دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مطالعه‌یواژه و چگونگی صرف و ساخت آن در غرب از زمان افلاطون و ارسطو در ميان فيلسوفان و دستوريان رواج داشته است. در اينجا به پيشينه‌یساختواژه از آغاز تا کنون می‌پردازيم.

در گذشته مطالعه‌یزبان بيشتر به حوزه‌ی فلسفه و ادبيات مربوط می‌شد و مفاهيمی چون فن بيان و خطابه، نظم و نثر و خصوصيات آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر مبنای تاريخ مدون مطالعاتی که در دسترس بشر امروزی است. فيلسوفان ضمن طرح مبحث چيستی حيات،انسان و تفکر او به توصيف زبان نيز پرداخته و واژه را به انواعی تقسيم کرده اند. اين انواع خود مبنای مطالعات بيشتری طی قرون گذشته بوده است و همه‌ی دستور‌های امروزی بر بنياد آن تقسيم بندی شکل گرفته اند(شقاقی1386 : 11).

يکی از برجسته‌ترين دستور نويسان هند باستان پانينی (سده‌ی سوم و چهارم پيش از ميلاد) بود که دستور زبان سانسکريت را با دقت فراوان تدوين کرد. پانينی در دستور زبان خود توصيف صريح و موجزی از ساخت زبان سانسکريت به دست داده است. او تمامی بند‌های فعلی، اشتقاق‌ها، ترکيب‌ها و نيز ساخت‌های نحوی زبان سانسکريت را به طور بسيار دقيق بررسی کرده است (مشکوةالدينی1373 :4).

سيبويه دو مقوله‌ی اصلی اسم و فعل را باز شناختو ويژگی‌های ساخت مرکب را به طور مفصل توصيف کرده است. او بقيه‌ی واژه‌ها را که از لحاظ ساختواژه همواره  ثابت هستند و تغيير پذير نيستند در يک دسته ديگر قرار می‌دهد و آن‌ها را حرف می‌نامد. اين دسته حروف ربط، حروف اضافه و جز اين‌ها را شامل می‌شود. او اسم را بر حسب ويژگی‌های صرفی و نحوی آن به صورت دسته بندی‌های دوتايی معرفه و نکره، مفرد و جمع، مذکر و مونث مشخص می‌کند (همان : 9).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی