراه مي‌شود اما گاه شاعر ناچار است شعري مناسبتي بسرايد و در چنين شعري ممکن است احساس و عاطفه‌ي شخصي او دخيل نباشد؛ در اين صورت شاعر بايد هماهنگي بين هدف و مقصود شعر را با وزن انتخابي رعايت کند تا تأثير و دل‌انگيزي شعرش دوچندان شود و اگر اين هماهنگي رعايت نشود، ناهماهنگي ميان محتوا و وزن به وجود مي‌آيد؛ زيرا براي سرودن اشعار با محتوايي شاد و طرب‌انگيز، وزني تند و شاد و ضربي مناسب است و براي سرايش شعر با محتوايي که بيانگر درد و رنج و غم و غصه باشد، بايستي وزني سنگين و موقر برگزيد و به طور کلي هر شعري با توجه به حالت عاطفي و محتواي شعر با وزني خاص مطابقت مي‌کند.
گاه مشاهده مي‌شود که شاعر رعايت اين هماهنگي بين محتوا و وزن را نکرده و براي سرودن مرثيه وزني شاد و ضربي برگزيده و مسلم است که عاطفه‌ي شاعر در سرودن شعر دخالتي نداشته است. مرثيه خاقاني در رثاي اميري که در وزني شاد سروده شده يا قصيده‌ي صلح ملک‌الشعراي بهار که با وجود غم‌انگيز بودن مضمون، از وزني نشاط‌آور بهره‌مند است، از نمونه‌هاي عدم تناسب وزن و محتوا هستند.
عواملي وجود دارند که حالت وزن و رابطه‌ي آن با مضمون را شکل مي‌دهند. «اوزان، گذشته از نامگذاري‌ها و زحاف‌هاي متداول داراي (شتاب و کندي) يا (سبکي و سنگيني) هستند و همين ويژگي است که رابطه‌ي وزن و مضمون را آشکار مي‌کند» (فضيلت، 1384: 2). دکتر وحيديان کاميار، نسبت هجاهاي کوتاه به هجاهاي بلند، ترتيب قرار گرفتن هجاهاي کوتاه و بلند و طول مصراع‌ها را در چگونگي حالت وزن مؤثر دانسته و اوزان را از لحاظ مفهومي به شش گروه تقسيم کرده است (وحيديان کاميار، 1367: 64-74). او در کنار دسته‌بندي گروه‌ها و بيان مفهوم هر گروه، تعدادي از وزن ها را در گروهي متناسب با هر وزن قرار داده است (نمودار 2-1). شفيعي کدکني نيز وزن‌هايي با ارکان سالم و يا دوري را که شوق به تکرار در ساختمان آن‌ها احساس مي‌شود اوزان خيزابي، و ساير اوزان را جويباري خوانده‌است (شفيعي کدکني، 1376: 393).
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا درد فراق و حزن شاعران اين دوره را مي‌توان در اوزان عروضي اشعارشان احساس کرد؟
  2. کدام اوزان عروضي بيشترين بسامد را در اين دوره دارند؟
  3. آيا مي‌توان تناسبي ميان وزن و محتوا در اشعار اين شاعران يافت؟
  4. چگونه اختيارات شاعري را به کاربرده اند؟
  5. اشعار آنها از منظر عروضي به اشعار کدام شاعران برجسته شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی)

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی)

بستن منو